Nieuws Jeugdwerk

 

Start Jeugdwerk 2019 - 2020

Geplaatst dinsdag 01-10-2019
Met het nieuwe seizoen begint ook het jeugdwerk weer. De kinderen en jongeren
krijgen bericht van de clubleiding wanneer de clubs weer beginnen. Op
27 oktober is er weer een kerkdienst met kinderkerk. We gaan dan verder met
het jaarthema van de landelijke kerk: ’Een goed verhaal’.

 

Mei 2018

Godly Play

Op 29, 30, 31 oktober 2018 is er een basiscursus Godly Play begeleider in de Oude Abdij Drongen (bij Gent, België).

 

In Godly Play leren kinderen hoe ze heilige verhalen, gelijkenissen, stilte en liturgische verhalen kunnen binnengaan om meer te ontdekken over zichzelf, over anderen en over de verborgen aanwezigheid van God in de wereld.

 

De verhalen helpen kinderen om uitdrukking en betekenis te geven aan hun eigen ervaringen, spiritueel en existentieel. Kinderen zijn niet leeg, ze hoeven niet gevuld te worden met feiten en overtuigingen. Wat ze nodig hebben is het leren vinden en gebruiken van taal voor hun ervaringen, om die te exploreren en te benoemen. Die kunst kan geleerd worden op een

speelse en open manier.

 

Godly Play is een uitnodiging om te spelen, om mee te doen in het spel van de schepping, van het evangelie en van vieren.

 


 

Godly Play is een methode die kinderen samenbrengt rond het verhaal van Jezus. Met eenvoudige symbolen en rituelen gaan ze zelf aan de slag om te luisteren en te scheppen. An en Marie-Jeanne stellen deze speelse weg van geloofscommunicatie voor.