Activiteiten


Hieronder vind je een overzicht van activiteiten in en rond de gemeente. 
Klik op een onderdeel uit de lijst om meer te lezen.

 

- Kerkdiensten
- Rondom de kerkdiensten
- Kerkelijk jaar

- Gedachteniszondag

- Koffie na de kerkdienst
- Ontmoetingsavonden

- Gebedsgroep

- Kerstkoffieochtend
- Gemeenteavond

- Startweekend

- Regio Makkum
- HAAK (met Achlum-Hitsum)

- Bezoekwerk
- Zorg dichtbij
- Zorg wereldwijd
- Hulpacties
- Diakoniehuis

- Kinderkerk 4-12 jaar

- Meisjesclub groep 6-8

- Jongensclub groep 6-8
- Jongerenclub 12-16 jaar

- Wie wij zijn

- De PKN van A tot Z

- Doarpsmiel (samen eten)
- Kimster Leesclub

- Tsjerkepaad Arum/Kimswert

- Wubbenus Jacobs (korps)
- Hallelujah (koor)
- Meiinoar Ien (vrouwenclub)
- Ons  Genoegen (soos)

- Hallelujah (koor)
- Soos 55+ (Piers' Stee)

- Kimswert Delight (koor)
- Moudekrûpers (koor)

- OKK (korps)