Protestantse kerk - regionaal


 

Regio Makkum

Al een heel aantal jaren zijn er gezamenlijke activiteiten van de kerken in de regio Makkum.

Het ene jaar wordt er een regiozondag georganiseerd en het andere jaar een regionale bijbelquiz. Ook zijn er soms gezamenlijke jeugdaktiviteiten. Twee keer per jaar is er een overleg van een afvaardiging van de kerkenraden. Ook de predikanten hebben geregeld overleg.

 

 

Regiozondag in Makkum - mei 2017


 

HAAK

HAAK staat voor de twee gemeenten Hitsum-Achlum en Arum-Kimswert. De laatste jaren zijn er geregeld ontmoetingen over en weer. In het voorjaar zijn er de ontmoetingsavonden en met Pinksteren een openluchtdienst. Verder vieren we al enkele jaren samen de bidstond (2e woensdag in maart) en de dankstond (1e woensdag in november) voor gewas en arbeid. Ook alle zomerdiensten zijn gemeenschappelijk. pknachlumhitzum.nl

 

Openluchtdienst HAAK - pinksteren 2017