Orgel restauratie

Restauratie Leichel-orgel orgel in de Lambertustsjerke te Arum

Geplaatst 26-02-2019

Tegelijk met het in gebruik nemen van de gerestaureerde Lambertustsjerke, in 2008, is het orgel er mee opgehouden. Volgens een bericht in het informatieboekje ‘Lambertuskerk Arum’ werd rond 1 april 2011 voor het eerst subsidie aangevraagd voor de restauratie van het orgel. Na lang wachten kwam begin 2018 het verheugende bericht dat de subsidie voor ons orgel beschikbaar is. De kosten voor de restauratie bedragen rond de 250.000 euro. De subsidie bedraagt ongeveer de helft daarvan. De andere helft moet worden gevonden via fondsenwerving en bijdragen van de eigen gemeente.

 

De kerkrentmeesters zijn nu bezig om het hele plan

voor de restauratie en de fondsenwerving uit te werken. En uiteraard wordt een financiële bijdrage van de gemeenteleden zeer op prijs gesteld. De hoop is dat in het najaar 2019 gestart kan worden met de restauratie, die een jaar tijd in beslag zal nemen.

 

U kunt uw bijdrage voor de restauratie

van het orgel overmaken op
NL48 RABO 0130 2507 91 tnv Restauratiefonds

Lambertuskerk Arum, ovv orgelrestauratie.

 

 

Het orgel van Friedrich Leichel (1885)

Uit het informatieboekje ‘Lambertuskerk Arum’, samengesteld door Aaltje Rienks

 

In het eerste halfjaar van 2009 is er een rapport van het orgel gemaakt door de heer Theo Jellema, orgeladviseur uit Leeuwarden. Al jaren was bekend dat het orgel restauratie behoeft, doch tot de restauratie van het kerkgebouw was het met enige aanpassing nog goed bepeelbaar.
Toen in maart 2008 het gebouw weer feestelijk in gebruik werd genomen, gaf het orgel te kennen niet in deze vreugde mee te kunnen en begaf het.
Er wordt nu tijdelijk gebruik gemaakt van een kapelorgel, dat afkomstig is uit Zwitserland.

Bij de brand in 1836 ging een tweeklaviers orgel, dat dateerde uit de 60-er jaren van de 17e eeuw en waarvan in elk geval het hoofwerk gemaakt was door Tobias en Coenraad Baden, verloren. Een deel van het pijpwerk daarvan werd echter gered. Toen een jaar later de kerk herbouwd was, plaatste orgelbouwer Dirk Ypma daarin, met gebruikmaking van het geredde pijpwerk, een nieuw orgel. Het was gereed in 1840. Over de kwaliteit ervan rezen spoedig klachten en in 1885 viel het doek voor dit orgel en werd vervangen door een nieuw, gebouwd door orgelmaker Friedrich Leichel uit Lochum.
Het oude orgel werd door Leichel ingenomen en herplaatst in de gereformeerde kerk van Leens, waar het nu nog aanwezig is.
Over de kas van het Leichel orgel van Arum worden in verschillende publicaties tegenstrijdige dingen geschreven. Deze publicaties zijn zorgvuldig bestudeerd door de heer Jan Jongepier en hij kwam tot de conclusie, dat Leichel in Arum de kas van het Ypma orgel handhaafde, maar er nieuw snijwerk en ornamentiek aan toevoegde. Voor het orgel van Leens werd nl. een nieuwe kas gemaakt.
Het nieuwe Arumer orgel werd op 29 november 1885 ingewijd.
In 1940 werd het orgel gerestaureerd door de fa. H. Spanjaard uit Amsterdam. In hun werkzaamheden begeleid door het Noord-Nederlandsch Instituut voor Orgelbouwkunde in Leeuwarden. Het bestek met voorwaarden, alsmede de begroting zijn bewaard gebleven.
De nu uit te voeren restauratie zal erg omvangrijk zijn. Alle pijpwerk zal uit het orgel genomen moeten worden. Het orgelinterieur moet worden schoongemaakt en alle door houtworm aangetaste delen behandeld. De lekkende balgen worden uitgenomen en bij de orgelmakerij gerestaureerd en de balgkassen worden aangepast.
Het front van het orgel dient ook te worden schoongemaakt en wellicht gepolijst omdat het erg vervuild is. De duur van deze restauratie is ongeveer één jaar. Op 1 april 2011 mag het college van kerkrentmeessters een verzoek voor subsidie indienen. Ook andere instanties zullen worden aangeschreven voor een bijdrage. De kosten van dit project zullen richting 250.000 euro gaan.

 

Februari 2019 - voor de restauratie

November 2019 - tijdens de restauratie

 

8 april 2020 - Sa lei it der doe hinne

 

23 oktober 2020 - It begjint de wer op te lykjen.

November 2021 - de restauratie is klaar

Lees het hele bericht op www.orgelnieuws.nl

Februari 2022 - na de restauratie