Eerste Fryske Bibel 1943

 

Hier vind u de eerste volledige bijbelvertaling in het Fries door dr. G.A. Wumkes en

E.B. Folkertsma. Het Nije Testamint verscheen in 1933 en het Alde Testamint

verscheen in 1943. Klik hier voor bijbelvertaling