Ontmoeting & Gesprek & Gebed


Er zijn allerlei gelegenheden tot ontmoeting, gesprek en verdieping in en rond de kerk. Op deze pagina noemen we een aantal mogelijkheden. Kijk ook eens op de pagina 'Kerk & Dorp'.

Met een aantal mensen uit en rond de Commissie Liturgie en Bijzondere Diensten worden er Praatjûnen gehouden. Daar wordt gepraat over geloof en leven. Maar er worden ook ideeën geboren. Zo is er een filmavond ontstaan en een bloemschikavond. Ook is er de gedachten aan een Top 2000 dienst.


 

Ieder jaar in september is het Startweekend. Met een playbackshow, viswedstrijd en zondagmorgenbijeenkomst is er alle gelegenheid voor ontmoeting.

 

Ongeveer elke twee weken is er koffiedrinken na de kerkdienst. Ook is een goed moment voor veel mensen om even bij te praten.

 

 

Een of twee keer per jaar is er een gemeenteavond. De ene avond gaat het vooral over de praktische zaken in de gemeente. De andere keer kan het gaan over inhoudelijke onderwerpen en de koers van de gemeente.

 

Een keer in de maand - in de regel op de laatste vrijdagavond van de maand - komt de gebedsgroep bijelkaar, om te bidden voor de gemeente en de wereld.


Bezinning en verdieping is ook te vinden op de ontmoetingsavonden die we jaarlijks houden samen met de gemeente van Achlum-Hitsum. We volgen daarbij vaak het jaarthema van de landelijke kerk. 

 

De diakenen organiseren in december ieder jaar een kerstkoffieochtend. Iedereen is daar welkom. Voor de koffie, voor zingen, bidden en verhalen, voor ontmoeting en gezelligheid. De ochtend wordt afgesloten met een broodmaaltijd.