Aandacht - rondom levensvragen en geloof

In en vanuit de kerk willen we met aandacht leven. Met aandacht voor de mensen en de wereld om ons heen. Pastoraat betekent: hoeden, herder zijn voor elkaar. Dat betekent ook dat we elkaar een luisterend oor willen bieden, met elkaar delen in vreugde en verdriet, verlangen en zorgen. Wilt u eens met iemand praten over wat u bezighoudt, dan bent u van harte welkom.
 

Hulp - bij maatschappelijke en financiële zorgen

In en vanuit de kerk willen we elkaar ook van dienst zijn; diakonie betekent 'dienst'. Met het geld dat in de gemeente bijeen wordt gebracht kunnen de diakenen mensen ondersteunen en meedoen met hulpacties. Die hulp kan dichtbij zijn, zoals een actie voor de voedselbank of het beschikbaar stellen van het diakoniehuis in Arum. Die hulp kan ook wereldwijd zijn, zoals ondersteuning van ontwikkelingswerk of hulp in  rampgebieden. Hebt u hulp nodig? Of weet u een project wat ondersteuning verdient? Laat het dan weten.

 

Op de pagina adressen vindt u de nodige contactgegevens.