Overzicht actueel nieuws

 

Klik hier voor de nieuwsbrief van 28 aug. 2020

Klik hier voor het Corona-Protocol

 

Nieuws vanuit de Diaconie / De 3-Klank november 2020

 

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Komende collecten

29 november (1e Advent): - Kinderen in de knel - Oekraïne, School van onze dromen

Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen in Oekraïne..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Advent en Kerst 2020 - Dicht bij het Licht

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Het thema van Advent en Kerst is dit jaar: ’Dicht bij het licht’. We volgen de lezingen

van Bijbel Basics, het kindernevendienst-programma van het Nederlands..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Kinderkerk en Advent & Kerst 2020 - Tocht fan it Ljocht

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Dit jaar kunnen we niet een mooi kerstfeest met het hele dorp en alle kinderen

in de kerk houden. En ook buiten kunnen we niet met mensen bijelkaar zijn..........

Klik hier voor het hele bericht 

 

Kerstviering 22 december - 10.00 uur

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Dit jaar geen kerstkoffieochtend in It Iepen Hûs, zoals de diaconie die andere

jaren organiseerde. Ook de kerstviering van Meiinoar Ien kan niet doorgaan..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Oud en Nieuw

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Op oudejaarsavond is er een HAAK-dienst samen met de gemeente van Achlum-Hitzum

om 19.30 uur in de Lambertustsjerke in Arum..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Open Doors - Geloofsvervolging treft ook kinderen

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Wanneer we horen over de vervolgde kerk, denken we al snel aan dominees of 

kerken die onder druk staan..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Open Doors - Noodhulp vervolgde christenen bij covid19-pandemie

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Achteraan de rij bij hulpverlening, gedwongen worden met coronapatiënten te werken: zo worden christenen soms behandeld door gemeenschappen en regeringen in..........

Klik hier voor het hele bericht 

 

Afhaal-Doarpsmiel in Piers’ Stee - vanaf 25 november

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Het lijkt er niet op dat we de komende maand al weer samen kunnen eten in ’t Lokaal of

in Piers’ Stee. Om toch iets van beweging en ontmoeting erin te houden, is er..........

Klik hier voor het hele bericht

 

Jubilee Campaign - schrijf aan een vervolgde christen

Geplaatst vrijdag 31-07-2020

Hoop doet leven. Dat geldt in het bijzonder voor christenen die worden vervolgd om hun geloof. Hoop geeft hen de kracht om vol te houden. Maar soms verdwijnt bijna alle hoop uit..........

Klik hier voor het hele bericht 

 

Terugblik op het Startweekend - Het goede leven!

Geplaatst dinsdag 27-10-2020

De maandag voor het startweekend was er nog een vergadering, na een persconferentie

over corona. De activiteitencommissie heeft alles toen nog.......... 

Klik hier voor het hele bericht

 

Avondcurcus discipelschap in Bolsward door Jeugd met een Opdracht

Geplaatst zaterdag 05-09-2020

BOLSWARD – Wat is het belang van het volgen van Jezus? Hoe ziet zoiets er

in het dagelijks leven uit? Hoe kan het ons en onze omgeving.........

Klik hier voor het hele bericht

 

Samen eten - 18 en 25 november

Geplaatst dinsdag 27-10-2020

- Lokaalmiel Arum woensdag 18 november

- Doarpsmiel Kimswerd woensdag 25 november.........

Klik hier voor het hele bericht

 

Gebedsgroep

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Yn ferbân mei de coronacrisis komt de gebedsgroep net by elkoar

 

Restauratie orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst dinsdag 26-02-2019
Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in
2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Uit de classis Fryslân

Geplaatst donderdag 02-04-2020

Op 5 februari vond de eerste vergadering van de classis Fryslân in 2020 plaats.
(volgende data: 14 mei en 16 oktober 2020)
..........

Klik hier voor het volledige bericht

 

Privacy-verklaring

Geplaatst woensdag 26-02-2020

Op onze webpagina www.tsjerkearumkimswert.nl/Privacyverklaring kunnen jullie de

privacyverklaring van onze gemeente vinden...........

Klik hier voor het volledige bericht