Overzicht actueel nieuws

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van 28 aug. 2020

Klik hier voor het Corona-Protocol

 

Nieuws vanuit de Diaconie / De 3-Klank juli / augustus 2021

Geplaatst maandag 05-07-2021 

Opbrengsten collecten

09 mei Noodhulp Libanon/Jordanië - Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen € 40,20...........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Hervatting kerkdiensten

Geplaats maandag 26-04-2021

Zoals het er bij de voorbereiding van deze 3-Klank uitziet, hopen we op zondag 9 mei..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Zomerdiensten HAAK - zondag 18 juli doopdienst

Geplaatst maandag 28-06-2021

In juli en augustus hebben we zeven gezamenlijke HAAK-diensten met de gemeente..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Startzondag 5 september - Van U is de toekomst

Geplaatst dinsdag 29-06-2021

De startzondag van het nieuwe seizoen hopen we dit jaar te vieren op zondag..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Livestream

Geplaatst dinsdag 01-06-2021

Op 9 mei zijn we weer begonnen met de kerkdiensten en de livestream...........

Klik hier voor het hele bericht

 

Pinkster-bijlage en Pinksternoveen 2021

Geplaatst woensdag 28-04-2021

It lêste fers fan Psalm 27 giet oer hoopjen, wachtsjen:

       Hoopje op ’e Heare, wês sterk en lit dyn hert sterk wêze..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Peaskemoarn - Gedicht fan Margryt Poortstra (âld Arumer)

Pleatst tiisdei 13-04-2021

De krêft fan leafde is net stoarn,

sa witte wij op Peaskemoarn.

Klik hjir foar if folsleine gedicht

 

Sociale Kuierkes - 22 juli, 5 en 19 augustus

Geplaatst dinsdag 29-06-2021

Via de Spar in Arum en de Deelkist in Kimswerd hebben zich de afgelopen tijd..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Streamen van kerkdiensten

Geplaatst maandag 28-12-2020

Net was het gelukt om de apparatuur voor het streamen van kerkdiensten te

installeren en te leren bedienen en toen werd de tweede lockdown..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Nieuwbouw ontmoetingsschool ’De Oanrin’ en de kerk

Geplaatst maandag 31-05-2021

In de nieuwe De Skille hebt u een bericht kunnen lezen over de vordering van de..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Friese Kerkendag 2021 op 24 oktober in Joure

Geplaatst maandag 31-05-2021

De Raad van Kerken in Fryslân wil de oecumenische dialoog bevorderen..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Christenvervolging: Boko Haram overviel Amina en haar gezin

Geplaatst dinsdag 13-04-2021

Dit is het prachtige getuigenis van Amina, waarbij ze ondanks een vreselijk trauma de

liefde en trouw van de Here God vasthield, mede dankzij traumazorg.

Klik hier voor de video

 

Open Doors - Islamisering rukt op vanuit de woestijn

Geplaatst dinsdag 13-04-2021

In de landen ten zuiden van de Sahara rukt de radicale islam onrustbarend snel

op. Vooral in Nigeria zijn de gevolgen het pijnlijkst zichtbaar..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Doarpsmiel in Piers’ Stee - 28 juli en 25 augustus

Geplaatst maandag 28-06-2021

Op de laatste woensdag van de maand wordt in Piers’ Stee het Doarpsmiel gehouden..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Open Doors

Geplaatst zaterdag 20-02-2021

1. In 2020 nam de wereldwijde vervolging van christenen toe

    Klik hier voor een video van Open Doors.

2. Vier nieuwe landen op de ranglijst van christenvervolging

    Klik hier voor een video van Open Doors.

3. Klik hier voor het artikel in De 3-Klank van februari 2021

 

Open Doors - Geloofsvervolging treft ook kinderen

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Wanneer we horen over de vervolgde kerk, denken we al snel aan dominees of 

kerken die onder druk staan..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Jubilee Campaign - schrijf aan een vervolgde christen

Geplaatst vrijdag 31-07-2020

Hoop doet leven. Dat geldt in het bijzonder voor christenen die worden vervolgd om hun geloof. Hoop geeft hen de kracht om vol te houden. Maar soms verdwijnt bijna alle hoop uit..........

Klik hier voor het hele bericht 

 

Frouljusferiening ’Mei elkoar ien’ mei 2021

Geplaatst dinsdag 01-06-2021

Even een klein overzicht van de vrouwenvereniging in dit coronajaar. Een mooi..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Tsjerkepaad 2021

Geplaatst dinsdag 29-06-2021

Er komt dit jaar een aangepaste vorm van Tsjerkepaad. Er komt geen.......... 

Klik hier voor het hele bericht

 

Gebedsgroep

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Yn ferbân mei de coronacrisis komt de gebedsgroep net by elkoar

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst maandag 28-12-2020

De restauratie is bijna klaar. Er is besloten om het orgel voorlopig gewoon te gaan

gebruiken en dat er dan in februari / maart..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Op 5 februari vond de eerste vergadering van de classis Fryslân in 2020 plaats.
(volgende data: 14 mei en 16 oktober 2020)
..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Privacy-verklaring

Geplaatst woensdag 26-02-2020

Op onze webpagina www.tsjerkearumkimswert.nl/Privacyverklaring kunnen jullie de

privacyverklaring van onze gemeente vinden...........

Klik hier voor het volledige bericht