Terug naar Nieuws                                        Privacyverklaring

 

Privacyverklaring van onze gemeente op de website

Geplaatst woensdag 01-01-2023

In het kader van de privacywetgeving heeft de landelijke kerk een model-verklaring

opgesteld, waar plaatselijke gemeenten gebruik van kunnen maken. 

De kerkenraad heeft met behulp van dit model destijds een privacy-verklaring 

opgesteld. De privacyverklaring is te vinden op de website van de kerk onder 

de rubriek ’Contact’. Jaarlijks staat de privacyverklaring op de kerkenraadsagenda

en passen we de verklaring zonodig aan. Zo is er in januari afgesproken dat

bij een begrafenis zal worden aangegeven dat de dienst i.v.m. de livestream 

wordt gefilmd.

Het bezig zijn met deze verklaring helpt ons om in het huidige internet-tijdperk 

bewust en zorgvuldig om te gaan met de publiciteit van gegevens. Maar er blijft 

evengoed ook ruimte om gegevens wél te delen (in de kerkdienst, De 3-Klank 

en nieuwsbrieven) voor zover het de opbouw van het gemeenteleven en het met 

elkaar meeleven dient. 

Zo hebben we op de website van de kerk www.tsjerkearumkimswert.nl foto’s 

en gegevens uit de Paadwizer op een beschermd gedeelte ’voor leden’ gezet, 

waar je alleen bij kunt met een wachtwoord dat opgevraagd kan worden bij de 

webbeheerder webbeheerder@tsjerkearumkimswert.nl

We vinden het wel belangrijk dat we in de kerkdienst, in De 3-Klank en nieuws-

brieven nieuws kunnen blijven delen rondom bv. ziekte en jubilea.

 

Mensen die er bezwaar tegen hebben

- dat hun naam (ziekte, jubilea, e.d.) genoemd wordt in de kerk, De 3-Klank of nieuwsbrieven, 

- dat er foto’s en gegevens staan op het beschermde deel van onze website 

kunnen dat melden bij de scriba de fam. Rohn-Anema: telefoon 0517-64 19 11 of email skriba@tsjerkearumkimswert.nl.

 

De privacyverklaring is te vinden op de website van de kerk onder de rubriek:

Contact/privacyverklaring.