Woord vooraf - De 3-Klank juli / augustus 2020

 

Tekenen van de tijd

Geplaatst dinsdag 30-06-2020

De farizeeën en de sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun

een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord: ”Wanneer de avond

valt, zegt u: ”Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.” En ’s ochtends:

”Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend.” De aanblik van de hemel weet

u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet?” (Matteüs 16:3).

 

Ds. Bottenbley verzorgt in deze dagen een aantal lezingen met als thema:

’De coronacrisis in het licht van de eindtijd.’ Van verschillende kanten werd ik daar

op gewezen en kreeg ik daar ook vragen over. Ik heb de inhoud nog niet beluisterd.

Wie weet, komt dat nog in de vakantie. Ondertussen wil ik alvast proberen om mijn

eigen gedachten bij dit thema te verwoorden.

 

Een en ander deed me denken aan bovenstaande tekst, over de ’tekenen van de tijd’.

In vrije bewoordingen klinkt die passage voor mij zo: Er komen mensen bij Jezus - niet

zomaar wat mensen maar (religieuze) leiders - die met hun eigen vooropgezette

bedoeling Jezus aan de tand komen voelen. Ze willen speciale tekens, om als het

ware voorbij het menselijke weten in de toekomst te kijken. Het antwoord van Jezus is:

”Voor de dagelijkse dingen kunnen jullie door je menselijke ervaring (m.b.t. het weer)

inschatten wat er zal gebeuren. Maar jullie hebben geen idee hoe je moet duiden wat

er in jullie levenstijd gebeurt en wat dat betekent voor jullie doen en laten.”

 

In een interview met ds. Bottenbley las ik dat hij niet ’een precieze datum’ voor de

wederkomst van Jezus denkt te weten. Hij probeert door aandachtig de bijbel te lezen

de tekenen van de tijd te onderkennen en komt daarbij tot de conclusie, dat het niet

lang meer kan duren. Het is belangrijk denk ik om te beseffen, dat mensen op

verschillende wijze de bijbel aandachtig kunnen lezen. Daarbij komen we niet altijd tot

dezelfde conclusie. Dat hoeft ook niet. Maar je kunt wel open met elkaar in gesprek

gaan, van elkaar leren en met elkaar groeien in wijsheid.

 

Het overwegen van de bijbel en van wat er in onze tijd gebeurt (om alleen maar de

coronacrisis en de antidiscriminatie-demonstraties te noemen, maar zeker ook de

ingrijpende dingen die in onze kleine levens in onze dorpen plaatsvin den) brengt mij

opnieuw bij het verlangen dat wij altijd bij de viering van de maaltijd van de

Heer uitdrukken: ’ Maranatha, kom Heer Jezus, kom’.

 

In het ’ Bij de zondag’ van 14 juni schreef ik: ’ Door het jaar heen leven we uit de

verwachting dat het koninkrijk van God op ons toekomt en dat door Gods Geest in

ons en in onze wereld dat koninkrijk groeiende is. En in alles zien wij uit naar de

wederkomst van Christus, zoals we bij de viering van de maaltijd van de Heer zeggen: Maranatha, kom Heer Jezus, kom!’ (zie Bij de zondag’ van 14 juni)

 

Ik moet ook denken aan Ignatius van Loyola, die aan de wieg stond van de Ignatiaanse beweging. Ingrijpende tijden brengen door de eeuwen heen gedachten over de eindtijd

op gang, maar ook hervormingsbewegingen. Hoe leven wij eigenlijk, waar komt het op

aan in ons bestaan? Ignatius leefde in zo’n tijd en stond aan het begin van zo’n hervormingsbeweging. En hij gaf zijn leerlingen een instrument in handen om een

keuze te maken op hun levensweg. Hij zei: ”Stel je voor dat je aan het einde van je leven je levensweg overziet: welke keuze zou je op dát moment willen dat je nú gemaakt

zou hebben?”

 

 

Zo zou ik willen leven:

In goede en kwade dagen leven in de verwachting van en het verlangen naar de

wederkomst van Jezus, van de vervulling van zijn Koninkrijk dat in en onder ons al

begonnen is en groeit. De dag en het uur weet ik niet en hoef ik niet te weten.

In goede en kwade dagen oefenen om te onderscheiden waar het op aankomt.

Wat zou de Heer willen dat ik nú doe? Hoe kan het Koninkrijk in ons bestaan uitgroeien?

Kan ik dat ook helderder zien als ik me voorstel hoe ik aan het einde van mijn leven

terug zou kijken op dit moment?

 

ds. Tytsje Hibma