Komende Vieringen

- Eventuele informatie over de komende kerkdiensten vindt u op pagina Bij de Vieringen

- Informatie over de komende collecten voor de diaconie vindt u op pagina Nieuws diaconaat 

Er is elke zondag in Arum en Kimswerd koffiedrinken na de kerkdienst.

Iedereen is hartelijk welkom. 

Zondag 26 mei 2024 - 13:30 uur

Voorganger: ds. M. Roepers & ds. T. Hibma

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Afscheidsdienst ds. T. Hibma - HAAK-dienst

Dienst voor jong en oud

M.m.v. Otto Roelofsen, orgel en Gonny Roelofsen, dwarsfluit

Na de dienst is er een informeel samenzijn in de kerk 

  

Zondag 2 juni 2024 - 09:30 uur

Voorganger: ds. B. de Boer

Plaats: Laurentiuskerk te Kimswerd

  

Zondag 9 juni 2024 - 09:30 uur

Voorganger: ds. F. Buitink

Plaats: Lambertuskerk te Arum

  

Zondag 16 juni 2024 - 09:30 uur

Voorganger: -

Plaats: Lambertuskerk te Arum

Met medewerking van koor Forte Makkum

  

Zondag 23 juni 2024 - 09:30 uur

Voorganger: -

Plaats: Makkum

Regiozondag