Nieuws Gebedsgroep

Gebedsgroep 

Geplaatst dinsdag 30-11-2021 

Na een lange onderbreking hoopt de gebedsgroep op vrijdag 17 dec. om 15.30 uur

weer bij elkaar te komen bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22. Iedereen die met ons wil meebidden is van harte welkom!

 

- Nico Bouwhuijsen: till. 64 19 40. E-post: nfjbouwhuijsen@kpplanet.nl
- Jan Scheltema: till. 64 12 00. E-post: j.scheltema@solcon.nl