Terug naar Nieuws

 

Privacyverklaring van onze gemeente op de website

Geplaatst maandag 28-02-2022

In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk een modelverklaring

opgesteld, waar plaatselijke gemeenten gebruik van kunnen maken.

De kerkenraad heeft met behulp van dit model destijds een privacy-verklaring

opgesteld. De afgelopen maand heeft de kerkenraad opnieuw deze verklaring

doorgenomen en, waar nodig, enigszins aangepast. De privacyverklaring is te

vinden op de website van de kerk onder de rubriek Contact/privacyverklaring.

 

Het bezig zijn met deze verklaring helpt ons om in het huidige internet-tijdperk

bewust en zorgvuldig om te gaan met de publiciteit van gegevens. Maar er blijft

evengoed ook ruimte om gegevens wél te delen (in de kerkdienst, de 3-Klank

en nieuwsbrieven) voor zover het de opbouw van het gemeenteleven en het met

elkaar meeleven dient.

 

Zo hebben we op de website van de kerk www.tsjerkearumkimswert.nl foto’s en

gegevens uit de Paadwizer op een beschermd gedeelte ’voor leden’ gezet, waar je

alleen bij kunt met een wachtwoord dat opgevraagd kan worden bij de webbeheerder:

webbeheerder@tsjerkearumkimswert.nl

We vinden het wel belangrijk dat we in de kerkdienst, in de 3-Klank en nieuwsbrieven

nieuws kunnen blijven delen rondom bv. ziekte en jubilea.

 

Mensen die er bezwaar tegen hebben

- dat hun naam (ziekte, jubilea, e.d.) genoemd wordt in de kerk, 3-Klank of

  nieuwsbrieven

- dat er foto’s en gegevens staan op het beschermde deel van onze website

kunnen dat melden bij de scriba de fam. Rohn-Anema, tel. 64 19 11 of via

de mail: skriba@tsjerkearumkimswert.nl