Woord vooraf - De 3-Klank januari 2023

Geplaatst dinsdag 31-01-2023

Zaterdagavond, tijdens het Inspiratieweekend, hebben we samen gegeten. 

Het was heerlijk maar hoe zou het gesmaakt hebben als er geen zout in gezeten had.

Hadden we dan ook zo lekker gegeten en met elkaar gedeeld hoe fijn het is om samen

te eten en iets te delen van onze liefde voor God.

 

’Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede 

zal het gezouten worden?’ lezen we in Matteus 5:13-A ’Gij zijt het zout der aarde’.

Dit zegt de Here Jezus tegen Zijn discipelen. Kunnen zij het waar maken om in een

wereld vol ellende een zoutend zout te zijn? Jezus zegt ook: ’Gij zijt het licht der wereld’.

 

Als wij naar de nood van de wereld kijken, niet alleen ver weg maar ook 

heel dichtbij, wat voelen we ons dan vaak machteloos! Er zijn zoveel mensen 

die hunkeren naar een uitgestrekte hand van God maar het lijkt hun of God 

geen antwoord geeft. Voor hen is het of God niet bestaat of niet naar hen wil 

luisteren! We moeten ons niet in de war laten brengen door alle nood die we 

zien. Er is redding, God wil daadwerkelijk antwoord geven aan hen die om 

Hem roepen. Maar alleen als onze harten weer volkomen toegewijd zijn aan 

God, zal Zijn kracht van ons kunnen uitgaan. Pas als God Zijn liefde in onze 

harten kan uitstorten, liefde die niet vraagt, maar geeft om Christus wil, dan 

zullen ook wij, net als de discipelen na de Pinksterdag, in veel nood Goddelijke 

uitkomst mogen brengen.

 

Laten we dus delen in de liefde voor God om zo zoutend zout te zijn.

 

Rennie Niezink