Startwykein 24 en 25 septimber 2022

Libbene stiennen foar in (t)hús fan leafde – Startwykein 24 en 25 septimber 2022 

Bij het jaarthema ‘Lit ús in hûs fan leafde bouwe’ hielden we een startweekend rondom ‘libben stiennen foar in (t)hús fan leafde'.

 

Zaterdagmiddag kwamen rond de 35 kinderen bijelkaar om een héél groot huis te bouwen. De jongere kinderen gingen in Het Lokaal eerst stenen (van karton) versieren en daarmee een prachtig bouwwerk maken. Buiten maakten de oudere kinderen samen een huis van pallethout, compleet met trappen, met wel twee verdiepingen. Ook waren er nog twee kleinere houten huizen en het begin van een huisje van steen. Onder deskundige leiding kregen de kinderen die dat wilden metselles.

 

Zondagmorgen was er om half tien koffie, thee, limonade, lekkere cake en koek in Het Lokaal. Toen gingen we naar buiten om de bouwwerken van zaterdag te bekijken. We zongen daar eerst met elkaar het lied over ‘een wijs man die een huis op de rots bouwde en een dwaas man die een huis op het zand bouwde’. Deze gelijkenis van Jezus gaat over mensen die wel of niet luisteren en doen wat Hij zegt: ‘God liefhebben en je medemensen liefhebben als jezelf.’ Toen startte de Huizenjacht, een beleeftocht door Arum met onderweg vijf ontdekplekken ‘op syk nei in (t)hús fan leafde’.

 

Op de eerste ontdekplek moest een van de deelnemers met een blinddoek voor een huis tekenen. Anderen moesten daarbij aanwijzingen geven. Hoe goed kan jij luisteren? Hoe moeilijk is het om te doen wat je hoort? Op het schoolplein gingen de groepen schatgraven in de zandbak: zes stenen die samen de zin vormden: ‘Bouw samen een huis vol liefde’. Weer op een andere plek probeerden de deelnemers met oude kranten huisjes omver te waaien. Is je huis tegen de storm bestand? Hoe is het als het stormt in je leven? Bij weer anderen in de tuin mocht iedereen een woord op een steen schrijven of tekenen, een kei-sterk woord, dat je helpt om overeind te blijven: liefde, een hartje, een smiley, de regenboog, vrede of een mooie boom bijvoorbeeld. Terug in Het Lokaal mochten alle deelnemers op een kartonnen steen schrijven of tekenen wat voor hen belangrijk is voor een echt (t)huis en van die stenen samen een huis bouwen.

 

Na al deze aktiviteiten waren er voor iedereen heerlijke soep en broodjes, waarmee we het startweekend feestelijk hebben afgesloten.