Agenda

06 febr. 

07 febr. 

 

14 febr. 

15 febr. 

 

15 febr. 

17 febr. 

22 febr. 

22 febr. 

 

23 febr. 

08 mrt.

13.00 uur 

20.00 uur 

 

19.30 uur 

18.00 uur 

 

20.00 uur 

15.30 uur 

18.00 uur 

18.00 uur 

 

20.00 uur 

19.30 uur  

 

Vergadering ouderlingen, ’t Lokaal 

Vergadering gezamenlijke kerkenraden HAAK, 

De Singel in Achlum

Vergadering Classis, Oerdracht in Joure

Doarpsmiel Arum, ’t Lokaal 

(17.00 helpen koken) 

Moderamenvergadering, ’t Lokaal

Gebedsgroep, It Ald Hôf 22 

HAAK viering Aswoensdag, Kerk Hitzum

Doarpsmiel Kimswert, Piers Stee 

(17.00 helpen koken) 

Vergadering kerkenraad, ’t Lokaal

Bidstond in Arum

 


Deelwinkel ’t Lokaal open:

- iedere dinsdag en zaterdag van 9:30-11:00 uur

- iedere eerste dinsdag van de maand ook van 16:00-17:30 uur

- de kledingbus staat er ook de eerste dinsdag van de maand ('s-middags)