Tsjerkepaad

Tsjerkepaad in Friesland   

www.tsjerkepaad.nl 

 

Tsjerkepaad 2023

In de periode van 1 juli t/m 9 september 2023 was de Lambertuskerk tijdens Tsjerkepaad 2023 op 9 zaterdagmiddagen open voor het publiek. Het thema van 2023 was ’Kerk als plaats van Ontmoeting’. Dit jaar hebben 133 mensen onze kerk bezocht. Dat is dus gemiddeld 14 bezoekers per keer. In 2022 hadden we 143 bezoekers. Op

6 zaterdagmiddagen heeft een organist op het orgel gespeeld, één keer met een trompettist erbij. Ook zijn er schilderijen tentoongesteld. Deze waren geschilderd door de leden van vrouwenver. "Mei elkoar ien" uit Arum onder begeleiding van kunstschilder Louis Hagen, ook uit Arum. De graftrommels waren ook weer aanwezig. Dat is elk jaar voor de bezoekers weer een bezienswaardigheid.

 

Het Gastenboek:

 

01 juli – 8 bezoekers

1. Wat een mooi orgelspel en akoestiek.

 

08 juli – 4 bezoekers

1. Prachtig orgel! Leuk om even te spelen.

 

15 juli – 14 bezoekers

1. Mooie graftrommels en uitleg.

2. De kerk prachtig gerenoveerd. Mooie uitleg!

3. Mooi om ook de graftrommels te zien!

4. Vaker in de kerk geweest, maar met de uitleg van nu kijk je met andere ogen!

    En verleden naar heden……….

5. Mooi onderhouden kerk. Vriendelijke uitleg. Dank.

6. Prachtige kerk. De trommels waren een ontdekking. Dank voor alle info.

 

22 juli – 21 bezoekers

1. Wat bijzonder om de graftrommels te zien, heel mooi opgeknapt!

2. Dank voor de gastvrije ontvangst in deze mooie kerk.

3. Graftrommels? Nooit van gehoord. Een ontdekking voor ons. Hartelijk dank

    voor alle info. NB: Wat een prachtig orgel !

4. We ha genoten fan Jan Mulder syn orgelspul.

5. Prachtige, goed ûnderholden tsjerke. En in noflik praatsje der op ta.

6. Met veel plezier gespeeld op dit prachtige instrument met een mooie klankkleur.

 

05 augustus – 8 bezoekers

1. Mooie kerk, met veel genoegen rondleiding gehad. De trommels zijn een bijzondere

    zienswaardigheid.

2. Mooie kerk. Ik heb op het orgel gespeeld, mooi gerestaureerd.

3. Hertlik dank foar de ûntfangst, it fertellen oer de skiednis en de kofje.

 

12 augustus – 22 bezoekers

1. Mooie kerk. Lief gesprek. 2. Mooie kerk en goede ontvangst. 3. Mooie kerk en top gastvrij.

4. In prachtige tsjerke. Gesellich praten.

 

19 augustus – 22 bezoekers

1. Veel dank voor de warme friese ontvangst in deze mooie kerk. We keren zeker

    nog eens terug!

2. Prachtig orgelspel tezamen met trompet. Bedankt voor de info!

3. Geweldig hartelijk dank voor de ontvangst. Zeer welkom.

4. Hartelijk dank voor de interessante uitleg en de koffie.

5. Hartelijk dank! Een prachtige kerk!

6. Mooi dat we hier mochten rondkijken, bedankt voor de koffie.

 

26 augustus – 17 bezoekers

1. Prachtige kerk. Mooie ???? erbij. Succes!  2. Heel mooie kerk. 3. Wer efkes thús!

 

9 september – 17 bezoekers

1. Wat een mooie kerk! Zeker een bezoek waard. Ook fijn om uitleg te krijgen

    van gedreven gemeenteleden!

2. Een mooie kerk met een geschiedenis. Dingen en wetenswaardigheden gehoord

    en bekeken.

3. Wat een prachtige onderhouden kerk. Mooie orgelmuziek. Heerlijk om hier even

    te zitten.

4. Wat een mooie kerk. Prachtige orgelmuziek. En hele lieve mensen die ons heel

    veel wilden vertellen.

5. Vanmiddag ”mei in protte nocht en wille” gespeeld op het prachtige orgel. 

    Wat fijn om te mogen doen. Dank ook voor de hartelijke ontvangst. Oant sjen.

 

Tsjerkepaad 2022

Geplaatst woensdag 21-12-2022 

De afgelopen zomer was er ook weer Tsjerkepaad. 200 kerken hadden in Fryslân hun deuren weer geopend voor bezoekers. Vanaf 2 juli t/m 10 september (het merke-weekend niet) was de Lambertuskerk op de zaterdagmiddagen ook weer open voor het publiek.

 

Dit jaar hebben 143 mensen onze kerk bezocht. Dat is gemiddeld 14 bezoekers per keer. In 2021 hadden we 113 bezoekers.

De graftrommels waren ook weer te bezichtigen. Deze blijven voor bezoekers toch een bezienswaardigheid. Op 19 juni van dit jaar is het geheel gerestaureerde orgel van de Lambertuskerk weer in gebruik genomen. In verband hiermee hebben we onze vaste organisten gevraagd of zij tijdens Tsjerkepaad een zaterdagmiddag het orgel zouden willen bespelen voor de bezoekers. 7 organisten hebben een bijdrage geleverd. Buiten  deze 7 kwamen er ook enkele organisten spontaan met de vraag of ze het orgel mochten  bespelen. En dat was accoord. Allemaal vonden ze dat het orgel een hele mooie klank had. 

Onze vrijwilligers hebben zich dit jaar ook weer enthousiast ingezet. Waarvoor onze dank!

 

Misschien zijn er dorpsgenoten die bij zichzelf denken, dat lijkt mij ook wel interessant. Schroom niet, meld je bij ons aan en kom onze gelederen versterken. Nieuwe vrijwilligers zijn van harte welkom!. Jong en oud! Opgeven kan bij: ds. T. Hibma- 0517-34 18 59 – thibma@hetnet.nl of bij Jan Scheltema: 0517-64 12 00 - j.scheltema@solcon.nl.

 

Enkele reacties uit het gastenboek:

 1. Wat een schitterend kerkje! Prachtig orgel en genoten van het orgelspel. Hartelijke ontvangst. De graftrommels ook heel bijzonder.
 2. Een echtpaar: Na vele jaren weer binnen geweest. Het is prachtig geworden. Ongeveer 35 jaar geleden waren wij hier kostersechtpaar. Een heel fijne tijd gehad.
 3. Wat mooi om hier weer eens te zien. Woonde vroeger in de pastorie en zat in de domineesbank in de kerk.( Lies Scholte, Beetsterzwaag. Zij was hier met Eeltje Danes ).
 4. Mooie kerk en de grafstenen van de fam. Hoitinga waren erg mooi.
 5. Mooie kerk, vriendelijke uitleg.
 6. Gastvrij ontvangen door een mevrouw die heel veel wist te vertellen over de geschiedenis van deze prachtige kerk.
 7. Mooie kerk met veel historie. Wij wonen sinds 2 jaar in Arum en wilden de kerk graag eens zien.
 8. Mooi orgel- en trompetmuziek begeleide ons door deze mooie kerk. Complimenten aan de kerkgemeenschap die zo goed voor deze kerk zorgde.
 9. Mooie kerk en mooie orgel-en trompetmuziek. Leuke ontvangst.
 10. Indrukwekkende geschiedenis. Fijne ontvangst. Mooi orgel!
 11. Dochter van politieagent Postma (Woonde aan de Monnikenweg 1) haalt herinneringen op uit de jaren 1950 - 1954!!
 12. Wat bijzonder! Wij hebben nog nooit graftrommels gezien. Mooi verhaal van een enthousiaste vrouw! Prachtig.
 13. Prachtige tsjerke, tank foar de ûntfangst.
 14. Een zoon van Jan Wijngaard: Wat leuk om hier weer eens te kijken vlak bij ons oude huis op de Polle. En oude herinneringen opgehaald. Gastvrijheid.( Jan Wijngaard woonde op de Polle waar vroeger Hessel en Klas Wijngaard ook woonden. Jan en Hessel waren broers ). Ze woonden in hetzelfde, pand, aan de voorkant en aan de zijkant. Later woonden Hessel en Klas Wijngaard en Ulbe en Corrie Tolsma in het pand ).
 15. Hartelijk dank voor de ontvangst in uw kerk.
 16. Kwam hier 35 jaar geleden met de bibliobus. Mooie kerk, fijne ontvangst en uitleg.

De Tsjerkepaadkommisje

 

Tsjerkepaad 2021

Geplaatst dinsdag 28-09-2021

Deze wat wisselvallige zomer nadert ook alweer zijn einde. In 2020 is i.v.m.

Covid-19 Tsjerkepaad niet doorgegaan, maar dit jaar heeft de provinciale organisatie

Tsjerkepaad besloten om het evenement toch door te laten gaan. Wij hebben

ons hierbij aangesloten. Wel zonder extra activiteiten en zonder een thema.

Wij konden in totaal 113 bezoekers verwelkomen (in 2019 143). Dat is gemiddeld

13 bezoekers per zaterdag. Ook waren de graftrommels, die een paar jaar geleden

door Doekle Bruinsma zijn gerestaureerd, weer te bezichtigen. Dit jaar hebben 213

kerken zich aangemeld om aan Tsjerkepaad deel te nemen. De vrijwilligers krijgen

het boekje ’Het gevoel van Tsjerkepaad’ aangeboden. Het boekje bevat een

overzicht van de geschiedenis van het evenement en herinneringen en anekdotes van

vrijwilligers en bezoekers en een groot aantal mooie foto’s.

 

In 2011 is er een Friestalige bewerking gemaakt van het lied ’De vreugde voert ons

naar dit huis’: het Tsjerkepaadliet! Sindsdien wordt het ieder jaar gezongen tijdens

de opening en sluiting van Tsjerkepaad. Het is een ode aan vele Gods-huizen in

Fryslân. In 2021 is er een video gemaakt die een impressie geeft van Tsjerkepaad en

waarin het lied wordt vertolkt. U kunt de video bekijken / beluisteren op de website

van Tsjerkepaad: www.tsjerkepaad.nl .

 

Op 9 september hebben we het Tsjerkepaad-seizoen afgesloten met een bijeenkomst

van de vrijwilligers in ’t Lokaal onder het genot van koffie en oranjekoek. En natuurlijk

alle vrijwilligers ook jullie bedankt voor jullie medewerking. Ook dit jaar

waren ze weer vol enthousiasme. Het is altijd weer mooi om iets over de geschiedenis

van onze kerk te vertellen en om verhalen van de bezoekers te horen. Ze willen

in 2022 weer meewerken. Dat is heel mooi, want we kunnen niet zonder jullie. 

 

Dit was het weer voor 2021.

 

De Tsjerkepaadkommisje