Het college van diakenen bestaat uit 5 diakenen. Hun taak is het diaconaal bewustzijn van de gemeenteleden te stimuleren. De diakonie heeft o.a. een taak m.b.t. de kollekten, de avondmaalsdiensten, de dankstond, de kerstkoffieochtend en het diakoniehuisje.

De ZWO-commissie (zending, werelddiakonaat en ontwikkelingssamenwerking) valt ook onder de diaconie. De ZWO-commissie draagt o.a. zorg voor de zendingsdienst, deelname aan classicale projecten, spaardoosjes werelddiakonaat en zendingscollecten.

 

Landelijk is diakonaat en ZWO samengebracht in één organisatie Kerkinactie. Hun motto is: 'Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen.'