Nieuws Gebedsgroep

Gebedsgroep

Op vrijdag 18 okt. 2024 om 15.30 uur hoopt de gebedsgroep weer bijeen te komen

bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. 

 

- Nico Bouwhuijsen: tel. 64 19 40. E-post: nfjbouwhuijsen@ziggo.nl

- Jan Scheltema: tel. 64 12 00. E-post: j.scheltema@solcon.nl