Nieuws Gebedsgroep

Gebedsgroep

Geplaatst woensdag 30-08-2023

Op vrijdag 29 sept. 2023 om 15.30 uur hoopt de gebedsgroep weer bijeen te komen

bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. 

 

- Nico Bouwhuijsen: tel. 64 19 40. E-post: nfjbouwhuijsen@kpnplanet.nl

- Jan Scheltema: tel. 64 12 00. E-post: j.scheltema@solcon.nl