Iedere zondag is er een kerkdienst in Arum of Kimswert. Via de knop hierboven vind je meer informatie over de vieringen. In een rubriek 'Bij de bron' kun je ook terecht voor een moment van bezinning rond de vieringen.


In de rubriek 'Vieringen' vind je meer informatie over het kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar begint met het Advent. De kinderen bereiden zich dan in de kinderkerk voor op het kerstfeest. Ze werken het ene jaar mee aan de Kerstavonddienst en het andere jaar aan de Kerstmorgendienst.

In de Veertig Dagen gaan de kinderen een Palmpaasstok maken. Op Palmpasen is er een optocht met de Palmpaasstokken en dan brengen de kinderen ook fruitbakjes weg naar oudere mensen en naar mensen die ziek zijn. Op Witte Donderdag vieren we het  Avondmaal in een dienst in Kimswert. Op Goede Vrijdag vervolgen we de vieringen in Arum met het lezen van het lijdensevangelie. Op Stille Zaterdag is er een  eenvoudige wake in de kerk. En de vieringen lopen uit op een feestelijk Paasontbijt, aan één lange tafel in de kerk in Arum.

Hemelvaartsdag en Pinksteren vieren we de laatste jaren gezamenlijk met Achlum-Hitsum. En het begint daarbij traditie te worden dat we Pinksterzondag in de openlucht doorbrengen (ob bij minder weer in een schuur. Ook de bidstond en de dankstond voor gewas en arbeid vieren we de laatste jaren samen met de gemeente van Achlum-Hitsum.

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar vieren we de gedachteniszondag. Ook daarover is meer informatie te vinden in de rubriek 'Kerkdiensten'.