Overzicht actueel nieuws

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van 28 aug. 2020

Klik hier voor het Corona-Protocol

 

Extra nieuws i.v.m. corona

Geplaatst vrijdag 13-03-2020

Deze rubriek is gemaakt om informatie te delen en contact te onderhouden in de tijd dat we vanwege het coronavirus niet bijeen kunnen komen in de kerk.......... 

Klik hier voor het hele bericht.

 

Nieuws vanuit de Diaconie / De 3-Klank september 2020

Geplaatst maandag 07-09-2020

Komende collecten

Als alles stabiel blijft wat corona betreft, kunnen we elkaar op 6 september

weer in een ’normale’ kerkdienst ontmoeten en collecteren voor..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Hervatten van de kerkdiensten - zondag 6 september

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

Met ingang van zondag 6 september pakken we de draad weer op van de ’gewone’

kerkdiensten. Als feestelijk begin zal op deze morgen de nieuwe Paaskaars..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Heilig Avondmaal - Zondag 20 september

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

Op 20 september stond een HAAK-dienst in Achlum op het rooster. Deze gezamenlijke

kerkdienst kan nog niet doorgaan. In plaats daarvan willen we deze zondag..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Bevestiging / afscheid ambtsdragers - 27 september

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

Op deze zondag nemen we afscheid van dhr. Hans van der Veen als ouderling

en van mw. Willy Vlug-Wagenaar als ouderling, vanwege haar verhuizing.........

Klik hier voor het hele bericht

 

Koffieochtend in ’t Lokaal - woensdag 2 september

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

Nu we de kerkdiensten hervatten stoppen we met de koffieochtend / avond

zoals we die de laatste tijd in de kerk hadden. Maar ontmoeting - en gemis aan.........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Lokaalmiel in Arum - woensdag 16 september

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

In Kimswerd is al een aantal jaren 1x per maand een Doarpsmiel. Na een korte

onderbreking zijn die maaltijden weer hervat en dat is ook met de..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Avondcurcus discipelschap in Bolsward door Jeugd met een Opdracht

Geplaatst zaterdag 05-09-2020

BOLSWARD – Wat is het belang van het volgen van Jezus? Hoe ziet zoiets er

in het dagelijks leven uit? Hoe kan het ons en onze omgeving.........

Klik hier voor het hele bericht

 

 

Training: Leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden

Geplaatst zaterdag 05-09-2020

Wilt u - onder verantwoordelijkheid van uw kerkenraad - als gemeentelid uitvaarten

leiden? Bijvoorbeeld om uw predikant te ondersteunen? Deze praktische..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Jubilee Campaign - schrijf aan een vervolgde christen

Geplaatst vrijdag 31-07-2020

Hoop doet leven. Dat geldt in het bijzonder voor christenen die worden vervolgd om hun geloof. Hoop geeft hen de kracht om vol te houden. Maar soms verdwijnt bijna alle hoop uit..........

Klik hier voor het hele bericht 

 

Video-kerkdiensten en andere livestreams

Geplaatst vrijdag 15-05-2020

In deze coronacrisis zien we een ontwikkeling van online kerkdiensten en online concerten.

Op de pagina video-livestreams staan o.a. links naar online kerkdiensten van gemeenten uit de omgeving en concerten die juliie kunnen beluisteren, zoals de kerkdienst op 19 april vanuit de Gasthuiskerk, Bolsward waarin ds. Hibma voorging en concerten van o.a. Martin Mans en het Nederlands kamerkoor. Ook vinden jullie hier opnames van Ernst Walstra (van vóór de coronacrisis) en van een optreden van Wubbenus Jacobs. Klik hier om naar de pagina video-livestreams te gaan.

 

Beste gemeenteleden

Geplaatst dinsdag 30-06-2020 

Na 18 jaar met heel veel plezier hier in Arum te hebben gewoond en ons boeren bedrijf

te hebben uitgeoefend hebben we besloten om iets afstand te nemen..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Jaarrekening kerk en diaconie

Geplaatst dinsdag 30-06-2020 

Omdat we geen gemeenteavond konden houden, loopt het dit jaar - op aanwijzing van

de classis - wat anders met de goedkeuring van de financiën van de kerk...........

Klik hier voor het hele bericht

 

Doarpsmiel Kimswerd 30 september 2020

Geplaatst vrijdag 04-09-2020 

Op de laatste woensdag van de maand, woensdag 30 september, is er weer

Doarpsmiel in Piers’ Stee. We beginnen om 17.00 uur met koken en om..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Examens 2020

Geplaatst dinsdag 30-06-2020

Ze waren soms wat verstopt, de jongeren die dit jaar geslaagd zijn voor hun examen, en

niet overal hing op hetzelfde moment de vlag in top..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Startweekend 2, 3 en 4 oktober - Het goede leven!

Geplaatst vrijdag 04-09-2020

Op 25 augustus waren we bijeen met leiding van kinderkerk en clubs,

startweekendcommissie en commissie liturgie en bijzondere diensten..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Bijeenkomst ’Een nieuw seizoen’

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Van verschillende kanten kwamen ideeën bijeen om ter voorbereiding op een
nieuw seizoen eens bijelkaar te komen met verschillende groepen en mensen..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Oproep tot gebed voor Christenen in Noord-Nigeria (Open Doors)

Geplaatst dinsdag 21-04-2020

Beste lezer,

Christenen in Noord-Nigeria roepen ons op tot gebed. Zij vormen een kwetsbare minderheid en lijden onder discriminatie en uitsluiting. Maar daar stopt het niet..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Gebedsgroep

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Yn ferbân mei de coronacrisis komt de gebedsgroep net by elkoar

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in
2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Link naar de website van Kerk in Actie / Fryslân foar Rwanda - Willy Vlug:

Geplaatst dinsdag 15-10-2019

https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwanda

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Op 5 februari vond de eerste vergadering van de classis Fryslân in 2020 plaats.
(volgende data: 14 mei en 16 oktober 2020)
..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Privacy-verklaring

Geplaatst woensdag 26-02-2020

Op onze webpagina www.tsjerkearumkimswert.nl/Privacyverklaring kunnen jullie de

privacyverklaring van onze gemeente vinden...........

Klik hier voor het volledige bericht