Woord vooraf - De 3-Klank nov. 2019

                   

 

De komende maand herdenken we de mensen die ons zijn ontvallen maar ook
vieren we Sint Maarten. De man die zijn mantel afstond voor een arme ziel.
Laten wij ook omkijken naar mensen die mantelzorg verlenen, zij willen ook wel
eens een stukje van hun mantel kwijt al vraag je alleen maar hoe het met hen gaat
of luister je naar hun verhaal.


Mantelzorgers leveren heel veel zorg zonder klagen, maar ze verdienen onze aandacht.
De dag van de mantelzorg is niet voor niets op 10 november, geef hen net
als de kinderen die op 11 november verzoeken om uw goede gaven, aandacht of
neem een klein beetje van hun zorg op je. Dit geeft de mantelzorger even tijd om
op adem te komen om daarna met frisse moed de zorg weer op te pakken.


Rennie Niezink