Actueel nieuws                                       Klik hier voor Overzicht nieuws

 

Woord vooraf - De 3-Klank juni 2023 - 29-05-2023

   In de pinksterdienst is de Geest over de discipelen gestort en............ Lees hier verder

- Informatie over de kerkdiensten tot en met 4 juni 2023 - 02-05-2023

   Net als voorgaande jaren zijn ook nu de vieringen met Hemel............ Lees hier verder

Laatst uitgezonden kerkdienst - 29-05-2023

  De laatst uitgezonden kerkdienst was op zo. 14-05-2023..................... Kijk hier terug

Privacyverklaring van onze gemeente op de website - 01-01-2023

   In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk............ Lees hier verder

- Nieuwe scriba - taakverdeling - 03-05-2023

  Dit jaar is er bij de wisseling van de wacht in de kerkenraad................. Lees hier verder

Gebedsgroep - 29-05-2023

   Op vrijdag 16 juni 2023 om 15.30 uur hoopt de gebedsgroep............ Lees hier verder

Nieuws Diaconie - De 3-Klank juni 2023 - 29-05-2023

  Opbrengsten collecten: 2-4: Paaschalllenge, terug in de tijd.................. Lees hier verder

Aanvulling groep Kerkbloemen-wegbrengers - 03-05-2023

  De lijst van mensen die op zondag de kerkbloemen wegbrengen......... Lees hier verder

- Zo. 11 juni Avondmaal - Wisseling ambtsdragers - PP-Party - 29-05-2023

  Op zondag 11 juni mogen we weer het heilig Avondmaal vieren............ Lees hier verder

- Namen predikanten voor de preekvoorziener - 03-05-2023

  Vanwege het a.s. emeritaat van ds. Tytsje Hibma na Pinksteren........... Lees hier verder

Fryslân foar Moldavië: Diaconie verkoopt wijn en honing - 01-02-2023

   De diaconie heeft wijn en honing ingekocht bij Promoldavie.................. Lees hier verder

Samen eten - 21 en 28 juni 2023 - 29-05-2023 

   Iedere maand is er een keer samen eten, op de 3e............................... Lees hier verder

Open Doors - Ranglijst Christenvervolging 2023 - 28-02-2023

   In januari 2023 is de 30e editie van de Ranglijst Christenvervol..........Lees hier verder 

Bij het jaarthema: Lit ús in hûs fan leafde bouwe - 12-09-2022 

   Op de gemeenteavond in mei 2022 heeft ds. Tytsje Hibma....... ........ Lees hier verder

- Tsjerkepaadvrijwilligers Arum 2023 - 30-05-2023

  Op donderdag 8 juni komen de Tsjerkepaadvrijwilligers weer................ Lees hier verder 

- Tsjerkepaad 2023 - fiets-en wandeltochten - 30-05-2023

  Thema: Kerk als plaats van ontmoeting. Ook worden er weer.....   ....... Lees hierverder

Deelwinkel ’t Lokaal elke dinsdag en zaterdag open! - 31-01-2023

   Ben je al eens in de deelwinkel geweest? Je kunt er......................... Lees hier verder

Geroepen om te dienen - MissionPossible 03-01-2023

   Afgelopen week hadden we weer contact met onze dierbare............ Lees hier verder

- Frouljusferiening ’Mei elkoar ien’ - overzicht 2022-2023 - 30-05-2023

  Na 2 ½ jaar met steeds weer C-maatregelen hopen we dit................. Lees hier verder

Oproep van Oane P. Anema - 17-10-2022

   Bij het 100-jarig bestaan van de Gereformeerde Kerk Arum.............. Lees hier verder

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum - 28-12-2020

   De restauratie is bijna klaar. Er is besloten om het orgel..................... Lees hier verder 

Friese rijders voor Oekraïne - 05-10-2022

   De oorlog in Oekraïne is helaas nog steeds niet ten einde.................. Lees hier verder 

Dorcas kringloopwinkel Bolsward - 28-03-2022

   Een nieuwe Dorcas kringloopwinkel in Bolsward is.............................. Lees hier verder 

Geheime gelovigen in Azië: stilletjes getuigen - 31-05-2022

   In sommige delen van de wereld is het voor christenen....................... Lees hier verder