Terug naar nieuws                                                                            Meer nieuws gebedsgroep

 

Gebedsgroep

Geplaatst maandag 28-11-2022

Op vrijdag 16 dec. om 15.30 uur hoopt de gebedsgroep weer bijeen te komen

bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. 

 

- Nico Bouwhuijsen: tel. 64 19 40. E-post: nfjbouwhuijsen@kpnplanet.nl

- Jan Scheltema: tel. 64 12 00. E-post: j.scheltema@solcon.nl