Actueel nieuws                                       Klik hier voor Overzicht nieuws

 

Woord vooraf - De 3-Klank september 2023 - 30-08--2023

   ’Ga mee!’ is het thema van de startzondag die we op 24 sept................... Lees hier verder

- Informatie over de kerkdiensten tot en met 8 okt. 2023 - 30-08-2023

  Op zondag 3 september sluiten we de gezamenlijke zomerdiensten......... Lees hier verder

Laatst uitgezonden (HAAK-) kerkdienst - 24-09-2023

   De laatst uitgezonden (HAAK-) kerkdienst was op zo. 24-09-2023............ Kijk hier terug

Nieuws Diaconie - De 3-Klank sept. 2023 - 05-09-2023

   Opbrengsten collecten: Zo. 07 mei: Noodhulp Oekraïne........................... Lees hier verder

Kopy De 3-Kank Okt. 2023 - 11-09-2023

   Het kerkblad De 3-Klank verschijnt 11 keer per jaar. ................................ Lees hier verder

Gebedsgroep - 30-08-2023

   Op vrijdag 29 sept. 2023 om 15.30 uur hoopt de gebedsgroep............... Lees hier verder

Samen eten - 20 en 27 september 2023 - 30--08--2023 

   Iedere maand is er een keer samen eten, op de 3e.................................. Lees hier verder

Deelwinkel ’t Lokaal elke dinsdag en zaterdag open! - 31-01-2023

   Ben je al eens in de deelwinkel geweest? Je kunt er................................ Lees hier verder

Privacyverklaring van onze gemeente op de website - 01-01-2023

   In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk................. Lees hier verder

Fryslân foar Moldavië: Diaconie verkoopt wijn en honing - 01-02-2023

   De diaconie heeft wijn en honing ingekocht bij Promoldavie.................... Lees hier verder

- Nieuwe scriba - taakverdeling - 03-05-2023

  Dit jaar is er bij de wisseling van de wacht in de kerkenraad..................... Lees hier verder

Aanvulling groep Kerkbloemen-wegbrengers - 03-05-2023

  De lijst van mensen die op zondag de kerkbloemen wegbrengen............. Lees hier verder

- Nieuwe Classispredikant Protestantse Classis Fryslân - 28-06-2023

  De Protestantse Classis Fryslân heeft ds. Riemer Praamsma................. Lees hier verder 

- De impact van kinderbijbelclubs in Oekraïne -  29-06-2023

  Mission Possible is een organisatie die zich inzet voor moeders.............. Lees hier verder

- Tsjerkepaad 2023 - 28-06-2023

  Ook in de zomer van 2023 doen de beide kerken in Arum en.................. Lees hier verder

- Namen predikanten voor de preekvoorziener - 03-05-2023

  Vanwege het a.s. emeritaat van ds. Tytsje Hibma na Pinksteren........... Lees hier verder

- Bericht van Christelijk Mannenkoor Con Amore - 28-06-2023

  Het christelijke mannenkoor Con Amore bestaat bijna 80 jaar............... Lees hier verder

Open Doors - Ranglijst Christenvervolging 2023 - 28-02-2023

   In januari 2023 is de 30e editie van de Ranglijst Christenvervol............Lees hier verder 

Geroepen om te dienen - MissionPossible 03-01-2023

   Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare............... Lees hier verder

Oproep van Oane P. Anema - 17-10-2022

   Bij het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk Arum................ Lees hier verder

Dorcas kringloopwinkel Bolsward - 28-03-2022

   Een nieuwe Dorcas kringloopwinkel in Bolsward is.............................. Lees hier verder 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum - 28-12-2020

   De restauratie is bijna klaar. Er is besloten om het orgel..................... Lees hier verder 

Friese rijders voor Oekraïne - 05-10-2022

   De oorlog in Oekraïne is helaas nog steeds niet ten einde.................. Lees hier verder