Startweekend - Nieuws

Startzondag 24-09-2023 - Ga mee op reis - Woord vooraf  uit De 3-Klank van okt. 2023

Geplaatst donderdag 02-11-2023 

Deze keer als Woord vooraf een impressie van de startzondag op 24 sept. 2023.

Allemaal konden we mee op reis naar de kerk in Achlum om de startzondag van

de HAAK te vieren. Vanuit Hitsum kwamen mensen met de boot, vanuit Kimswert en

Arum met twee huifkarren met een trekker ervoor. Ook waren er nog mensen

met de auto, op de fiets of met de benenwagen.

 

’Ga mee op reis!’ was het thema van onze startzondag. Het is ook het jaarthema

van onze landelijke kerk. Om in de stemming te komen vertelden ds. Marco en

ds. Tytsje hun reisverhaal. Ds. Marco was met zijn dochter in Zwitserland

per trein op trektocht geweest en ds. Tytsje met haar man had langs de Rijn

gelopen van Lobith naar de Noordzee. Tijdens de dienst hebben we onze

hersenen geoefend met het spel: Ik ga op reis en ik neem mee. Meteen daarna

hoorden we het evangelieverhaal waar Jezus zijn vrienden op reis stuurt en

zegt: Neem niets mee.” We hebben bedacht dat Jezus misschien wil zeggen:

‘Houd je niet vast aan al die bagage, want dat geeft geen echte houvast als het

erop aankomt. Maar vertrouw boven alles op God, die is overal en altijd bij

je!’ We zongen prachtige liederen, begeleid door Kiki op de vleugel: ’Stap voor

stap voor stap voor stap voor stap voor stap voor stap! Kom op, ga je mee,

blijf niet langer staan. Kom op, ga je mee, achter Jezus aan.”

 

Na de kerkdienst was er koffie in de Singel, met heel veel lekkere dingen erbij,

aangedragen door gemeenteleden. Na de koffie gingen de kinderen met de

kleine huifkar op speurtocht. De grote huifkar ging met de liefhebbers nog

een rondje Hitsum doen. Alle anderen vertelden elkaar onder de koffie en later

onder de borrel reisverhalen. Waar ben jij geweest? Wat was jou mooiste reis?

Het is verbazingwekkend wat een mooie verhalen er dan over tafel gaan.

 

Tenslotte was er nog een heerlijke maaltijd. Eerst was er een gebed om zegen

over het nieuwe seizoen. Daarna konden we genieten van verschillende pannen

soep, met broodjes, hartige taart en andere lekkernijen. Rond een uur of

twee vertrokken de mensen weer per boot, huifkar en andere vervoermiddelen

naar alle windstreken.

 

Dank aan alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om hier zo’n prachtige

startzondag van te maken. Hier wil ik graag afsluiten met de zegenbede uit de

Abdij van lona, die we aan het einde van de dienst hebben meegekregen:

 

In ons hart en in ons huis,

de zegen van God.

In ons komen en in ons gaan,

de vrede van God.

In ons leven, op onze zoektocht,

de liefde van God.

Bij het einde, nieuw begin.

De armen van God om ons te ontvangen,

thuis te brengen.

 

Graag wens ik jullie allen zegen toe in het nieuwe seizoen!

 

Mei hertlike groetnis, 

ds. Tytsje Hibma 

 

Startwykein 24 en 25 september 2022

Libbene stiennen foar in (t)hús fan leafde

Bij het jaarthema ‘Lit ús in hûs fan leafde bouwe’ hielden we een startweekend rondom ‘libben stiennen foar in (t)hús fan leafde'.

Zaterdagmiddag kwamen rond de 35 kinderen bijelkaar om een héél groot huis te bouwen. De jongere kinderen gingen in Het Lokaal eerst stenen (van karton) versieren en daarmee een prachtig bouwwerk maken. Buiten maakten de oudere kinderen samen een huis van pallethout, compleet met trappen, met wel twee verdiepingen. Ook waren er nog twee kleinere houten huizen en het begin van een huisje van steen. Onder deskundige leiding kregen de kinderen die dat wilden metselles.

 

Zondagmorgen was er om half tien koffie, thee, limonade, lekkere cake en koek in Het Lokaal. Toen gingen we naar buiten om de bouwwerken van zaterdag te bekijken. We zongen daar eerst met elkaar het lied over ‘een wijs man die een huis op de rots bouwde en een dwaas man die een huis op het zand bouwde’. Deze gelijkenis van Jezus gaat over mensen die wel of niet luisteren en doen wat Hij zegt: ‘God liefhebben en je medemensen liefhebben als jezelf.’ Toen startte de Huizenjacht, een beleeftocht door Arum met onderweg vijf ontdekplekken ‘op syk nei in (t)hús fan leafde’.

 

Op de eerste ontdekplek moest een van de deelnemers met een blinddoek voor een huis tekenen. Anderen moesten daarbij aanwijzingen geven. Hoe goed kan jij luisteren? Hoe moeilijk is het om te doen wat je hoort? Op het schoolplein gingen de groepen schatgraven in de zandbak: zes stenen die samen de zin vormden: ‘Bouw samen een huis vol liefde’. Weer op een andere plek probeerden de deelnemers met oude kranten huisjes omver te waaien. Is je huis tegen de storm bestand? Hoe is het als het stormt in je leven? Bij weer anderen in de tuin mocht iedereen een woord op een steen schrijven of tekenen, een kei-sterk woord, dat je helpt om overeind te blijven: liefde, een hartje, een smiley, de regenboog, vrede of een mooie boom bijvoorbeeld. Terug in Het Lokaal mochten alle deelnemers op een kartonnen steen schrijven of tekenen wat voor hen belangrijk is voor een echt (t)huis en van die stenen samen een huis bouwen.

 

Na al deze aktiviteiten waren er voor iedereen heerlijke soep en broodjes, waarmee we het startweekend feestelijk hebben afgesloten.