Kaarsenstander

In de kerk te Arum staat in het gedachtenishoekje een kaarsenstander in de vorm

van een vis. Voor de dienst is er gelegenheid om daar een kaarsje aan te steken

voor jezelf, een dierbare, de wereld enz. Hier wordt veel gebruik van gemaakt, vaak

staan alle kaarsjes te branden.
Ook in de kerk te Kimswerd staat een kaarsenstander in de zelfde vorm van de

vis, zodat ook hier de gelegenheid is om een kaarsje aan te steken.