Gedachteniszondag

 

 

Gedachteniszondag - 6 nov. 2022 - 2 - 10:00 uur

Geplaatst november 2022

In de vorige 3-Klank is al aangekondigd dat we de Gedachteniszondag dit jaar vieren op zondag 6 november, de eerste zondag na Allerheiligen en Allerzielen.

Juist rond die dagen is er binnen en buiten de kerk - ook landelijk b.v. via de TV - aandacht voor de herdenking van de overledenen.

U bent hartelijk welkom om deze viering mee te maken. We zijn blij dat Vrouwenkoor Solid uit Harlingen weer mee wil werken aan deze dienst.

 

We herdenken in deze dienst (oud)gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. 

De families worden uitgenodigd om een kaars aan te steken voor hun naasten.

Daarna mogen alle aanwezigen ook een lichtje aan gaan steken ter gedachtenis van wie zij meedragen in hun hart.

 

Herdenkingsmoment in de kerk in Arum -

5 november 2022.

Ook op zaterdag 5 november is er een herdenkingsmoment in de kerk. De kerk is dan open tussen 19:30 en 20:30 uur en iedereen kan op zijn of haar

eigen moment komen. Ds. Hibma is ook aanwezig in

de kerk. Er is geen programma of liturgie, alleen zachte muziek. Iedereen mag deze avond een lichtje

aan komen steken voor een persoonlijk moment van gedachtenis. Er zijn lichtjes in de kerk om te gebruiken, maar je mag ook zelf een lichtje meebrengen,

b.v. een glazen (jam)potje met een waxinelichtje dat je eventueel ook op je eigen manier kunt versieren.

 

Gedachteniszondag - 6 november 2022 - 1

Geplaatst oktober 2022

Misschien is het jullie de afgelopen jaren opgevallen hoe eind oktober, begin

november er landelijk aandacht is voor de gedachtenis van mensen die zijn overleden. Dat heeft er mee te maken dat vanouds op 1 november Allerheiligen

wordt gevierd, de gedachtenis van alle heiligen (Alderheljen in het Fries) en op 2 november Allerzielen, de gedachtenis van alle ’gewone zielen’. Daarom

ook hing Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van Wittenberg op 31 oktober, want de dagen daarna zouden veel mensen naar de kerk komen. Zo werd die dag het begin van de hervorming, Hervormingsdag.

In de Protestantse kerken werden lange tijd de overledenen herdacht op oudejaarsavond.

Later is dat verschoven naar de laatste zondag van het kerkelijk

jaar - de zondag voor Advent - en de laatste jaren verschuiven steeds meer kerken weer naar een gezamenlijke viering begin november.

 

Onze kerkenraad heeft besloten om bij die beweging aan te sluiten. Zo vieren wij dit jaar de gedachteniszondag op 6 november. Ook deze keer komt vrouwenkoor Solid uit Harlingen zingen in deze dienst. Vorig jaar mochten er vanwege corona

geen kerkgangers bij aanwezig zijn, hopelijk kunnen

we dit jaar elkaar weer ontmoeten rond deze gedachtenis. In het volgende kerkblad zullen we hier

meer over schrijven.

 


Achter in de kerk staat een glazen gedachtenisboom. Als de nabestaanden er prijs op stellen wordt ter nagedachtenis van een overledene een hartje in deze boom gehangen. Een jaar na het overlijden wordt dit hartje bij de familie thuis gebracht.