Bij de vieringen

Vieringen  

Informatie over de vieringen t/m zondag 2 juni 2024 

Iedere zondag in Arum en Kimswerd koffiedrinken na de kerkdienst.

Informatie vieringen

Geplaatst maandag 29-04-2024 

- Zondag 5 mei - bevestiging en afscheid ambtsdragers

Op zondag 5 mei mogen we dhr. Doekele Abma bevestigen als diaken van

onze gemeente. We zijn erg blij dat hij deze taak op zich wil nemen. Dat

betekent ook dat mw. Otteline van der Zee-Folkertsma haar taak goed over

kan dragen, nu zij na 2 ambtsperioden afscheid neemt als diaken.

Dhr. Gatze Giliam en mw. Titia Fokkema-van der Ploeg zin beiden bereid om

hun werk als ouderling-kerkrentmeester resp. kerkrentmeester nog voort te zetten.

Kostbaar is het dat er steeds weer mensen zin die deze taken in de gemeente

willen dragen. Wij danken jullie voor je werk en inzet en bidden om Gods

zegen over jullie weg.

 

- Donderdag 9 meiHemelvaartsdag - kerkdienst en dauwtrappen

De kerkdienst op Hemelvaartsdag is om 9.30 uur in Arum. Mensen uit

Achlum en Hitzum gaan dauwtrappen. Zij vertrekken om 8.00 uur bij de kerk

in Achlum en komen lopend door het land naar ons toe. Het lijkt ons leuk om

hen tegemoet te lopen. Wie mee wil: vanuit Arum en Kimswerd verzamelen

we om 8.00 uur bij ’t Lokaal in Arum t.o. de kerk. Opgave is niet nodig, maar

kom wel op tijd. Als we in de kerk aankomen is er koffie.

 

- Zondag 12 mei - Zondag voor de Vervolgde Kerk

Op zondag 12 mei 2024 staat de kerkdienst in het teken van de vervolgde

kerk. Op de zondag voor de Vervolgde Kerk leven we mee met onze broers

en zussen, overal ter wereld, die lijden vanwege hun geloof. Om die reden zal

deze kerkdienst in het teken staan van onze vervolgde broers en zussen.

Want wat als je niet op zondag veilig naar de kerk kan? Vandaag de dag worden er

overal ter wereld kerken gesloten door de overheid, christenen tijdens

de dienst gearresteerd en kerkleiders bedreigd door extremisten. Afgelopen

jaar zijn er meer dan 14.000 kerken aangevallen. Als deel van het Lichaam van

Christus lijden wij mee.

Om die reden zal onze kerkdienst op 12 mei in het teken staan van de vervolgde kerk,

met als thema ’Groot is Zijn trouw!’. We zien uit naar een gezegende dienst.

 

De gebedsgroep

 

- Zondag 19 mei 10:00 uurPinksteren - Openluchtdienst in Hitzum

Een blije en gezellige HAAK openluchtdienst op het kaatsveld achter het dorpshuis

in Hitzum (dus niet op de ijsbaan) met medewerking van muziekkorps

’Wubbenus Jacobs’. De dienst begint om 10.00 uur (bij slecht weer kunnen we

uitwijken naar het dorpshuis of de kerk). Voorgangers zijn ds. M. Roepers en

ds. T. Hibma. Iedereen, jong en oud, is van harte welkom!

Na de dienst genieten we van een lekker bakje koffie met gebak. Vraag:

Wie kan taart bakken voor bij de koffie? Graag opgave bij Feikje Hoekstra

(06-303 464 46).