Frouljusferiening ’Mei elkoar ien’ 85 jier Jubileumreisje 21 september 2022

Geplaatst dinsdag 27-09-2022

En dan bestaat deze vrouwenvereniging 85-jaar in Arum!!!! Vanaf september 1937

onder de naam Vrijzinnig Hervormde Vrouwenvereniging en sinds september 2012

is de naam veranderd in Frouljusferiening ’Mei elkoar ien’. Dus...twee jubileums in één,

tijd om iets te vieren.. en omdat er 2-jaar geen reisje kon worden georganiseerd werd

dit idee geopperd.

 

Met onze kleine groep (19) weten we dat de kosten hoog zijn en is er aangeklopt 

bij verschillende verenigingen, stichtingen en fondsen, voor een financiële bijdrage.

Geen ’blije’ brieven retour, enkele reden waren: 85-jaar is geen jubileumjaar 

of een vrouwenvereniging is niet onze doelgroep... JAMMER!!! Maar DORPSBELANG ARUM heeft ons gesteund, SUPER BEDANKT!!! Met een deel van onze spaarrekening, de bijdrage van Dorpsbelang en onze eigen inbreng is het financiële plaatje rond.

DUS... OP NAAR EEN MOOIE DAG!!!!

 

Met ’s morgens vroeg al de zon, stappen 16 dames in de bus van Paulusma Reizen 

met aan het stuur chauffeur Doede, op naar ???... Ja, die is er ook nog steeds...

Met een welkomstwoord van het bestuur, rijden we richting Afsluitdijk naar 

Volendam waarin ’De Simonehoeve’ de koffie/thee met appeltaart voor ons klaar 

staat. Na dit lekkers is het tijd voor de workshop ’klompen decoreren’. Kleine 

klompjes met het nodige materiaal staan voor ons klaar en kunnen we ons creatieve

brein laten werken om te schilderen en te decoreren. Daarna wordt in de 

kaasboerderij uitleg gegeven hoe het proces is voor het maken van Hollandse 

kazen (met melk van eigen koeien) en heeft men hier niet alleen de 48+ kaas 

maar ook verschillende smaken. Een demonstratie van klompen maken op de 

oude machines is heel interessant. Hierna hebben we lekker gegeten van de gedekte koffietafel. En... natuurlijk kan een foto in Volendamse klederdracht niet 

ontbreken!!

 

Na deze leerzame, gezellige doe-ochtend worden we in Volendam, dicht bij de 

Dijk, afgezet om daarna met de Volendam Marken Express over de Gouwzee 

naar Marken te varen. Een prachtige zonnige overtocht naar het authentieke 

haventje met prachtige oude botters en karakteristieke huisje. Op ieders eigen 

wijze wordt Marken aangedaan, gezellig met een drankje op het terras, Marken 

bewonderen en de tijd in de gaten houden om half 5 in de bus te stappen.

We rijden we via ’dammen’ Monnickendam, Volendam, Edam naar Hoorn en 

dan richting Wognum waar een heerlijk driegangen-diner wordt geserveerd. 

Voldaan terug in de bus, richting huis... de chauffeur wordt bedankt voor de 

goede zorg en bedankt ons voor de gezellige dag.

Met-elkaar kunnen we terugzien op een prachtige 85-jarige jubileum-dag!!

Bedankt allemaal...

 

’OANT SJEN’

Frouljus feriening ’Mei elkoar ien’

HB 

 

Frouljusferiening ’Mei elkoar ien’ seizoen 2021-2022

Geplaatst woensdag 01-06-2022 

Omdat door de corona-lockdown het seizoen 2020-2021 niet door kon gaan,

was het mooie gevarieerde programma met een paar wijzigingen overgeno-

men. Maandagavond 13 september was de startavond. We mochten, met nog

enkele regeltjes’, in *t Lokaal. Verdrietig nieuws was er 3 september met het

overlijden van Anneke Kuipers-Tolsma. We herdenken Anneke met het ge-

dicht ’De laatste reis’ en een minuut stilte. Vanaf september 2004 was Anneke

een gezellig en trouw lid van de feriening geweest, dat zij ruste in vrede.

 

Na de koffie/thee is er een bingo met kleine prijsjes en sluiten we de 1e avond.

De excursie naar het ’Planetarium’ in Franeker werd gevolgd door koffie/thee

met iets lekkers in Brasserie ’De Stadstuin’ en zo werd een interessante middag

afgesloten.

Een ’doe-avond’ bloemschikken heeft ons creatieve brein weer op stelten gezet,

een mooie herfsthanger werd mee naar huis genomen.

De geschiedenis van de ’Trekarbeid van Hannekemaaiers en Lapkepoepen’

werd ons, met een dia-lezing en mooi vertelde verhalen, uitgelegd.

Ook interessant was de dia-lezing ’Tuinen anno nu’ en met de verkoop van

Amaryllis- en Hyacintbollen werd deze avond afgesloten.

 

Een lockdown eind november zorgde ervoor dat er na 17.00 uur geen activi-

teiten meer plaats mochten vinden. Snel werd geschakeld en in overleg met de

leden werd de pakjesavond een pakjesmiddag. Een gezellige geslaagde middag

en de dames gingen met prachtige gedichten en cadeautjes naar huis.

Ook de organisatie van de Kerstviering was voor de middag in kannen en

kruiken, maar helaas strengere regels tot en met 14 januari 2022 maakte deze

viering onmogelijk. Bij de leden en bij ds. Hibma werd een kerst-amandelstaaf,

kerstattentie en kerstwens gebracht.

 

De nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering zijn niet doorgegaan, maar daarna

werden de ‘regeltjes’ ruimer. Eind januari kon dhr. Bearn Bilker het indruk-

wekkende verhaal van Marijke Meu’, Prinses Maria Louise van Oranje-Nas-

sau, vertellen. Een prachtige luisteravond is het geweest.

 

In februari kregen we het aangrijpende verhaal te horen van misbruikte jonge

kinderen in Sri Lanka. Onder de vleugels van de nonnen in het klooster, waar

de kinderen tot en met hun 18e levensjaar kunnen wonen, en de stichting,

worden ze beschermd, krijgen ze onderwijs en leren ze omgaan met deze trau-

matische gebeurtenis. De avond werd afgesloten met een film van een rondreis

door Alaska.

 

Het eendags-bestuur liet ons heeeeel gezellig en creatief haken met Wiesje...

Wat een heerlijke ontspannen, doe- en kletsavond is dat geworden. Met veel

plezier en winnaars-mentaliteit werden de ’Oudhollandse spellen’ gespeeld.

Van verschillende soorten groen en voorjaarsbolletjes werd een mooie voor-

jaarskrans gemaakt.

 

11 april was de Paasviering en slotavond. ’s Avonds half 7 waren we bijna al-

lemaal aanwezig om te genieten van de broodmaaltijd.

Het bestuur verzorgde de Paasliturgie: ’Voorjaarsbloem’ met het Paasverhaal,

gezangen en gedichten. Ds. Hibma vertelde een mooi paasverhaal. De collecte

was voor de Maag Lever Darm Stichting (MLD-stichting). 

 

Het nieuwe seizoen wordt SPECIAAL!!!!!! en het bestuur is druk bezig met de

invulling van de club-avonden.

 

Wij wensen u een mooie zomer en tot ziens in september.

Nieuwe leden zijn van harte welkom, nieuwsgierig? Bel!! of kom langs in september.

 

Het bestuur:

Froukje Bloemsma      tel: 64 17 92

Riemy Wijbenga          tel: 64 17 40

Henderina Huizenga   tel: 64 20 74

Antje Wiersma             tel: 64 12 07

Annemarie Meijer        tel: 64 17 79