Overzicht actueel nieuws

 

Link naar de website van Kerk in Actie / Fryslân foar Rwanda - Willy Vlug:

Geplaatst dinsdag 15-10-2019

https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda

 

Nieuws vanuit de Diaconie / De 3-Klank januari 2020

Geplaatst donderdag 02-01-2020

Komende collecten volgens collecterooster Kerk in Actie:
19 januari: Missionair -  Een goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. De Bijbel

is voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Lector gevraagd

Geplaatst dinsdag 26-11-2019
Elke zondag is er een gemeentelid die de bijbellezingen in de kerk verzorgt.

Doe mee en meld je aan met een antwoordmail op dit bericht. Welkom!

U kunt een  bericht sturen naar: skriba@tsjerkearumkimswert.nl

 

Inspiratie & Ontmoetingsweekend HAAK, 17-19 januari

Geplaatst donderdag 02-01-2020

Bij deze 3-Klank ontvangen jullie een flyer over het Inspiratie & Ontmoetingsweekend
van de HAAK. Dit weekend is de opvolger van de ontmoetingsavonden die we..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Zondag 26 januari - afscheid koster Marja Gerlofsma

Geplaatst dinsdag 31-12-2019
Op 26 januari begint de kerkdienst met voorganger ds. Edna Zwerver om
11.00 uur. Deze keer beginnen we met koffie, om 10.00 uur..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Doarpsmiel Kimswerd - 29 januari 2020

Geplaatst dinsdag 31-12-2019

Op iedere laatste woensdag van de maand is er een Doarpsmiel in Piers’ Stee
in Kimswerd. Om 17.00 uur beginnen we met koken en om 18.00 uur gaan we eten..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Kerkbalans 2020

Geplaatst donderdag 02-01-2020
Ook voor het jaar 2020 hebben de kerkrentmeesters de actie Kerkbalans weer voorbereid.

Het is januari en dus gaan de kerkrentmeesters en een groep medewerkers..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Welke schat ligt er in jouw hart verborgen?

Geplaatst maandag 28-10-2019
Op de startzondag was er gelegenheid om iets op te schrijven over deze vraag.
Een aantal van de beschreven papieren bleven achter in de kerk..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Zondag 2 februari - Avondmaal - Koor Hallelujah

Geplaatst donderdag 02-01-2020
Op deze 4e zondag na Epifanie zullen we DV de maaltijd van de Heer vieren.
Het koor Hallelujah verleent weer medewerking aan deze dienst..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Save the date! Arum - ’t Lokaal 9 februari 2020!

Geplaatst donderdag 02-01-2020
Filmmiddag voor jong en oud in ’t Lokaal. Welke film het wordt horen jullie binnenkort.

Inloop 16.00 uur - Start film 16.30 uur. Kom je ook? Wij zorgen voor de catering.
Geartsje Anema, Griet Sijtsma en Hanny Kroeger

 

Gebedsgroep

Geplaatst dinsdag 31-12-2019

Op freed 24 jannewaris 2020 om 19.30 oere hopet de gebedsgroep wer byelkoar

te kommen by Jan Scheltema. Elkenien dy’t meidwaan..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Inspiratiemagazine WAAI

Geplaatst donderdag 02-05-2019

In de regio Makkum is in de eerste week van mei het eenmalige inspiratiemagazine WAAI verschenen. Dit is een initiatief in de aanloop naar de regiozondag op 26 mei in Witmarsum. Hier kunt u de WAAI digitaal inzien: https://portal.kerkmagazin.nl/digital/1759/619/4067

Klik hier voor de WAAI als PDF-document.

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in
2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst dinsdag 02-07-2019

Classis Fryslân - Samenvatting Nieuwsbrief mei 2019
Ook na de tweede classicale vergadering (CV) van dit jaar, op 21 mei, geven
we u graag enkele ontwikkelingen door..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Privacyverklaring van onze gemeente op de website

Geplaatst op dinsdag 02-10-2018
In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk een model-verklaring
opgesteld, waar plaatselijke gemeenten gebruik van kunnen maken..........

Klik hier voor het volledige bericht