Overzicht actueel nieuws

Inspiratiemagazine WAAI

Geplaatst donderdag 02-05-2019

In de regio Makkum is in de eerste week van mei het eenmalige inspiratiemagazine WAAI verschenen. Dit is een initiatief in de aanloop naar de regiozondag op 26 mei in Witmarsum. Hier kunt u de WAAI digitaal inzien: https://portal.kerkmagazin.nl/digital/1759/619/4067

Klik hier voor de WAAI als PDF-document.

 

Nieuws vanuit de Diaconie

Geplaatst maandag 29-04-2019

Mama Rose

Ze is klein van gestalte en bescheiden aanwezig. Door haar kleurige kleding en
donkere huidskleur is zij duidelijk herkenbaar tussen de witte, Friese kerkleden..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Voorbereiding Pinksterfeest

Geplaatst maandag 29-04-2019

Het Pinksterfeest hopen we ook dit jaar weer te vieren samen met de gemeente
van Achlum/Hitzum. Bij goed weer zullen we een openluchtdienst houden..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Nieuwe ambtdragers

Geplaatst dinsdag 29-01-2019
Komend voorjaar is de ambtsperiode van verschillende ambtsdragers afgelopen:
van wijkouderlingen Eibert Tigchelaar en Doekle Bruinsma, van diaken..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Willy Vlug ambassadeur Mama Rose

Geplaatst maandag 29-04-2019

Op 8 april is Mamma Rose naar Franeker gekomen om te vertellen over het door
haar opgerichte weeshuis in Rwanda. Ze is zelf wees geworden in de..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Gebedsgroep

Geplaatst maandag 29-04-2019
Op freed 14 juni a.s. om 19.30 oere hopet de gebedsgroep wer byelkoar

te kommen by Jan Scheltema. Elkenien dy’t meidwaan..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Net mei de stille trom

Geplaatst maandag 06-05-2019
’In briedplak foar liturgyske ynspiraasje?’
Under dy kop stjoerde Hindrik van der Meer op 5 jannewaris 2005 in brief
de wrâld yn. Yn dy brief merkt er op dat de belangstelling foar de earetsjinst..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Gemeenteavond donderdag 23 mei
Geplaatst maandag 29-04-2019
Op donderdag 23 mei is de jaarlijkse gemeenteavond om 20.00 uur in ’t Lokaal,
waarin de kerkrentmeesters en diakonie verslag doen van het financiële..........

Klik hier voor volledige bericht

 

Regiozondag 26 mei 2019 & inspiratiemagazine WAAI

Geplaatst maandag 29-04-20189
Net als twee jaar geleden (toen in Makkum) is er ook dit jaar weer een regiozondag,
nu in Witmarsum. Jong en oud zijn welkom bij de kerkdienst om 9.30 uur in de..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Werk maken van je inspiratie

Geplaatst maandag 29-04-2019
”Dit heb ik nu al zolang willen doen, maar het kwam er nooit van”, dit is geregeld
de openingszin van mensen die naar een intakegesprek komen voor de opleiding..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Doarpsmiel Kimswerd - 29 mei 2019

Geplaatst maandag 29-04-2019

Op iedere laatste woensdag van de maand is er een Doarpsmiel in Piers’ Stee
in Kimswerd. Iedereen is weer welkom. Om 17.00 uur beginnen we met koken..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in
2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Mission Possible

Geplaatst maandag 01-04-2019
Op het moment dat je je familie het hardst nodig hebt laten ze je in de steek!
Dit vertelde Lena ons, een jonge aanstaande moeder uit Tsjeljabinsk in Rusland.

Klik hier voor het volledige bericht

 

Geestelijk boeket - Omroep Súdwest

Geplaatst maandag 01-04-2019

Geestelijk Boeket is de naam van het Gewijde Muziekprogramma wat iedere
zondagmorgen om 12.00 uur uitgezonden wordt via uw lokale omroep..........

Klik hiervoor het volledige bericht

 

Friezen op reis naar Rwanda - wie gaat er mee??!!

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
In oktober 2019 organiseert Kerk in Actie een reis naar Rwanda voor gemeenteleden
uit Fryslân, die bereid zijn over de drie Rwandese partnerorganisaties..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Het liefste lied van overzee

Geplaatst februari 2019

Het liefste lied van overzee - Songs of Praise in de taal van Sytze de Vries.

Op zaterdag 25 mei a.s. wordt het TIENDE OECUMENISCH LIEDFESTIVAL..........

Klik hier om naar de website te gaan

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst donderdag 28-02-2019

De classisvergadering van 7 februari 2019 was er één waar besluiten vielen;

er valt dus wel iets te melden..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Privacyverklaring van onze gemeente op de website

Geplaatst op dinsdag 02-10-2018
In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk een model-verklaring
opgesteld, waar plaatselijke gemeenten gebruik van kunnen maken..........

Klik hier voor het volledige bericht