Overzicht actueel nieuws

Nieuws Diaconie

Geplaatst maandag 26-11-2018

Collecteopbrengsten volgens het collecterooster van Kerk in Actie/PKN
7 oktober: Kerk en Israël: € 29,85.

Klik hier voor het volledige bericht

 

Vieringen van het Kerstfeest

Geplaatst maandag 26-11-2018
Kerstzangmiddag, Laurentiustsjerke, 15 december 14.30-16.30 uur
Deze samenkomst wordt georganiseerd vanuit de Stichting Laurentiuskerk
door en voor Kimswerder kinderen en voor alle inwoners..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Terugkerende kerstdilemma's

Geplaatst maandag 03-12-2018

Kerstdilemma’s, wie heeft ze niet? Dominees zeker wel! Toch maar weer kiezen voor de

gouwe oude kerstliederen? Waar nu weer over preken?..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Oud en Nieuw

Geplaatst maandag 26-11-2018
Op oudejaarsdag is om 19.30 uur de oudejaarsviering in de Lambertustsjerke.
Een oude en goede gewoonte om bij de jaarwisseling in het licht van..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Mogen vrijwilligers iemand dopen of moet een predikant dat doen? Denk mee!

Geplaatst maandag 10-12-2018

Vanuit de Protestantse Kerk ontstaan sinds 2005 nieuwe vormen van kerk-zijn. Nu deze initiatieven volwassen worden, komen er fundamentele vragen over kerk-zijn..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Gebedsgroep

Geplaatst dinsdag 20-11-2018
Op freed 14 desimber 2018 om 19.30 oere hopet de gebedsgroep wer byelkoar

te kommen by Jan Scheltema. Elkenien dy’t meidwaan..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Doarpsmiel in Kimswert - (let op!) do. 27 december 2018

Geplaatst maandag 26-11-2018

Op iedere laatste woensdag van de maand is er een Doarpsmiel in Piers’ Stee
in Kimswerd. Iedereen is weer welkom. Om 17.00 uur beginnen we met koken..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Top 2000 Tsjinst yn Arum op 13 jannewaris 2019

Geplaatst maandag 29-10-2018
Op snein 13 jannewaris 2019 is der in Top 2000 Tsjinst om 16.00 oere yn de
Lambertustsjerke yn Arum. Om 15.30 oere geane de doarren iepen en..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Privacyverklaring van onze gemeente op de website

Geplaatst op dinsdag 02-10-2018
In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk een model-verklaring
opgesteld, waar plaatselijke gemeenten gebruik van kunnen maken..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Regiozondag 26 mei 2019 - inspiratiemagazine / workshop

Geplaatst maandag 26-11-2018
Komend voorjaar is er weer een regiozondag van de regio Makkum, deze
keer in Witmarsum. Het programma is net zo opgebouwd als bij de vorige

Klik hier voor het hele bericht

 

Dank en vacaturebank

Geplaatst maandag 29-10-2018
In De 3-Klank van oktober 2018 hebben jullie kunnen lezen dat Baukje Zwart en
Sjoukje Bruinsma stoppen met de organisatie van Tsjerkepaad..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Kerstmusical Vadertje Panov - Wie doet er mee?

Geplaatst dinsdag 02-10-2018
Tijdens de kerstzangavond willen we de kerstmusical Vadertje Panov laten
zien en horen. Een oude schoenmaker heeft een heel bijzondere..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Bestemming orgel Geref. Kerk

Geplaatst maandag 29-10-2018

Nadat de Gereformeerde Kerk van Arum ruim 100 jaar in gebruik was geweest
moest in 2012 tot sluiting van dit gebouw worden overgegaan..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Uit de classis

Geplaatst maandag 29-10-2018
Waarschuwing: u leest hierna een weergave van de punten uit de classisvergadering
van 10 oktober die wel erg aan een opsomming doet denken..........

Klik hier voor het volledige bericht