Eerste Fryske Bibel 1943

 

Hier vind u de eerste volledige bijbelvertaling in het Fries door dr. G.A. Wumkes en

E.B. Folkertsma. Het Nije Testamint verscheen in 1933 en het Alde Testamint

verscheen in 1943. Klik hier voor de bijbelvertaling