Woord vooraf - De 3-Klank jan. 2020

 ’Advent is dromen’ zongen we in de Adventstijd. En in de kerk stond de Dromenboom.
De kinderen hebben hun dromen opgeschreven tijdens de kinderkerk
op de engel, de bloem en de ster die in de boom hingen. Hier zijn die dromen:

 

De engel:
- Natuur
- Nooit meer oorlog
- Vrede en respect
- Delen

 

De bloem:
- Een mooi kerstfeest voor iedereen
- Dat de natuur mooi blijft
- Lief voor elkaar zijn
- Niet schoppen en slaan
- Dat iedereen genoeg te eten heeft
- Dat er niemand dakloos is
- Dat er geen oorlog...

 

De ster:
- Fijn kerstfeest
- Met elkaar
- Gezondheid
- Naar school kunnen
- Vrede
- Beter klimaat
- Nooit meer oorlog!
- Nooit ruzie
- Genoeg eten en drinken
- Niemand dakloos.

 

Er hingen nog veel meer dromen in de boom: Ik noem er zomaar enkele:
- Vrede in de wereld.
- Ik droom dat er geen honger meer is.
- Ik heb een droom dat onze kinderen tot het geloof mogen komen en dat zo het
  geloof mag worden doorgegeven.
- Gezondheid. Samenzijn. Geen tweespalt.

- Liefde, Geluk Vreugde, Samenzijn. Vreedzaamheid voor iedereen op heel de
  wereld.
- Zwemmen in de zee.
- Dichtbij Jezus te blijven.
- Dat God (meer) zichtbaar wordt in Arum en Kimswerd.
- Dat er eens vrede op aarde zal komen voor alle volkeren.


En toen volgde er een prachtige Krystkuier in Arum. Wat deden er veel mensen
mee aan de tocht. En wat hebben veel mensen meegespeeld en hard gewerkt om
alles voor te bereiden. En tenslotte kwamen we op kerstochtend bij elkaar in
Kimswerd en hoorden en zongen we van ’Immanuël’, God die in Jezus dicht bij
ons wil komen.


Zo zijn we met Advent en Kerst een nieuw jaar, een nieuw kerkelijk jaar ingegaan.
Met al die dromen. En tja, je zou kunnen zeggen: dromen zijn bedrog.
Maar als ik al deze dromen lees, dan denk ik: dromen laten iets zien van ons
verlangen. En dat verlangen – zo ontdekten mensen gaandeweg – is de andere
kant van Gods liefde, als twee kanten van de medaille. Aan de ene kant de liefde
van God die ons mensen trekt naar een bestaan zoals God het bedoeld heeft. En
aan de andere kant ons verlangen naar God, naar dat goede leven dat God ons
met elkaar wil geven.


Ik hoop dat dat verlangen in ons sterk zal zijn, ook het komende jaar. Als een
motor die ons in beweging zet, naar God toe en naar elkaar toe, om stukjes van
al die mooie dromen tot werkelijkheid te laten worden.


Graag wil ik jullie bedanken voor de goede wensen die wij rond de feestdagen
van jullie ontvingen en graag wens ik jullie allen folle lok en seine ta yn it nije jier.


ds. Tytsje Hibma