Dicht bij het licht  -  Advent en Kerst en de Zandtovenaar

De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Jezus kwam naar de wereld om licht in de wereld te brengen, schrijft de evangelist Johannes.

 

‘Dicht bij het licht’ was/is het thema van onze vieringen met Advent en Kerst. We volgen hiermee de lijn van Bijbel Basics. Dat is het kindernevendienst-programma van het Nederlands Bijbelgenootschap. 

 

Tijdens Advent en Kerst gaat het steeds over het licht:

> 1e advent: Jezus is het licht voor de wereld. Johannes 12: 8-19

> 2e advent: God schept het licht. Genesis 1: 1-5

> 3e advent: De mensen zullen een stralend licht zien. Jesaja 9: 1-6

> 4e advent: Zacharias zingt over het hemelse licht. Matteús 1: 67-79

> Kerst: Jezus is het ware licht. Johannes 1: 1-18

 

Hieronder lees je daar meer over. Met elke keer een filmpje van de Zandtovenaar erbij. 

 

1e Advent: Johannes 12: 8

Jezus is het licht voor de wereld.

 

De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes. Kaarsjes in huis, lichtjes in (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat.

Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig. Om te kunnen zien. Om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Jezus kwam naar de wereld om licht in de wereld te brengen, schrijft de evangelist Johannes.

Jezus zegt in het evangelie: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

                                      Zandtovenaar - 1e Advent

 

2e advent: Genesis 1: 1-5

God schept het licht.

 

In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker. En er waaide een hevige wind over het water. Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht. God zag hoe mooi het licht was. Hij scheidde het licht en het donker. Het licht noemde hij ‘dag’ en het donker noem-de hij ‘nacht’. Toen werd het avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag.

                                      Zandtovenaar - 2e Advent

 

3e advent: Jesaja 9: 1-2

De mensen zullen een stralend licht zien.

 

De profeet Jesaja leefde ongeveer 700 jaar voor Christus. Het land Juda wordt bedreigd door verschillende vijanden. De mensen leven in grote ellende omdat ze niet dicht bij God leven, het is alsof het altijd donker is. Maar dan klinkt de belofte:

“Het volk dat nu in het donker leeft, zal een stralend licht zien. Een helder licht zal schijnen in het land waar het nu nog donker is. Heer, door u is het volk weer groot.U geeft de mensen weer vreugde. Zo blij zijn de mensen ook als ze de oogst van het land hebben gehaald.”

                                      Zondtovenaar - 3e Advent

 

4e advent: Lucas 1: 78-79

Zacharias zingt over het hemelse licht.

 

Kort voor Jezus’ geboorte laat God aan Zacharias al iets zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Jezus. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias een lied over Gods trouw en roept hij de mensen op om te vertrouwen op het hemelse licht.

“Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen aan allen

die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de vrede.”

                                      Zandtovenaar - 4e Advent

 

Kerst: Johannes 1: 1-5

Jezus is het ware licht.

 

Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de mensen. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt. In het kindje van Betlehem komt het licht van Gods liefde ons leven binnen. Alles wordt er anders door. Je kijkt met andere ogen naar de wereld, naar elkaar en naar jezelf. We mogen kinderen van God zijn, levend in het licht. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is God altijd bij ons. Elk kaarsje dat je aansteekt, helpt je om daaraan te denken.

Johannes schrijft:

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.“

                                      Zandtovenaar - Kerst