Agenda

13 dec. 

 

17 dec. 

 

15 dec.

27 dec.

 

03 jan. 

10:00 uur 

 

19:30 uur 

 

15:30 uur

18:00 uur 

 

20:00 uur 

Kerstkoffiemorgen met maaltijd, It Iepen Hûs 

Kerstzangavond koor Hallelujah, 

Lambertustsjerke 

Gebedsgoep bij Jan Scheltema

Doarpsmiel Kimswert, Piers Stee 

(17.00 helpen koken) 

Vergadering gezamenlijk moderamen, Achlum 


Deelwinkel ’t Lokaal open: 

- iedere dinsdag van 9:30-11:00 uur 

- iedere zaterdag van 10:00-12:00 uur

- iedere eerste dinsdag van de maand ook van 16:00-17:30 uur

- de kledingbus SWF: eerste dinsdag van de maand van 9:30-10:30 uur