Startweekend


Ieder jaar in september organiseert de startweekendcommissie het startweekend.
Dat begint op vrijdagavond met een playbackshow van de kinderen. Op zaterdag in de namiddag is er een viswedstrijd.
En op zondag is er de startdienst, die wordt voorbereid in samenwerking met de commissie liturgie en bijzondere diensten.