Geplaatst maandag 08-01-2024 ( Uit: De 3-Klank januari 2024 ) 

 

Bij nieuwjaar

De teller tikt een jaar vooruit.

Mijn klok draait mee, hij neemt seconden

als teleenheid. Wij zijn verbonden

met Hem die jaar na jaar omsluit.

 

Wij komen dichter bij de dag,

dat alles wat er op de aarde

geschonden is, met nieuwe waarde

bekleed wordt. Blij is onze lach.

 

Het nieuwe jaar komt op Gods tijd,

zoals altijd een jaar des Heren.

Vertrouwen moeten wij steeds leren

in al onze onzekerheid.

 

Het Woord bemoedigt. En vandaar

wensen wij jou veel heil en zegen

voor elke dag, op al je wegen.

Proficiat! Zalig Nieuwjaar!

 

Arjan Minnema