Bij de vieringen

Vieringen  

Informatie over de vieringen t/m zondag 7 juli 2024 

Iedere zondag in Arum en Kimswerd koffiedrinken na de kerkdienst.

Informatie vieringen

Geplaatst maandag 27-05-2024 

- Regiozondag 23 juni 2024 in Makkum - 9:30 uur

Zondag 23 juni is er geen kerkdienst in onze eigen kerken maar hebben we 

met de hele regio Makkum, waar wij als gemeenten bij horen, een dienst in de 

Protestantse kerk het Anker, Buren 17 in Makkum. De kerkdienst begint om 

9.30 uur. De voorgangers zijn ds. Arnold Vriend van Workum en ds. Marco 

Roepers van Achlum-Hitzum. Organist en pianist is Bob Pruiksma. Het thema 

van de dienst is ”Een rivier van hoop”. Tijdens de dienst is er kindernevendienst en

voor de allerkleinsten is er een oppasdienst aanwezig.

 

Na de dienst zijn er workshops die door de gemeenten uit de regio verzorgd 

worden. De volgende workshops zijn er:

Volksdansen.

Collage maken of schilderen rond het thema Rivieren van hoop.

Bijbelse pubquiz.

Lezing over de heilige Antonius en andere stemmen uit de stilte.

Het diaconale Moldaviëproject en Moldavische hapjes maken.

Lezing over de geschiedenis van It Heidenskip.

Een kinderactiviteit.

Zuster Dorothea vertelt over haar werk als pastoraal werkster in de Titus 

Brandsmaparochie te Bolsward-Makkum-Witmarsum-Workum.

 

Na de workshops is er een maaltijd. De aanwezigen dienen zelf hun brood 

mee te nemen. Voor soep, koffie, thee, melk en karnemelk wordt gezorgd. Ook 

vragen we mensen iets mee te nemen voor bij de koffie na de dienst. We denken 

daarbij aan (zelfgebakken) koek, cake. Graag thuis al in stukjes snijden.

We hopen op een mooie opkomst en een goed gevulde kerk waarbij de leden 

van de verschillende gemeenten in de regio elkaar kunnen ontmoeten op deze 

feestelijke dag. 

 

- Zwaan-kleef-aan-fietstocht naar Makkum op de regiozondag 23 juni 2024 -

8.15 vertrek uit Achlum

Op zondag 23 juni hebben we de regiozondag! Daarom organiseren we een

Zwaan-kleef-aan-fietstocht naar Makkum toe. We beginnen om 8.00 uur in Achlum, bij de bankjes onderaan bij de kerk. Om kwart over acht hopen we in Arum te zijn waar we

de mensen uit Arum hopen op te pikken bij de Lambertuskerk. 

Vervolgens fietsen we door naar Witmarsum waar we de deelnemers uit die plaats

hopen op te pikken bij de Hoeksteen om half negen. Dan vervolgen we onze tocht

naar Wons waar we hopen dat deelnemers uit dat dorp zich bij ons aansluiten bij de

kerk aldaar om kwart voor negen. Dan gaan we hopelijk als een rivier van fietsers naar

Makkum om daar ruim op tijd te arriveren voor de dienst.

 

ds. Marco Roepers