Samen eten

Iedere maand is er een keer samen eten, op de 3e woensdag van de maand in

Arum en op 4e woensdag in de maand in Kimswerd. Heb je zin om ook een

keer te komen? Welkom.  

 

I.p.v. Doarpsmiel Arum is er op 13 december kerstkoffieochtend 

`  met maaltijd om 10.00 uur in It Iepen Hûs (zie elders in de 3-Klank)

Doarpsmiel Kimswert in Piers Stee - woensdag 27 november

    Aanmelding bij Gerrit Otten: gerritotten43@gmail.com of 06-246 784 89

 

In Arum en Kimswerd geldt:

We beginnen om 17:00 uur met koken en om 18:00 uur gaan we eten.

Wil je mee eten? Wil je helpen koken? Heb je vervoer nodig?

Meld je uiterlijk maandags van de voren aan bij bovengenoemde adressen.

De kosten zijn € 5,00 pp. inclusief een kopje koffie/thee (kinderen tot 4 jaar gratis,

tot 12 jaar € 3,00).