Nieuws Kerk & Dorp

 

Oktober 2018

 

Mantelzorgcafé 9 november in Kimswerd

Alle mantelzorgers uit Kimswerd, Arum en omringende dorpen zijn welkom in het mantelzorgcafé op vrijdag 9 november van 10.00-11.30 uur Piers' Stee in Kimswerd.

 

U zorgt voor een naaste, misschien al een tijdje of misschien ook nog niet zolang. Wanneer u voor een naaste zorgt, overkomt u dit. Voor vrijwilligerswerk kies je; mantelzorger wordt je. Wanneer je mantelzorger bent is het ook belangrijk om goed op jezelf te passen. Het geeft vaak veel vreugde maar het kan ook zwaar zijn.

Daarom willen we u graag uitnodigen voor een kopje koffie tijdens het mantelzorgcafé op vrijdagmorgen 9 november in MFC Piers' Stee in Kimswerd. Omdat het op 10 november de dag van de mantelzorg is willen we ook in uw buurt daar aandacht aan besteden. Deze morgen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, vragen te stellen aan Margriet Groenveld (Sociaal Collectief) en natuurlijk even heerlijk ontspannen een kopje koffie drinken met wat lekkers erbij!

We ontmoeten u graag op 9 november!


Oktober 2018


Doarpsmiel in Kimswerd ieder laatste woensdag in de maand


Op iedere laatste woensdag van de maand is er een Doarpsmiel in Piers’ Stee in
Kimswerd. Iedereen is weer welkom. Om 17.00 uur beginnen we met koken en
om 18.00 uur gaan we eten.
De kosten van de maaltijd (inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst) zijn
€ 3,00 per persoon (kinderen tot 4 jaar gratis). Meer koffie/thee of een drankje
kunnen jullie voor eigen rekening krijgen aan de bar.
Wil je/u mee eten? Wil je/u helpen koken? Heb je/u vervoer nodig? Geef het
uiterlijk maandags voor het Doarpsmiel aan ons door.

Catrien Bos: 0517-414968, gbos_ha42@msn.com
Tytsje Hibma: 0517-341859, thibma@hetnet.nl