Woord vooraf - De 3-Klank maart 2019

Ontmoetingsavonden en de zin van alles
Op dinsdagavond 5 februari was er een gespreksgroep in Kimswerd. Aan deze
gespreksgroep heb ik, samen met Hans, deelgenomen. De avond stond onder
leiding van Rennie Niezink en Doekele Bruinsma. Het was een gemixte groep
mensen: enkele uit Achlum, Hitzum, Arum en Kimswerd.
De eerste vraag waar wij over moesten nadenken was: ”Wanneer heb je voor
het laatst een goed gesprek gehad. En met wie was dat?” Niet iedereen was
verplicht hierop te antwoorden. Eén had over de kerkdienst van 3 februari een
goed gesprek gehad, omdat de preek erg goed was blijven hangen en indruk had
gemaakt. De lezingen deze zondag waren Genesis 18:22-33: Abraham pleit voor
inwoners van Sodom en Gomorra en Matteüs 5:13-16. Deze laatste lezing ging
over het zout der aarde. De uitleg van ds. de Jong-Wiersema uit Tzum daarbij
was o.a.: zout was vroeger erg belangrijk, en nu ook nog wel want het geeft net
even wat meer smaak aan het eten, maar toen werd het gebruikt om eten in te
pekelen zodat het langer houdbaar was. Dit wordt nog gedaan met zuurkool:
stamppot zuurkool met rookworst, heerlijk. Een heel belangrijk mineraal dus.
Jezus noemt gelovigen het zout der aarde. Dat horen christenen, Christus, dit
woord betekent gezalfde, dus te zijn. Maar hoe doe je dat? Voorbeelden die werden
genoemd: kijk eens wat meer naar elkaar om. Bezoek eens die alleenstaande
die misschien zich wel vaak eenzaam voelt. Of denk om de zieke medemens die
bij jou in de straat woont door bijvoorbeeld een pannetje soep aan te bieden of
het hondje uit te laten. Je hoeft niet iets spectaculairs te doen om al wat zout te
zijn.

 

Vragen waar we in de ontmoetingsavond over konden nadenken waren:
-1. Hoe zien we de toekomst van onze eigen kerk? 2. Hoe zien we oecumene? 3.
Wat zou je Jezus vragen als Hij hier nu binnenstapt?
Hier werd uitgebreid over gesproken. Wat ik me er nog van herinner is dat iemand
zei: ”Ik zou aan Jezus willen vragen hoe het in de Hemel is.’’ Ik weet nog
wel meer, maar dit sprak me aan.
We hebben een gezellige, goede discussieronde gehad.
Tenslotte werd ons gevraagd hoe we de ontmoetingsavonden vonden. De animo
daalt helaas voor deelname aan deze avonden. Hoe zinvol is het nog? Wat houdt
dat woord zin nu eigenlijk in?
Een spreuk van de dichter Bertus Aafjes: ”De zin van de dingen is er zin aan te
geven.”

Wat betekent zin: 1. waarnemen(zintuigen),

-2. lust, begeerte (ergens zin in hebben)
-3. woord, groep van woorden bij elkaar (een zin), 4. verstand, geheugen
(van zijn zinnen zijn beroofd) 5. gevoel (speurzin) 6. mening (zoveel hoofden,
zoveel zinnen) 7. wijze, manier (alleszins), 8. betekenis (in eigenlijke zin).


Ik wil met u nog een stuk uit Prediker delen. Prediker is geschreven door
koning Salomo (een wijze koning). Het gaat over de zin van alles. Ik citeer:

 

Prediker:
Hier volgen de woorden van Prediker een wijze man
Hij was de zoon van David en hij was koning in Jeruzalem.
Alles gaat voorbij, zegt Prediker. Er is niets dat blijft.
Het is allemaal zinloos.
Wat heeft een mens aan al zijn bezit?
Waarom zou hij zijn leven lang hard werken?
Mensen worden geboren en mensen gaan dood.
Alleen de aarde blijft altijd bestaan. En de zon gaat weer onder.
En steeds gaat de zon terug naar de plaats waar hij weer op zal komen.
De wind waait eerst naar het zuiden en draait dan door naar het noorden.
De wind draait maar door.
En steeds waait hij weer terug naar de plaats waar hij begonnen is.
Alle rivieren stromen naar zee, maar de zee raakt nooit vol.
Want het water gaat weer terug naar de plaats waar de rivier begint.
En dan gaat het water opnieuw stromen.

 

Doodmoe word je van alles. Er zijn geen woorden voor, zo moe!
Je ogen blijven steeds maar dingen zien. Je oren blijven steeds geluiden horen.
Alles wat er gisteren was zal er morgen weer zijn.
Alles wat eerder gedaan is, zal later weer gedaan worden.
Er gebeurt niks nieuws in het leven.
Soms zegt iemand:”Kijk iets nieuws!”
Maar ook dat was er allang. Het is er altijd al geweest.
Niemand denkt nog aan de mensen die vroeger leefden.
En de mensen die na ons leven, zullen ook weer vergeten worden.


Geniet van het leven zolang je nog jong bent!
Wees gelukkig in je jeugd. Doe wat je hart zegt. Kijk goed om je heen.
Maar wees wel verantwoordelijk voor wat je doet.
Houd verdriet en zorgen ver bij je vandaan, want je jeugd is snel voorbij.

 

Aldus Prediker. U kunt het verhaal natuurlijk lezen in de bijbel en hoe Prediker,
Salomo, verder mijmert.


In het weekend van 2, 3, 4 en 5 maart vieren de Rooms Katholieke geloofsgemeenschappen
weer het traditionele carnaval. Op 6 maart gaan de feestvierders
naar de kerk om het askruisje te ontvangen van de priester. Dit is de start
van de 40-dagentijd naar Pasen toe. Een periode, vroeger was dat tenminste
zo, van vasten.


U allen alvast veel leesplezier met deze 3-Klank.
Hartelijke groet,
Klazien van der Veen