Agenda

05 juni 

 

19 juni 

 

20 juni 

23 juni 

 

26 juni 

 

20.00 uur 

 

18.00 uur 

 

20.00 uur 

08.15 uur 

 

18.00 uur 

 

Vergadering gezamenlijk moderamen, Achlum 

Doarpsmiel Arum, ’t Lokaal (17.00 helpen koken) 

Vergadering kerkenraad, ’t Lokaal 

Regiozondag in Makkum, 

op de fiets vanuit Achlum 

Doarpsmiel Kimswert, Piers Stee 

(17.00 helpen koken) 


Deelwinkel ’t Lokaal open: 

- iedere dinsdag van 9:30-11:00 uur 

- iedere zaterdag van 10:00-12:00 uur

- iedere eerste dinsdag van de maand ook van 16:00-17:30 uur

- de kledingbus SWF: eerste dinsdag van de maand van 9:30-10:30 uur

 

Samen eten - iedere 3e en laatste woensdag in de maand (behalve juli)

> Doarpsmiel Arum in het Lokaal 3e woensdag van de maand 

Aanmelding bij Tytsje Hibma tytsjehibma@gmail.com / 06-114 045 91

> Doarpsmiel Kimswert in Piers Stee laatste woensdag van de maand 

Aanmelding bij Gerrit Otten gerritotten43@gmail.com / 06-246 784 89

Meld je uiterlijk maandags van te voren aan. 

We beginnen om 17.00 uur met koken en om 18.00 uur gaan we eten.

Kosten € 5.- pp. incl. koffie/thee. Kinderen tot 4 jr gratis, tot 12 jr € 3,-