Informatie over Advent en Kerst 2021

 

Via deze link is vanaf 24 december de plattegrond van de Krystkuier te zien.

 

In verband met de strengere corona-maatregelen per 28 november gaan enkele activiteiten niet door. Dit staat bij de betreffende activiteit vermeld.

 

Advent en Kerst - Tel je mee? 

Tel je mee? Dat is het thema waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven.
Mensen hebben de neiging om zichzelf en elkaar de maat te nemen: van groeicurven tot Cito-scores, van aantal likes tot Top 500-ranglijsten; het lijkt soms alsof je overal mee moet scoren.

 

Dat kan bij ons allemaal – en misschien wel in het bijzonder bij kinderen – de vraag oproepen: Tel ik eigenlijk wel mee? Doe ik ertoe, ook als ik niet rijk, knap, beroemd, machtig of slim ben? Als ik geen duizenden volgers heb op sociale media?

 

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het verhaal over de geboorte van Jezus maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.

 

In de weken van advent en Kerst lezen we verschillende teksten uit het Oude en Nieuwe Testament over personen die in de ogen van anderen misschien niet veel voorstelden, maar die van God een belangrijke taak of een bijzondere rol kregen. Dat zijn de volgende teksten: 

- Lucas 2:1-5 De volkstelling
- Lucas 1:26-56 Het lied van Maria: God maakt gewone mensen belangrijk
- Marcus 9:33-37 Wie is de belangrijkste?
- Jesaja 53:1-6 Gods dienaar die door niemand werd gezien
- Lucas 2:6-20 De geboorte van Jezus en het bezoek van de herders

 

Kerstmaaltijd in Het Lokaal - 15 december 

Vorig jaar konden we in de decembermaand geen bijeenkomsten houden. In de jaren daarvoor organiseerden de diakenen een kerstkoffieochtend met broodmaaltijd. Omdat we in oktober weer konden starten met het Lokaalmiel (het Doarpsmiel in Arum) willen we die maaltijd deze keer in kerstsfeer samen vieren. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

 

De Kerstmaaltijd op woensdag 15 december begint om 10.00 uur met een kleine kerstviering met liederen en een kerstverhaal. Om 11.30 uur staat er een warme maaltijd voor ons klaar. Iedereen is hartelijk welkom. De toegang is gratis. Wilt u zich uiterlijk 10 december voor deze kerstmaaltijd opgeven? Dat kan door onderstaand strookje in te vullen of via een mail, telefoontje of app naar thibma@hetnet.nl / 06-114 045 91.

 

NB: In de 3-Klank staat vermeld dat de Kerstmaaltijd om 16.30 uur begint.

 

Maar i.v.m. de strengere corona-maatregelen is deze verschoven naar 10.00 uur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam/namen: .........................................................................

 

 

Telefoonnummer: ....................................................................

 

komt/komen naar de kerstmaaltijd op woensdag 15 december.

 

(uiterlijk 10 december in de brievenbus bij Het Lokaal, Sytzamaweg 46)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kerstzangavond met koor Hallelujah - 18 december - Gaat niet door

Koor Hallelujah uit Arum o.l.v. dhr. Sjouke Bruining heeft de afgelopen tijd weer kunnen repeteren en wil graag een kerstzangavond organiseren. Jullie zijn hiervoor van harte welkom op zaterdagavond 18 december om 19.30 uur in de Lambertustsjerke in Arum. Vanwege de coronamaatregelen zal de samenzang noodgedwongen een wat ingetogen karakter hebben. Ds. Tytsje Hibma verleent ook medewerking aan deze dienst. Omdat we rekening moeten houden met de 1.5 m afstand is er maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de kerk. Dus graag van tevoren even aanmelden via thibma@hetnet.nl of bel/app 06-11404591. 

 

Kryst yn Kimswert - 19 december 

Op zondag 19 december is er een dorpskerstfeest in Kimswert.
De kinderen worden al om 14.30 uur verwacht in de kerk om het kinder-kerstverhaal-theater voor te bereiden. Om 15.30 uur is er een samenzijn in de Laurentiuskerk, met een kerstverhaal, het optreden van de kinderen en kerstliederen van gezelligheidskoor De Moudekrûpers.

In de pauze kunnen jullie genieten van warme chocolademelk.

 

Om 17.00 uur gaan we naar de Buren. Daar op het plein is er een gezellig samenzijn met snert en pannenkoeken, chocolademelk en glühwein. Ook is er een kerstkraam met verkoop van spullen van kerststukken, kransen en andere artikelen voor een goed doel. Muziekkorps OKK zorgt voor kerstmuziek. De toegang is gratis. Iedereeen welkom! 

 

Kerstwandeling / Krystkuier - 24 (en 25/26) december - Gaat onder voorbehoud door

Vorig jaar konden we vanwege corona met de kerst helemaal niet naar de kerk.

Ook dit jaar kunnen we in ieder geval geen volle kerk hebben of een andere viering

met veel mensen. Maar we hebben iets anders gevonden. Speciaal ook voor de

gezinnen met kinderen.

 

Ga op kerstwandeling door Arum! Doe mee met de Krystkuier! - Gaat onder voorbehoud door

Van kerstavond 24 december 16.00 uur tot en met zondag 26 december om 21.00 uur

hangen op verschillende plekken in Arum QR-codes voor de ramen.

Die QR-codus kun je scannen met je mobiele telefoon. Bij iedere QR-code krijg je een

filmpje te zien uit een eigentijdse variant van het kerstverhaal. Bij ieder filmpje krijgen

jullie ook een opdracht of vraag om tijdens Krystkuier te bespreken.

 

Op kerstavond 24 december van 17.00-21.00 uur kun je de plattegrond van de Krystkuier ophalen bij de Lambertustsjerke in Arum. En wie weet je wat daar dan nog verder ontdekt rondom het kerstverhaal... 

Je kunt de plattegrond vanaf 24 december ook vinden op de website van de kerk www.tsjerkearumkimswert.nl in de rubriek ‘Kerst’.

 

Belangrijk: 

Zorg ervoor dat alle kinderen een knapzak bij zich hebben. Het is natuurlijk het

leukste als je deze zelf maakt met een stok en een theedoek. Op internet

zijn genoeg voorbeelden te vinden hoe je dit doet. Daarnaast heb je voor elke

deelnemer de volgende dingen nodig: 

      een elektrisch waxinelichtje 

      een stuk fruit (bv. appel, mandarijn, banaan) 

      een beschuit met muisjes, geboortekoekje of een andere toepasselijke traktatie 

      een klein cadeautje 

Let op: 

-        Doe de wandeling met je eigen huishouden. Kinderen kunnen natuurlijk wel

     meedoen met bijvoorbeeld hun opa of oma.

 

-        Of maak de wandeling met bv. je buurman/vrouw of een vriend/vriendin, maar denk

     dan aan de 1.5 m afstandsregel.

 

-        Houd afstand als je andere huishoudens tegen komt.

 

-        Kijk op de site van het RIVM voor alle huidige coronamaatregelen. 

 

Kerstzang met Wubbenus Jacobs - 24 december - Gaat niet door; mogelijk een andere vorm

Om kerstavond 24 december bent u op 21.00 uur welkom in de Lambertustsjerke

bij de kerstsamenzang, begeleid door muziekkorps Wubbenus Jacobs o.l.v. Arjen Steur.

Graag zouden we hier voluit zingen met een kerk vol mensen. Maar dat is onder

de huidige omstandigheden niet mogelijk.

Vanwege de 1.5 m afstandsmaatregel kunnen er maar een beperkt aantal mensen

in de kerk. Er kan ook niet té veel gezongen worden en gevraagd wordt om ook

wat ingetogen te zingen. Om teleurstelling op de kerstavond zelf te voorkomen, dat

mensen er niet meer bij kunnen in de kerk, willen we jullie vragen om je van

tevoren op te geven voor deze kerstsamenzang. Dat kan via een mail, telefoontje of

app naar thibma@hetnet.nl / 06-114 045 91. 

 

Kerstmorgenviering - 25 december 

Op kerstmorgen zijn jong en oud welkom bij de kerstviering in de Laurentiustsjerke in

Kimswert. Otto Roelofsen bespeelt dan het orgel en Gonny Roelofsen speelt

dwarsfluit tijdens de dienst. Voluit mogen we vieren dat ieder mensenkind

meetelt in Gods ogen. Dat evangelie wordt werkelijkheid in de geboorte

van dat ene mensenkind in Betlehem.