Samen eten

Iedere maand is er een keer samen eten, op de 3e woensdag van de maand in

Arum en op laatste woensdag in de maand in Kimswerd. Heb je zin om ook een

keer te komen? Welkom.  

 

Doarpsmiel Arum in 't Lokaal – woensdag 15 mei

   Aanmelding bi Tytsje Hibma: tytsjehibma@gmail.com of 06-114 045 91

Doarpsmiel Kimswert in Piers Stee - woensdag 29 mei

    Aanmelding bij Gerrit Otten: gerritotten43@gmail.com of 06-246 784 89

 

In Arum en Kimswerd geldt:

We beginnen om 17:00 uur met koken en om 18:00 uur gaan we eten.

Wil je mee eten? Wil je helpen koken? Heb je vervoer nodig?

Meld je uiterlijk maandags van de voren aan bij bovengenoemde adressen.

De kosten zijn € 5,00 pp. inclusief een kopje koffie/thee (kinderen tot 4 jaar gratis,

tot 12 jaar € 3,00).