Agenda

07 mei 

 

15 mei 

 

15 mei 

23 mei 

29 mei  

20.00 uur 

 

18.00 uur 

 

19.30 uur 

20.00 uur 

18.00 uur

Vergadering gezamenlik moderamen,

’t Lokaal

Doarpsmiel Arum, ’t Lokaal (17.00 helpen koken)

Gemeenteavond, ’t Lokaal

Vergadering kerkenraad, ’t Lokaal

Doarpsmiel Kimswert, Piers Stee

(17.00 helpen koken)

 


Deelwinkel ’t Lokaal open: 

- iedere dinsdag van 9:30-11:00 uur 

- iedere zaterdag van 10:00-12:00 uur

- iedere eerste dinsdag van de maand ook van 16:00-17:30 uur

- de kledingbus SWF: eerste dinsdag van de maand van 9:30-10:30 uur