Tsjerkepaad

 

Tsjerkepaad 2018 - 2

Geplaatst dinsdag 02-10-2018
De herfst doet zo langzamerhand zijn intrede na een prachtige zomer. Dit konden
wij met Tsjerkepaad ook merken. Zoveel mensen die een fietstocht maakten en
zo ook een bezoekje aan de Lambertuskerk brachten. Het aantal bezoekers
was wel wat minder dan vorig jaar, mede door de vele activiteiten met
culturele hoofdstad Leeuwarden. Doekle Bruinsma had de mooie graftrommels
weer in de kerk geplaatst en de vele lovende reacties waren prettig om te
horen. Wisten jullie dat er in Veenhuizen een klein museum van graftrommels
is? De eigenaren daarvan zijn ook hier wezen kijken. Hoe leuk is dat.
Nazaten van de familie Hoitinga zijn in Arum komen wonen en hebben ook
de grafstenen en het familieboek bekeken. Jan Scheltema had foto’s over
activiteiten in Arum op een usb-stick geplaatst, dat werd in de kerk afgedraaid.
Dit om te laten zien wat de gemeenschap in het dorp kan verbinden. Jan nog
bedankt voor je werk, ook degene die foto’s hebben gestuurd om het mogelijk
te maken bedanken wij hiervoor.
Ernst Walstra heeft 1 september zijn orgelklanken laten horen waarvan is genoten.
Woensdag 12 september hebben we Tsjerkepaad 2018 onder het genot
van koffie en wat lekkers afgesloten. Alle medewerkers heel hartelijk bedankt.
Zonder jullie kunnen we niet. De dames en heren willen allen wel weer meewerken
in 2019. Super!
Er is € 72 gestort op de restauratierekening ten bate van het kerkorgel.
Baukje Zwart en Sjoukje Bruinsma hebben laten weten dat ze de organisatie
niet meer op zich nemen. Wel willen ze een zaterdagmiddag meehelpen met
rondleiding en koffie en thee schenken. Wie wil ons aandeel van Tsjerkepaad
overnemen? Moeilijk is het niet. Kom gerust langs om te horen wat de bedoeling
hier van is. Eibert Tigchelaar verraste Sjoukje en Baukje namens de kerkenraad
met een mooi boeket bloemen.


Dit was het dan weer voor 2018.


Een hartelijke groet van
Sjoukje Bruinsma en Baukje Zwart

 

Tsjerkepaad 2018 - 1

Geplaatst zaterdag 30-06-2018
Alweer is er een jaar voorbij en zijn we met de voorbereiding van Tsjerkepaad
bezig. Bijna alle vrijwilligers hebben toegezegd om weer mee te doen. Er zijn
nog 2 dames bereid gevonden om ook mee te draaien, waar we blij mee zijn.
Tsjerkepaad start op 7 juli tot en met 8 september 2018. De Lambertuskerk
is open van 13.00 uur tot 17.00 uur. Koffie en thee met een koekje wordt u
aangeboden door de vrijwilligers. Doekle Bruinsma zal de graftrommels weer
tentoonstellen. Jan Scheltema zal op een usb-stick foto’s plaatsen die we willen
laten zien. Dit wordt op de t.v. schermen getoond. Dus weer genoeg om te
komen kijken. Menzo Rohn zal in juli orgelspel laten horen en organist Ernst
Walstra in augustus.
Zoals alle jaren is ook deze keer de kerk met de kermis 28 juli gesloten.


Tot ziens allemaal.
Sjoukje Bruinsma en Baukje Zwart