Woord vooraf - De 3-Klank juni 2024

Geplaatst maandag 27-05-2024 

Vanochtend, 22 mei, opende ik mijn mail en daar las ik in een bericht van Reino dat ze weer eens op mijn ’Woord vooraf’ zat te wachten. Vanaf dat moment begon ik na te denken over de inhoud. Waar zou ik het deze keer over hebben? Pasen, hemelvaart, het pinksterfeest in Hitzum? Nee, toch maar een ander onderwerp dat me steeds meer bezighoudt namelijk de toekomst van onze gemeente. 

 

Onze dominee gaat komende zondag 26 mei met pensioen. Dat deed me denken aan de profeet Elia die aan het eind van zijn turbulente leven, net nadat hij een grote triomf bij de Karmel had meegemaakt, diep in de put raakte. Ondanks zijn overwinning op de priesters van Baäl bleven zijn vijanden onder leiding van koningin Izebel hem naar het leven staan.

Hij dacht dat hij nog de enig overgebleven dienaar van God was en in de woestijn gelegen onder de bremstruik vroeg hij God om te mogen sterven. 

 

Zo hard gewerkt en dan het gevoel hebben dat je hebt gefaald. Je kunt er depressief van worden. Onze dominee heeft vast ook wel eens dit gevoel gehad. Ondanks haar enthousiasme en inzet kwamen er de afgelopen jaren steeds minder mensen de kerkdiensten bezoeken en zag ze de gemeenteleden onder de leeftijd van 60 jaar meer en meer afhaken en bedanken voor functies in de kerkenraad. Om dan positief te blijven en jaar na jaar nieuwe initiatieven 

te blijven ontplooien daar is kracht en uithoudingsvermogen voor nodig.

En dat had onze Tytsje Hibma! 

 

Elia ontmoette Elisa en wierp hem zijn mantel toe als teken dat Elisa zijn opvolger zou worden. Ook zei God dat er nog zevenduizend gelovigen over waren en hij er dus lang niet alleen voor stond. 

Tytsje zal zondag niet haar toga naar dominee Roepers gooien ook al zal hij na 31 december haar opvolger zijn in onze gemeente, die op weg is naar een fusie met de gemeente van Achlum en Hitzum. Net zoals de profeet Elisa anders te werk is gegaan dan zijn voorganger, zo zal dat ongetwijfeld ook zijn met dominee Roepers. 

 

Net zoals in de afgelopen jaren zal het een grote opgave en tevens uitdaging zijn om een geloofsgemeenschap te zijn waar de jongeren zich ook thuis bij kunnen voelen. Er zal dan een frisse wind moeten waaien en van vaste paden moeten worden afgeweken. We zullen de jeugd vragen om te komen met initiatieven en ideeën. Want de afgelopen week hebben we bij de grote pinkster-manifestaties in o.a. Feankleaster en Wijnjewoude kunnen zien dat er ook onder de jongeren behoefte bestaat aan een ontmoeting met medegelovigen. 

 

Laten we er samen voor zorgen dat dominee Roepers niet het gevoel krijgt dat 

hij alleen de kar moet trekken. 

 

Met de hartelijke groet,

Bontekoe