Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

05 mei 

12 mei 

26 mei 

02 juni 

 

mw. W. Vlug-Wagenaar

dhr. J. Scheltema

mw. A. Rohn-Anema

mw. T. Dijkstra


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 06-290 335 22. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

05 mei 

09 mei 

12 mei 

19 mei 

26 mei 

02 juni 

 

fam. R. Bijma 

fam. G. Giliam 

dhr. E. Bruinsma 

dhr. J. Scheltema 

mw. R. Niezink 

dhr. F. Tolsma 

tel. 64 22 72

tel. 57 93 19

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 06-156 31 721