Kerk & Dorp


Tussen onze gemeente en onze dorpen zijn allerlei verbanden en bruggen. Bijvoorbeeld dat een groep bijeenkomt in It Iepen Hûs of Het Lokaal, of dat een koor of korps meewerkt aan een kerkdienst. En natuurlijk zijn de meeste leden van onze gemeente ook inwoners van onze dorpen.

 

Hiernaast vindt u gegevens van verschillende groepen en activiteiten in onze dorpen. En hieronder nog extra informatie over enkele activiteiten.

 

Samen eten

 

Iedere maand is er een keer samen eten, op de 3e woensdag van de maand in Arum en op de 4e woensdag in de maand in Kimswert. Heb je zin om ook een keer te komen? Welkom.

 
> Doarpsmiel Arum in Het Lokaal
Aanmelding bij: Tytsje Hibma tytsjehibma@gmail.com of 06-11404591

> Doarpsmiel Kimswert in Piers Stee
Aanmelding bij: Gerrit Otten: gerritotten43@gmail.com of 06-24678489


In Arum en Kimswert geldt:

We beginnen om 17.00 uur met koken en om 18.00 uur gaan we eten. Wil je mee eten? Wil je helpen koken? Heb je vervoer nodig? Meld je uiterlijk maandags van de voren aan bij bovengenoemde adressen.

De kosten zijn 5 euro pp. inclusief een kopje koffie/thee (kinderen tot 4 jaar gratis, tot 12 jaar 3 euro).

 

Deelwinkel ’t Lokaal elke dinsdag en zaterdag open!

 

Je bent altijd welkom, voor een kop koffie en een praatje, om spulletjes te brengen en

vooral ook spulletjes te halen. Alles is gratis. Eventueel kun je een gift geven in de bus

voor Fryslân foar Moldavië. De deelwinkel is er voor iedereen, of je meer of minder geld

hebt. De deelwinkel is er om samen te delen, maar ook om door dat delen van spullen

minder te verspillen. Zo kunnen we ook samen beter voor onze aarde zorgen.

 

Openingstijden:

- iedere dinsdag van 9.30-11.00 uur 

- iedere zaterdag van 10.00-12.00 uur

- iedere eerste dinsdag van de maand ook van 16.00-17.30 uur

- de kledingbus SWF staat er ook de eerste dinsdag van de maand ’s morgens van 9.30-10.30 uur

 

Korps 'Wubbenus Jacobs' Arum

Repetitie woensdag in It Iepen Hûs

Tijd: 19.30 - 21.30 uur

 

Zangkoor 'Hallelujah' Arum
Repetitie maandag in It Iepen Hûs
Tijd: 19.45 - 21.45 uur

 

Vrouwenclub 'Meiinoar Ien'

Maandag in Het Lokaal
Tijd: aanvang 19.30 uur

 

Soos 'Ons Genoegen' Arum
Maandag en donderdag in Ít Iepen Hûs

Periode oktober t/m maart

Tijd: 13.00 - 17.00 uur

 

Soos 55+ Kimswert
Donderdag in Piers' Stee

Tijd: 14.30 - 17.30 uur

 

Koor Kimswerd Delight

Repetitie

 

Koor De Moudekrûpers Kimswerd

Repetitie woensdag in Piers' Stee
Tijd: 14.00 - 16.00 uur

 

Korps OKK Kimswerd

Repetitie woensdag in Piers' Stee
Tijd: 19.45 - 22.00 uur


Doarpskofjemoarn in Piers' Stee

 

Iedere 2e dinsdag van de maand staat om 10.00 uur de koffie klaar in Piers' Stee. Ook is er een dorpsgenoot die iets komt vertellen over haar of zijn hobby of bezigheden. Dus kom gezellig een bakje koffie drinken. Tijd om bij te praten en/of kennis te maken met je dorpsgenoten en te horen en zien waar ze mee bezig zijn. Voor 3 euro kun je vrij koffie/thee drinken, met wat lekkers erbij. Welkom!

 


Kimster Leesclub

Ongeveer 1x per 6 weken komt in het winter-seizoen de Kimswert Leesclub bijeen, 's middags van 14.00-15.30 uur.

 

We lezen allemaal hetzelfde boek en spreken daar dan over. Boeken die we bespraken: 'Dorsvloer vol confettie' van Franca Treur, 'De Stamhouder' van Alexander Munninghof, 'Joodse Buren' van Maria Boonzaaijer, 'Anna - het leven van Annie M.G. Schmidt' van Annejet van der Zijl, 'Ik kom terug' van Adriaan van Dis en 'Gisèle' van Susan Smit.

 

Tsjerkepaad                                          Nieuws Tsjerkepaad Arum

 

In de zomer zijn ook de Laurentiustsjerke en de Lambertustsjerke open in het kader van Tsjerkepaad. Op de website van Tsjerkepaad Fryslân staat:


In 2004 is op initiatief van de Raad van Kerken Fryslân gestart met het openstellen van een 25 tal kerken in de zomermaanden op de zaterdagmiddag.

Dit is  uitgegroeid tot de openstelling van meer dan 250 kerken in geheel Fryslân (incl. de Friese Wadden-eilanden) met wel 40.000 bezoekers.  

 

De meeste deelnemende kerken zijn in de zomermaanden wekelijks op de zaterdagmiddag geopend (van 13.30 tot 17.00 uur), andere minder vaak. Vrijwilligers staan klaar om als gastheer of gastvrouw iets over de geschiedenis van de kerk te vertellen en er is veelal zelfs koffie of thee. Als extra worden er vaak activiteiten georganiseerd zoals exposities, concerten of speciale fiets- en wandelroutes. Maar de kerken of kerkjes kunnen u ook uitnodigen tot rust en bezinning. 

De deelnemende kerken zijn te herkennen aan de speciale Tsjerkepaadvlag (zie logo rechts boven). Bij de deelnemende kerken en een aantal VVV kantoren zijn speciale gidsen verkrijgbaar met daarin een foto van de kerk en een korte beschrijving van de kerk.