Overzicht actueel nieuws

 

Foto's Regiosnein  26-05-2019

Geplaatst maandag 03-06-2019

Op de website van de Prot. Gemeente Witmarsum staan foto's van de Regiosnein

26-05-2019. Klik hier voor de foto's.

 

Nieuws vanuit de Diaconie / De 3-Klank juli / augustus 2019

Geplaatst dinsdag 02-07-2019

Collecteopbrengsten
- 9 juni: Bijbelverspreiding op het Chinese platteland, € 100,- (stond als doel
  vermeld in vorige 3-Klank).
  De Bijbel is steeds slechter verkrijgbaar in China, en voor mensen van het..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Zomerdiensten met de HAAK

Geplaatst dinsdag 02-07-2019

Bij de aankondiging van de kerkdiensten in deze 3-Klank hebt u het misschien
al opgemerkt: de kerkenraden van de HAAK..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Huwelijk Anne Rohn en Sytze Kruisenga - 18 augustus

Geplaatst dinsdag 02-07-2019
Op zondag 18 augustus D.V. vieren we het huwelijk van Anne Rohn en Sytze
Kruisenga. Iedereen is welkom bij de inzegening..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Viering Heilig Avondmaal - 25 augustus

Geplaatst dinsdag 02-07-2019
Op 25 augustus hopen we samen met de HAAK in een kerkdienst in Hitzum..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Brief fan Hindrik van der Meer oan de gemeente

Geplaatst woensdag 03-07-2019
Oan de Tsjerkemienskip fan Arum / Kimswert.
It is al wer in pear wike ferlyn dat wy mei it Kwartettekoar by jim op besite
wiene. Us ’ôfskiedstoernee’ by mear as 40 tsjerken lâns is noch yn folle gong..........

Klik hier voor volledige brief

 

Nijkleastermoarn - 31 juli (Jorwert) en 14 september (Arum)

Geplaatst dinsdag 02-07-2019
Op de gemeenteavond in mei vertelde ds. Hinne Wagenaar over Nijkleaster
en de aktiviteiten die daar plaatsvinden. Iedere woensdagmorgen het hele jaar..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Vakantieboekje -Op reis met Petrus- gratis te verkrijgen

Geplaatst maandag 03-06-2019

Of u nu op vakantie gaat of thuisblijft deze zomer, het vakantieboekje van Petrus biedt

28 dagen lang bijbelse inspiratie. U kunt het boekje met..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Inspiratiemagazine WAAI

Geplaatst donderdag 02-05-2019

In de regio Makkum is in de eerste week van mei het eenmalige inspiratiemagazine WAAI verschenen. Dit is een initiatief in de aanloop naar de regiozondag op 26 mei in Witmarsum. Hier kunt u de WAAI digitaal inzien: https://portal.kerkmagazin.nl/digital/1759/619/4067

Klik hier voor de WAAI als PDF-document.

 

Gebedsgroep

Geplaatst maandag 24-06--2019
Op freed 20 september a.s. om 19.30 oere hopet de gebedsgroep wer byelkoar

te kommen by Jan Scheltema. Elkenien dy’t meidwaan..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Tsjerkepaad 2019

Geplaatst dinsdag 02-07-2019

Op zaterdag 6 juli begint Tsjerkepaad. Het thema is dit jaar: Kerk en Kunst.
Er worden kunstwerken tentoongesteld van onze dorpsgenoten..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Examens

Geplaatst dinsdag 01-07-2019
De uitslagen van de examens zijn bekend. Veel jongeren hebben hun diploma
gehaald. We wensen jullie van harte geluk..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Doarpsmiel Kimswerd - 31 juli en 28 augustus 2019

Geplaatst dinsdag 01-07-2019

Op iedere laatste woensdag van de maand is er een Doarpsmiel in Piers’ Stee
in Kimswerd. Iedereen is weer welkom. Om 17.00 uur beginnen we met koken..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Startweekend - 27, 28 en 29 september

Geplaatst dinsdag 02-07-2019
De zomer staat nog voor de deur, maar hier volgt vast een eerste berichtje over
het startweekend. De playbackwedstrijd is dit jaar op vrijdag 27 september..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Save the date: 2 november 2019!

Geplaatst zaterdag 06 juli 2019
De KMVH-Friesland* nodigt u en jou van harte uit voor een muzikale middag.
De muziek wordt gemaakt door mensen met en zonder beperking en..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Willy Vlug ambassadeur Mama Rose

Geplaatst maandag 29-04-2019

Op 8 april is Mamma Rose naar Franeker gekomen om te vertellen over het door
haar opgerichte weeshuis in Rwanda. Ze is zelf wees geworden in de..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Verrassingsreisje frouljusferiening ’Mei elkoar ien’ Arum

Geplaatst dinsdag 02-07-2019
De nieuwste touringcar van Dalstra Reizen stond 8 mei uitnodigend te wachten
om ons in te laten stappen, een volle bus met ook nieuwe gezichten.........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Reünie GJV Arum

Geplaatst dinsdag 28-05-2019
We organiseren een reünie op 12 oktober voor iedereen die lid is geweest vanaf
de oprichting 3 oktober 1960. Opgeven kan t/m 27 september 2019 via de..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in
2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst dinsdag 02-07-2019

Classis Fryslân - Samenvatting Nieuwsbrief mei 2019
Ook na de tweede classicale vergadering (CV) van dit jaar, op 21 mei, geven
we u graag enkele ontwikkelingen door..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Friezen op reis naar Rwanda - wie gaat er mee??!!

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
In oktober 2019 organiseert Kerk in Actie een reis naar Rwanda voor gemeenteleden
uit Fryslân, die bereid zijn over de drie Rwandese partnerorganisaties..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Privacyverklaring van onze gemeente op de website

Geplaatst op dinsdag 02-10-2018
In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk een model-verklaring
opgesteld, waar plaatselijke gemeenten gebruik van kunnen maken..........

Klik hier voor het volledige bericht