Nieuws KinderkerkKinderkerk en Advent & Kerst 2020 - Tocht fan it Ljocht

Geplaatst dinsdag 24-11-2020

Dit jaar kunnen we niet een mooi kerstfeest met het hele dorp en alle kinderen

in de kerk houden. En ook buiten kunnen we niet met mensen bijelkaar zijn.

Kinderkerk houden op de (Advents)zondagen in de kerk, daar zitten ook teveel

tûkelteammen aan.

Maar de leiding van de kinderkerk heeft niet stil gezeten. Na het prachtige startweekend

met de Ark van Noach bereiden we voor de Kerstdagen de ’Tocht fan

it Ljocht’ voor.

 

Zet een kerststal voor je raam!

We vragen alle Arumers om een mooie kerststal te maken of van zolder te halen en

die met de kerstdagen voor het raam of in de tuin te zetten.

Ook kun je je huis en tuin natuurlijk mooi kerst-achtig versieren. En zet een licht(je)

in je tuin als je mensen uitnodigt om een kerststal te komen bekijken in je vensterbank of tuin. Alle mensen in het dorp kunnen dan op kerstavond en beide kerstdagen op hun eigen

tijd corona-proof door het dorp wandelen voor hun eigen Tocht fan it Ljocht.

 

De gezinnen met kinderen krijgen voor het begin van de Advent een tasje ter

voorbereiding op de tijd van Advent en Kerst. Kijk maar goed, daar zitten ook

ideeën in voor een kerststal!

 

Op kerstochtend hopen we een kerkdienst te houden in de Lambertustsjerke.

Hoe het verder zal gaan met de Kerst, we weten het nog niet zo goed. Dat hebben

we dit jaar wel geleerd: niet te ver vooruit plannen maken, er mee leren leven

dat veel niet kan, maar ook: zoeken naar mogelijkheden van wat er wél kan. Wie

weet wat we dan allemaal nog zullen beleven op het Kerstfeest 2020. In ieder

geval gaat de leiding van de kinderkerk ook weer op zoek naar een boek voor de

kinderen van de kinderkerk!

 

Kinderkerk en club in het Fûgeltsjepark

Geplaatst maandag 28-09-2020

In het voorjaar kon er geen afsluiting meer zijn van kinderkerk en club. Maar

op zaterdag 19 september kwam daar een prachtig uitstapje voor in de plaats!

Met 8 auto’s volgeladen gingen zo’n 30 kinderen met begeleiding samen naar

het Fûgeltsjepark, dat nu officieel Sybrandy’s Speel- en Natuurpark heet. En dan

ook nog zulk mooi weer. Volop genieten.

 

Afscheid kinderkerk 2020
Geplaatst donderdag 02-04-2020

In de Palmpaasdienst zouden vier kinderen afscheid nemen van de kinderkerk.
Zij gaan na de zomer naar een andere school. Het zijn Jan Friso Anema, Dennis
Hijlkema, Marije Brinksma en Doutzen Walstra. Van de leiding van de
kinderkerk zal Jeanette de Haan afscheid nemen van de kinderkerk. We zullen
nu wachten op een andere gelegenheid om hier aandacht aan te geven.

 

Start Jeugdwerk 2019 - 2020

Geplaatst dinsdag 01-10-2019
Met het nieuwe seizoen begint ook het jeugdwerk weer. De kinderen en jongeren
krijgen bericht van de clubleiding wanneer de clubs weer beginnen. Op
27 oktober is er weer een kerkdienst met kinderkerk. We gaan dan verder met
het jaarthema van de landelijke kerk: ’Een goed verhaal’.

 

Kinderkerk in januari 2019

Geplaatst dinsdag 01-01-2019

Er is in januari geen kinderkerk. Maar de kinderen zijn natuurlijk evengoed
hartelijk welkom in de kerkdiensten. Op 10 februari vieren we de Maaltijd
van de Heer. Voor die dienst en de voorbereiding daarop krijgen de kinderen
een speciale uitnodiging.