Woord vooraf - De 3-Klank maart 2020

 

De tijd tussen aswoensdag en de goede week noemen we de 40-dagentijd.
40 doordeweekse dagen zijn we op weg aan de hand van de schriften om de weg
die Jezus ging te volgen naar Pasen. In deze periode denken we aan zijn leven wat
hij ons voorleefde in de periode dat hij als zoon van God op aarde was. Voordat
hij zichzelf openbaarde was hij gewoon de oudste zoon in het gezin van Jozef en
Maria. Over deze jaren weten we niets. Pas bij de bruiloft van Kana maakt Jezus
zichzelf bekend als zoon van God en doet wonderen om mensen te laten zien
waartoe God in staat is.


In deze 40-dagentijd zijn er velen die vasten, zich onthouden van eten of alcohol
maar mij lijkt het een goede uitdaging om 40 dagen eens niet te klagen, maar
alleen de positieve dingen te zien en beleven. Zouden we dan niet veel opgeruimder
kunnen zoeken naar de zin van het leven met God zoals Jezus ons dat heeft
voorgeleefd.


Het moet echter niet zo zijn dat het niet klagen maar dragen wordt maar een
positieve kijk op de dingen en mensen om ons heen. Een goede oefening in het
niet klagen kan zijn om elke dag even een moment te kiezen en na te denken over
de leuke dingen die je vandaag beleefd hebt. Ik doe dat met de kleinkinderen.
Aan het eind van de dag vraag ik altijd wat voor leuke dingen ze vandaag beleefd
hebben. Een hele mooie manier om soms een wat minder leuke dag toch goed te
eindigen en te danken voor al dat moois.


Laten we al doende proberen om niet te klagen, dan zullen er momenten komen
dat je kunt ontvangen en genieten en op die manier gevoed worden door God.


Rennie Niezink