Pastoraat


De gemeente is ingedeeld in 5 wijken: oost, west, noord, zuid en midden.Er is één ledenadministrateur die het ledenbestand beheert.

 

Elke wijk heeft een ouderling en enkele bezoekmedewerkers. Samen vormen ze de pastoraatsgroep. In een handleiding zijn een aantal praktische punten beschreven. Enkele malen per jaar is er een consistorievergadering (ouderlingen en predikant).

 

De wijkouderling roept af en toe de bezoekmedewerkers samen. In principe is er ieder jaar een ronde wijkavonden (de laatste jaren samen met Achlum/Hitsum) en een gemeenteavond.