Tsjerkepaad

 

Afgelasting Tsjerkepaad 2020

Juni 2020
”Dit jaar geen openstelling van kerken in het kader van Tsjerkepaad!” Ook
geen andere activiteiten als tochten e.d. We doen dit seizoen letterlijk en
figuurlijk niets onder onze Tsjerkepaadvlag! De veiligheid van mensen, vrijwilligers
en bezoekers, staat voorop.


De vertrouwde Tsjerkepaadgids op papier komt deze keer niet uit. We zijn
aangewezen op de website www.tsjerkepaad.nl . Deze zal worden vernieuwd,
ook met medewerking van de mensen die zich inzetten voor het Jongeren-
Tsjerkepaad. We nodigen iedereen uit om ons in deze onzekere tijd verhalen te
sturen. Verhalen van kerk zijn in deze tijd. Of persoonlijke verhalen van hoop,
geloof en liefde. Die kunnen we op onze website zetten. Op deze manier kunnen
we in deze onzekere tijd, waarin zoveel van ons gevraagd wordt en zoveel
niet door kan gaan, toch iets doen en positieve berichten doorgeven.

Helaas dit jaar komt er dus geen Tsjerkepaad. Volgend jaar hopen we weer als
vanouds verder te gaan. Allen sterkte gewenst in deze vreemde en voor velen
moeilijke tijd.


Met vriendelijke groeten,
Jan van der Meer
Wnd. Secretaris Tsjerkepaad

 

Tsjerkepaad 2019 - 3

Geplaatst dinsdag 01-10-2019
Nog even en dan is deze zomer ook alweer voorbij. Deze zomer werd gekenmerkt
door enkele warme tot zeer warme perioden. Wij konden in totaal 143 bezoekers

verwelkomen. Dat is gemiddeld 15 bezoekers per zaterdag. Dit is een heel aardig

resultaat. Het kan per zaterdag sterk verschillen. De ene zaterdag waren er bijvoorbeeld

8 bezoekers terwijl we op een andere zaterdag 27 bezoekers konden verwelkomen.
Het thema was dit jaar: Kerk en Kunst. Wij willen alle Arumers die voor deze
gelegenheid hun schilderijen of andere kunstwerken aan Tsjerkepaad hebben
uitgeleend hiervoor hartelijke bedanken.
Doekle Bruinsma ook bedankt voor de graftrommels. Ernst Walstra heeft op
de laatste Tsjerkepaad-zaterdag (7 september) een concert gegeven. De aanwezige
bezoekers hebben hiervan genoten. Ernst, jij ook bedankt voor jouw muzikale bijdrage.


Op 11 september hebben we het Tsjerkepaad-seizoen afgesloten met een bijeenkomst
van de vrijwilligers in ’t Lokaal onder het genot van koffie en een koek. En natuurlijk alle vrijwilligers ook jullie bedankt voor jullie medewerking.
Ze willen in 2020 weer meewerken. Dat is heel mooi, want we kunnen niet zonder jullie.
Op 6 juli hadden we € 9,60 in kas. Totaal ontvangen aan giften en verkoop € 115,35.

Na aftrek van € 7,15 kosten was er op 7 september een batig saldo van € 117,80.

Hiervan zullen we € 100,00 overboeken naar het restauratiefonds van de Lambertuskerk.


Enkele reacties uit het gastenboek:
- Een mooie maar grote kerk. Geweldig dat de rouwtrommels zo mooi geworden
  zijn. Dank voor de goede ontvangst en voorlichting.

- Een mooi bezoek aan een mooie kerk, die een rol in mijn leven heeft gespeeld.
  We (gezin Tolsma) woonden achter de kerk (Kerksingel nr. 16).

  Het   kerkhof was ons speelterrein. Prachtig initiatief om de kerk in de zomertijd
  voor het publiek open te stellen. Veel succes er mee en hulde aan alle vrijwilligers.
- Moaie skilderijen. Hiel knap! De graftrommels geweldich, unyk.
- Mooi om weer even terug te zijn. (van een oud-Arumer)
- Prachtige tsjerke. Wy wiene tige wolkom.
- Mooie kerk. Als oud-Arumer kwamen bij mij vele herinneringen boven.
- Wat een mooie kerk en een hartelijke ontvangst.


Dit was het weer voor 2019.


Melle Brouwer en Jan Scheltema

 

Tsjerkepaad 2019 - 2

Geplaatst juli 2019
Op zaterdag 6 juli begint Tsjerkepaad. Het thema is dit jaar: Kerk en Kunst.
Er worden kunstwerken tentoongesteld van onze dorpsgenoten Louis
Hagen, Wietske Bijma, Sijka Rispens, Grytsje Anema en Riemy Wijbenga. En
Johannes van IJs heeft voor de tentoonstelling ook enkele schilderijen van
Fetsje van IJs beschikbaar gesteld.
De graftrommels kunt u ook weer bewonderen. Er is weer een nieuw exemplaar
bij gekomen, ook weer door Doekle Bruinsma gerestaureerd. Op
zaterdag 7 september zal Ernst Walstra, één van de vaste organisten van Protestantse
Gemeente Arum-Kimswerd, een concert geven van 15.00-16.00 uur.
Oane Anema heeft een nieuw informatieboekje over de Lambertuskerk samengesteld.
Hierin vindt u alle informatie over de kerk. Het ziet er prachtig
uit! Het boekje kost € 2,00.
De Lambertuskerk is open op de zaterdagen in de periode vanaf 6 juli tot en
met 7 september, ’s middags vanaf 13.30 uur tot 17.00 uur. Op de zaterdag
van de Arumer Feesten (27 juli) is de kerk gesloten. Zoals gewoonlijk worden
de bezoekers ook dit jaar weer koffie en thee met een koekje aangeboden.


Graag tot ziens tijdens één van de Tsjerkepaad-zaterdagen!


Melle Brouwer: 0517-75 03 45 - mellebrouwer1943@gmail.com
Jan Scheltema: 0517-64 12 00 - j.scheltema@solcon.nl

 

Tsjerkepaad 2019 - 1

Geplaatst mei 2019
Wij zijn bezig met de voorbereiding van Tsjerkepaad 2019. Vorig jaar hebben
Sjoukje Bruinsma en Baukje Zwart voor het laatst Tsjerkepaad georganiseerd.
Sjoukje en Baukje, bedankt dat jullie al die jaren de organisatie op jullie hebben
genomen. Het stokje wordt overgenomen door Melle Brouwer en Jan
Scheltema. Bijna alle vrijwillgers hebben toegezegd om dit jaar ook weer mee
te draaien. Ook ds. Hibma zal een zaterdagmiddag ’dienst doen’.


Het thema is dit jaar: Kerk en Kunst. Er zullen o.a. kunstwerken van Louis
Hagen en Sijka Rispens worden tentoongesteld. Maar misschien zijn er ook
nog andere Arumers die in het bezit zijn van kunstvoorwerpen of die zelf iets
hebben gemaakt. Ook deze kunstvoorwerpen kunnen tijdens Tsjerkepaad tentoongesteld
worden. Wie hier belangstelling voor heeft kan zich opgeven bij
Melle Brouwer of Jan Scheltema. Doekle Bruinsma is ook weer bereid gevonden
om de graftrommels in de Lambertuskerk te plaatsen. Verder willen we
enkele organisten benaderen met de vraag of ze een keer op een zaterdagmiddag
een concert willen geven.

 

Het informatieboekje over de Lambertuskerk is vernieuwd en kan ook dit jaar
weer gekocht worden. De Lambertuskerk is open op de zaterdagen in de periode

vanaf 6 juli tot en met 8 september, ’s middags van 13.00 tot 17.00 uur.

Op de zaterdag van de Arumer Feesten is de kerk gesloten. Zoals gewoonlijk worden de bezoekers ook dit jaar weer koffie en thee met een koekje aangeboden.


Graag tot ziens tijdens één van de Tsjerkepaad-zaterdagen!


Melle Brouwer: 0517-75 03 45 - mellebrouwer1943@gmail.com
Jan Scheltema: 0517-64 12 00 - j.scheltema@solcon.nl