Nieuws Gebedsgroep

Gebedsgroep

Geplaatst dinsdag 31-05-2022

Op vrijdag 24 juni 2022 om 15.30 uur hoopt de gebedsgroep weer bijeen te komen

bij Jan Scheltema, It Ald Hôf 22. Iedereen die mee wil doen is van harte welkom. 

Met de aantekening dat het onder voorbehoud is van de dan geldende corona-maatregelen.

 

- Nico Bouwhuijsen: tel. 64 19 40. E-post: nfjbouwhuijsen@kpnplanet.nl

- Jan Scheltema: tel. 64 12 00. E-post: j.scheltema@solcon.nl