Bijzondere functies


De kerkenraad en commissies dragen zorg voor het reilen en zeilen van de gemeente. Daarnaast zijn er ook nog een aantal bijzondere functies die door vrijwiligers worden ingevuld: kosterij, preekvoorziening, organisten, lectoren, bediening van de schermen, bloemen rondbrengen, kerkauto rijden en schoonmaak van het Iepen Hûs.