Startweekend


Ieder jaar in september begint het nieuwe seizoen met een startzondag of startweekend. Vanaf 2022 houden we dat gezamenlijk in de HAAK met Achlum-Hitsum.