Woord vooraf - De 3-Klank februari 2024

Geplaatst dinsdag 30-01-2024

 

Dona Nobis Pacem (Geef ons vrede)

Bovenstaande woorden heb ik vroeger op de lagere school in mijn geboorte-

plaats Dokkum geleerd. Het waren de drie woorden die in een lied de hele tijd

werden herhaald en als je het lied en de melodie een keer goed had geleerd

zongen we het zelfs in canon. In een klas met 42 leerlingen klonk het prachtig

en we zongen het graag.

 

Dat is inmiddels 60 jaar geleden maar de woorden blijven helaas zeer actueel.

De kerstdagen liggen alweer ruim een maand achter ons. We vierden de

geboorte van de Vredevorst maar in de dagelijkse actualiteit is er helaas niets

veranderd. De leiders van de strijdende partijen, overal in deze wereld, stellen

vaak hun persoonlijk belang en prestige boven het welzijn van de mensen door

wie ze wel of niet zijn gekozen. Dagelijks kunnen we de beelden zien van burgers

tussen de puinhopen van wat eens hun huizen waren en van ziekenhuizen

waar onschuldige slachtoffers vaak tevergeefs wachten op een arts.

 

In het Bijbelboek Koningen lezen we vaak over een koning of hij wel of niet

recht deed in de ogen des Heren. Een leider hoort zijn volk als een herder te

leiden die opkomt voor zijn schapen en hen beschermt en leidt naar de grazige

weide.

 

In ons eigen land zal er na de afgelopen verkiezingen ook weer een nieuwe

leider onze regering voorzitten en ook in de VS wordt er in november gestemd

voor een ’nieuwe’ president. Laat ons bidden en hopen dat bestaande en

toekomstige leiders inzien dat bij het uitoefenen van hun functie niet het

persoonlijk belang maar juist het algemeen belang de boventoon mag voeren

en dat genade, recht en barmhartigheid met dikgedrukte letters in hun rege-

ringsprogramma mag komen te staan.

 

Eens zal het vrede zin,

eens droogt God elke traan

en nergens wordt meer kwaad gedaan,

op alles staat Zijn heilige naam.

Geen oorlog wordt geleerd

Wanneer de Heer regeert.

 

Hanna Lam en Wim ter Burg

 

Met vriendelike groet, Theun Bontekoe