Woord vooraf - De 3-Klank mei 2023

Geplaatst maandag 29-05-2023

Samen op weg

In de pinksterdienst is de Geest over de discipelen gestort en Jezus heeft ze 

de wereld ingestuurd om zijn woord te laten horen. Ook wij mogen op weg 

gaan om samen hier in Arum en Kimswerd en ook een beetje met Achlum en 

Hitzum gemeente te zijn.

 

Dit zijn mooie woorden, maar hoe doe je dat. Ik probeer het deze keer door 

middel van een plaatje. Stel je een weg voor, bijvoorbeeld de weg die door onze 

dorpen loopt. Op die weg lopen, fietsen en rijden mensen.

 

De lopers genieten van de natuur en blijven soms staan om met anderen te 

praten. De fietsers gaan iets sneller en de automobilist flitst voorbij. Toch zijn 

we allemaal op weg en houden rekening met elkaar in het verkeer. Zo moet 

het ook zijn met ons als gemeente. De één loopt wat harder dan de ander maar 

als we maar rekening houden met elkaar kunnen we prima samen op weg zijn, 

wetende dat er altijd iemand is die ons helpt. Niet als politieagent om de regels 

te handhaven, maar om te helpen er samen uit te komen.

 

Schouder aan schouder 

zij aan zij 

Ik ben ik 

en jij bent jij 

Samen op weg 

soms is het leven zwaar 

Als het je even teveel wordt 

kijk dan naast je 

ik sta daar

Rennie Niezink