Tsjerkepaad

Tsjerkepaad in Friesland   

www.tsjerkepaad.nl 

 

Tsjerkepaad 2022

Geplaatst dinsdag 12-07-2022

Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee aan Tsjerkepaad. De datums dat de Lambertuskerk

open is zijn: 2, 9 16, 23 juli - 6, 13 20, 27 augustus - 3 en 10 september.

Openingstijd: van 13.30 - 17.00 uur.

 

De graftrommels zijn ook weer te bezichtigen. We hebben organisten die regelmatig bij ons

de kerkdiensten begeleiden gevraagd of zij een zaterdagmiddag het orgel willen bespelen

(van 15.00 tot 15.30 uur). Het orgel is onlangs weer opnieuw in gebruik genomen na een omvangrijke restauratie. 

De datums waarop een organist komt spelen zijn tot nu toe:

02 juli 

09 juli

16 juli 

23 juli

06 aug.

13 aug.

20 aug.

27 aug.

03 sept 10 sept.

Tineke Bruinsma, Berlikum

-

Bauke van der Meer, Franeker

Sjouke Bruining, Arum

Tineke Bruinsma, Berlikum

Siebout Akkerman, Hitzum

Jan Mulder, Bolsward - dhr. Mulder kon niet aangeven hoe laat hij komt.

Ernst Walstra, Arum

Otto Roelofsen, Kimswerd

Op dit moment nog niet ingevuld


 

Wie het leuk lijkt om ook mee te draaien als vrijwilliger, jong of oud, is van harte welkom.

U / jij kunt je aanmelden bij: ds. T. Hibma via thibma@hetnet.nl of bij Jan Scheltema:

tel. 0517-64 12 00 / j.scheltema@solcon.nl

 

Tsjerkepaad 2021

Geplaatst dinsdag 28-09-2021

Deze wat wisselvallige zomer nadert ook alweer zijn einde. In 2020 is i.v.m.

Covid-19 Tsjerkepaad niet doorgegaan, maar dit jaar heeft de provinciale organisatie

Tsjerkepaad besloten om het evenement toch door te laten gaan. Wij hebben

ons hierbij aangesloten. Wel zonder extra activiteiten en zonder een thema.

Wij konden in totaal 113 bezoekers verwelkomen (in 2019 143). Dat is gemiddeld

13 bezoekers per zaterdag. Ook waren de graftrommels, die een paar jaar geleden

door Doekle Bruinsma zijn gerestaureerd, weer te bezichtigen. Dit jaar hebben 213

kerken zich aangemeld om aan Tsjerkepaad deel te nemen. De vrijwilligers krijgen

het boekje ’Het gevoel van Tsjerkepaad’ aangeboden. Het boekje bevat een

overzicht van de geschiedenis van het evenement en herinneringen en anekdotes van

vrijwilligers en bezoekers en een groot aantal mooie foto’s.

 

In 2011 is er een Friestalige bewerking gemaakt van het lied ’De vreugde voert ons

naar dit huis’: het Tsjerkepaadliet! Sindsdien wordt het ieder jaar gezongen tijdens

de opening en sluiting van Tsjerkepaad. Het is een ode aan vele Gods-huizen in

Fryslân. In 2021 is er een video gemaakt die een impressie geeft van Tsjerkepaad en

waarin het lied wordt vertolkt. U kunt de video bekijken / beluisteren op de website

van Tsjerkepaad: www.tsjerkepaad.nl .

 

Op 9 september hebben we het Tsjerkepaad-seizoen afgesloten met een bijeenkomst

van de vrijwilligers in ’t Lokaal onder het genot van koffie en oranjekoek. En natuurlijk

alle vrijwilligers ook jullie bedankt voor jullie medewerking. Ook dit jaar

waren ze weer vol enthousiasme. Het is altijd weer mooi om iets over de geschiedenis

van onze kerk te vertellen en om verhalen van de bezoekers te horen. Ze willen

in 2022 weer meewerken. Dat is heel mooi, want we kunnen niet zonder jullie.

 

Misschien zijn er dorpsgenoten die bij zichzelf denken dat lijkt mij ook wel interessant.

Schroom niet, meld je bij ons aan en kom onze gelederen versterken. Nieuwe

vrijwilligers zijn van harte welkom! Opgeven kan bij: ds. T. Hibma - 0517-34 18 59

thibma@hetnet.nl of bij Jan Scheltema: 0517-64 12 00 - j.scheltema@solcon.nl.

Dit was het weer voor 2021.

 

De Tsjerkepaadkommisje