Agenda

31 mei 

 

31 mei 

07 juni 

08 juni 

16 juni 

21 juni 

 

21 juni 

28 juni

 

06 juli  

 

 

18:00 uur 

 

20:00 uur 

19:30 uur 

10:00 uur 

15:30 uur 

18:00 uur 

 

20:00 uur 

18:00 uur 

 

Doarpsmiel Kimswert, Piers Stee 

(17.00 helpen koken) 

Vergadering HAAK, dorpshuis Hitzum 

Classisvergadering, Oerdracht Joure 

Bijeenkomst Tsjerkepaadvrijwilligers, ’t Lokaal 

Gebedsgroep, It Ald Hôf 22 

Doarpsmiel Arum, ’t Lokaal (17.00 helpen koken) 

Vergadering moderamen, ’t Lokaal 

Doarpsmiel Kimswert, Piers Stee 

(17.00 helpen koken) 

Vergadering kerkenraad, ’t Lokaal

 


Deelwinkel ’t Lokaal open: 

- iedere dinsdag van 9.30-11.00 uur 

- iedere zaterdag van 10.00-12.00 uur

- iedere eerste dinsdag van de maand ook van 16.00-17.30 uur

- de kledingbus staat er ook de eerste dinsdag van de maand 

  ’s morgens van 9.30-10.30 uur