Woord vooraf - De 3-Klank mei 2021

 

Pinksteren een oogstfeest

Pinksteren (de vijftigste dag na Pasen): dit is het afsluitende feest van de kerkelijke

kalender. De feestenreeks begon op eerste Advent. De driehoek van Vader,

Zoon en Heilige Geest is weer compleet.

Van al deze feesten zijn Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, naar mijn idee, het

moeilijkste te begrijpen.

De opgestane Heer Jezus, ook dit is naar menselijk denken niet gemakkelijk te

geloven, heeft Zijn werk op deze wereld volbracht. Hij heeft uit Liefde voor de

mensen gedaan wat Hem was op gedragen te doen. In leven laten zien en horen

hoe wij mensen met elkaar moeten leven en met elkaar horen om te gaan.

Een tipje van de sluier wordt opgelicht om te zien hoe het er in het Koninkrijk

van God aan toe gaat. Dwars door de dood is Hij naar Zijn Vaders Koninkrijk

teruggegaan. Maar Zijn Geest blijft van kracht op aarde.

Voor ons is dit ook bijna niet te bevatten. Wat ook voor de mensen die in Zijn

nabijheid leefden ook al moeilijk was. Jezus zegt niet voor niets tegen zijn

discipelen als Thomas niet wil geloven dat zij de Heer hadden gezien: ”Gelukkig

zij die dit niet hebben gezien maar het wel geloven.” Thomas wordt niet

afgewezen door Jezus. Hij mag zelfs zijn vinger in de wonden steken maar hij

doet dit niet. In plaats daarvan zegt hij een korte geloofsbelijdenis: ”Mijn Heer

en mijn God.”

 

Voordat de Pinksterdag aanbreekt hebben de leerlingen van Jezus, bij zijn

hemelvaart, opdracht gekregen te wachten. Dit wachten zal 10 dagen zijn.

Gedurende die dagen zitten zij bijeen in vurig gebed. Dan gebeurt het wonder

van Pinksteren. De Geest daalt als een vlam op mensen neer. De leerlingen, met

Petrus als aanvoerder, gaan naar buiten en verspreiden het evangelie van God.

Ze vertellen de mensen over het leven van Jezus. Er zijn veel joden in Jeruzalem

want de joden vieren die dagen het Sjavoeot: het joodse wekenfeest. Dit

feest wordt zeven weken na Pesach gevierd. Dit is een oogstfeest. Van heinde

en ver komen de Joden naar Jeruzalem om dit feest te vieren. De eerste gersteoogst

werd in de tempel aan God geofferd. Er werd gelezen uit het boek Ruth.

Het christelijke Pinksterfeest heeft zijn oorsprong in Sjavoeot. Na het jaar 70

zijn deze feesten uit elkaar gegroeid.

Beide feesten zijn oogstfeesten. Petrus en de andere leerlingen dopen op deze

eerste Pinksterdag wel drieduizend mensen. Want via de doop mogen de mensen

bij de volgers van Jezus horen. 

 

De Christelijke gemeente is vanuit Jeruzalem op die eerste Pinksterdag ontstaan.

Dat het niet een gemakkelijke keuze was deed al snel blijken. Waren de

Schriftgeleerden en Farizeeërs blij van die Jezus af te zijn. Hoorden ze weer

over die Naam spreken. Daarom werd het verboden die Naam uit te spreken.

Deden ze het wel: dan werden ze opgepakt. Ook de Romeinen vervolgden de

christenen. Maar de mensen volharden in hun geloof aan Jezus. Veel bloed is

er vergoten voor de verspreiding van het evangelie en de opbouw van de kerk.

 

Zal het met Pinksteren mogelijk zijn elkaar in de kerk te ontmoeten? Ik heb

vrijdag 16 april de eerste AstraZenica vaccinatie gehad. En met mij vele Arumers.

Dit voor het goede doel: Samen het coronavirus de baas worden. Met als

oogst: immuniteit tegen het virus opbouwen en de economie op gang krijgen.

Een mooiere Pinkster gedachte kan er mijns inziens voor nu niet bestaan.

 

U allen fijne Pinksterdagen toegewenst.

En ferjit net: Hâld moed, haw leaf.

 

Met vriendelijke groet,

Klazien van der Veen