Agenda

05 okt. 

06 okt. 

12 okt. 

13 okt. 

14 okt. 

 

19 okt. 

  

 

19 okt.

 

26 okt. 

 

 

 

 

20.00 uur 

20.00 uur 

20.00 uur 

19.30 uur 

09.30 uur 

 

18.00 uur 

 

 

19.30 uur 

 

18.00 uur  

 

 

 

 

Moderamenvergadering, ’t Lokaal 

Vergadering regio Makkum, It Heidenskip

Kerkenraadsvergadering, ’t Lokaal

Classis Fryslân, Leeuwarden 

Training Goed omgaan met dementie, Piers Stee

Doarpsmiel Arum, ’t Lokaal (17.00 helpen koken). Feestelijk stamppotbuffet als start van de gemeenteavond 

Gemeenteavond, ’t Lokaal 

 

Doarpsmiel Kimswert, Piers Stee 

(17.00 helpen koken)