Pastoraat


De gemeente is ingedeeld in 3 wijken. Er is één ledenadministrateur die het ledenbestand beheert.

 

Elke wijk heeft een ouderling en enkele omtinkers. Samen vormen ze de pastoraatsgroep. Daarnaast hebben we een pastorale centrale: 2 gemeenteleden die het wel en wee in de gemeente in het oog houden, berichten doorgeven en de afkondigingen voorbereiden. In een handleiding zijn een aantal praktische punten beschreven.

Eén keer per jaar is er een vergadering van de pastoraatsgroep. De wijkouderling roept af en toe de omtinkers samen. In plaats van wijkavonden hebben we de laatste jaren een inspiratieweekend samen met de HAAK als ontmoetingsgelegenheid.