Gebedsgroep


Foto Open Doors

Jezus spreekt over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven (Lucas 18:1). Bidden is een van die belangrijke dingen waar de gemeente van Christus van leeft en groeit, waar volgelingen van Jezus door worden gevormd. Goed om samen te oefenen.

 


De gebedsgroep komt één keer in de maand bij elkaar om te bidden voor de gemeente en voor de wereld. De bijeenkomsten worden in de regel op de laatste vrijdag van de maand gehouden. bij Jan Scheltema. U kunt ook gebedsonderwerpen doorgeven. Daarvoor staat achterin de kerk een kistje, waar je gebedsonderwerpen in kunt doen. Maar u kunt ook contact opnemen met: 

Nico Bouwhuijsen: 0517-64 19 40: nfjbouwhuijsen@ziggo.nl
Jan Scheltema: 0517-64 12 00: j.scheltema@solcon.nl

Iedereen die mee wil doen, jong of oud, is van harte welkom.
Datum eerstvolgende bijeenkomst: vrijdag 21 juni 2024 om 15.30 uur 

bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22, Arum.


Wat is bidden?

Toch zeker meer dan een vraagteken of een uitroepteken aan het eind van een lange dag ...

Gebed is het verlangen van God dat we bij Hem komen. Ja, u leest het goed: gebed is Gods verlangen naar ons! Dáárom roept Hij ons in Zijn Woord op om te bidden: Hij verlangt ernaar

dat wij bij Hem komen om alles met Hem te delen. Alsof Hij onze beste vriend is, zo mogen

wij Hem deelgenoot maken van heel ons leven. Alsof? Hij IS onze beste vriend. En wij eren Hem door openhartig en vol vertrouwen met Hem om te gaan. Een geweldig voorrecht!"

 

Uit: Lichtstralen uit het Woord, 30 december 2011.