Elke zondagmorgen is er een kerkdienst. De diensten worden gehouden in de Lambertustsjerke en in de Laurentiustsjerke. De eigen predikant gaat ongeveer de helft van de zondagen voor. Voor de andere diensten worden gastpredikanten uitgenodigd.

 

Na de kerkdiensten is er koffiedrinken.


 

Vanaf de startzondag tot Palmpasen is er geregeld kinderkerk, met name in de tijd van Advent en de Veertig Dagen. Bij de informatie voor de kerkdiensten wordt vermeld of er kinderkerk is. Af en toe is er ook een gezinsdienst, waarbij de kinderen in de kerk blijven (waaronder de Startzondag, de Schoolkerkdienst en Palmpasen).

 

De schriftlezingen worden door een lector gelezen.

 

Het lied voor de dienst wordt in het Fries gezongen. Voor de rest van de dienst zijn voorgangers en sprekers vrij om hun eigen taal te kiezen. Wel wordt aandacht gevraagd voor gasten die mogelijk het Fries niet verstaan.

 

De commissie liturgie en bijzondere diensten bereidt de bijzondere diensten voor en nodigt koren, muzikanten en andere medewerkenden uit.

 

Bij de organisatie rond de kerkdiensten horen de functies van: preekvoorziening, organisten, roostermakers, lectoren, kerkbloemen rondbrengen, cd-opnames rondbrengen, regelen kerkauto, koster-vrijwilligers.