Beheer


Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 3 ouderling-kerkrentmeesters en 1 kerkrentmeester. Daarnaast is er een restauratiecommissie, bestaande uit 2 ouderling-kerkrentmeesters en 3 andere leden.

 

Er worden twee kerkgebouwen gebruikt (Lambertustsjerke en Laurentiustsjerke) en twee lokaliteiten (It Iepen Hûs en 't Lokaal). De Laurentiustsjerke is ondergebracht in een stichting. Beide kerken hebben een koster. In de Lambertustsjerke is ook nog een groep kostervrijwilligers op zondag aktief.

 

Daarnaast is er de zorg voor het beheer, de schoonmaak en het onderhoud van It Iepen Hûs en 't Lokaal en het beheer van de landerijen en de begraafplaats.

 

Ga voor contact i.v.m. de gebouwen naar de pagina Beheer