Hemelvaart en Pinksteren 2023

Net als voorgaande jaren zijn ook nu de vieringen met Hemelvaart en Pinksteren samen met Achlum-Hitsum. Op Hemelvaartsdag zijn we met elkaar in de kerk van Hitsum, waar ds. Marco Roepers voorgaat.
Op Pinksteren hopen we weer in de openlucht samen te kunnen komen op de ijsbaan in Hitsum. Muziekkorps Wubbenus Jacobs zal medewerking verlenen aan de dienst, die om 10.00 uur begint. Voorgangers zijn ds. Marco Roepers en ds. Tytsje Hibma. Na de dienst is er koffiedrinken. Zijn er weer mensen die taart willen bakken voor dit feestelijk samenzijn? Dan graag even melden bij ds. Tytsje Hibma (
thibma@hetnet.nl 06-11404591).