Fryslân foar Moldavië

Diaconie verkoopt wijn en honing uit Moldavië

Geplaatst woensdag 01-02-2023

De diaconie heeft wijn en honing ingekocht bij Promoldavie, een webshop die

producten uit Moldavië verkoopt en 10% van hun winst afdraagt aan de stichting

Hart voor Moldavië. 

Promoldavie is begin 2018 opgericht door André en Stela Bloemendaal. Stela is

een geboren Moldavische en woonde tot haar 26e in Moldavië. Totdat ze André

ontmoette en mee naar Nederland ging. André heeft zich de taal van land eigen

gemaakt en weet zich in contacten goed te redden.

”Het is onze wens om Nederland bekend te maken met het goede wat Moldavië te

bieden heeft. Wij staan dubbel en dwars achter onze producten. Onze wijnen

zijn internationaal zeer gewaardeerd, ze vallen regelmatig in de prijzen. De Nederlandse Bijenhouders Vereniging heeft onze acaciahoning als zeer goed bestempeld.

Tegelijkertijd willen we op verschillende manieren iets kunnen betekenen voor

Moldavië in het bijzonder, maar ook voor mensen die hulp nodig hebben in het

algemeen: 10% van de winst doneren we aan stichting Hart voor Moldavië.”

Kijk voor meer informatie op hun website: www.promoldavie.nl.

 

Als diaconie doneren wij de gehele opbrengst van onze verkochte wijn en honing aan

ons 3-jarig project vanuit Kerk in Actie voor Moldavië. Van harte aanbevolen!

De producten staan in de kerk, het verschuldigde bedrag kunt u in het potje/

bakje doen dat erbij staat.

 

Fryslân foar Moldavië

Geplaatst maandag 12-09-2022

Bij De 3-Klank van september 2022 heeft u een informatief magazine over het

ZWO-project ontvangen waar wij ons met de classis en heel veel andere kerkelijke

gemeenten in Friesland de komende 3 jaar aan verbinden: Moldavië.

In een vorige De 3-Klank kon u hier ook al wat over lezen. In dit magazine staan onder

andere de projecten in Moldavië vermeld die ondersteund gaan worden. Hiermee hopen

we alvast wat informatie te verschaffen over Fryslân voor Moldavië. Er is ook een

speciale website in de maak, hierover in een later stadium meer. De diaconie zal

regelmatig aandacht vragen voor ondersteuning van dit armste land van Europa. 

 

Fryslân foar Rwanda wordt: Fryslân foar Moldavië

Geplaatst maandag 13-06-2022

Fryslân foar Rwanda wordt per 1 september 2022 afgesloten, sinds december

2018 voerde Friesland actie voor Rwanda. Tot en met april 2022 brachten

76 kerkelijke gemeenten samen € 258.284,00 bij elkaar voor het werk van Kerk in

Actie in Rwanda. Wat een fantastische opbrengst!

Vanaf 1 september gaat de ZWO-classis Franeker voor 3 jaar Moldavië onder-

steunen, zoals ook al vermeld in de vorige 3-Klank. Tijdens de regionale bij-

eenkomst in Sexbierum hebben we informatie gekregen over de projecten in

Moldavië die we gaan bijstaan: 

- Kerk helpt kwetsbare mensen (Moldovan Christian Aid):

Veel kinderen en ouderen blijven alleen achter, omdat veel ouders in het bui-

tenland werken vanwege de slechte economische situatie in Moldavië. Hoewel

kerken maar weinig geld en vrijwilligers hebben, willen zij er voor deze kinderen en

ouderen zijn. MCA ondersteunt kerkelijke gemeenten bij hun diaconale initiatieven

en traint jongeren zodat zij ouderen kunnen helpen.

 

- Kinderen en ouderen worden gezien (Bethania):

Bij het dagcentrum van de christelijke organisatie Bethania ontvangen kwetsbare

kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk, een maaltijd en krijgen ze psychosociale

hulp aangeboden. Ook is er een tienerclub en worden er in de schoolvakantie zomerdagkampen georganiseerd. Door middel van educatie en recreatief bezig zijn, wil Bethania voorkomen dat de emotionele, fysieke en sociale groei van kinderen in

gevaar wordt gebracht. Bethania voorziet vanuit haar dagcentrum ook de meest kwetsbare ouderen in de dorpen Tintareni en Bulboaca van thuiszorg en een warme maaltijd.

 

- Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen (Home Care):

Home Care geeft zorg aan sociaal kwetsbare mensen en komt op voor hun rechten,

door middel van het verstrekken van thuiszorg voor ongeneeslijk zieke mensen en het ondersteunen van mantelzorgers. Ook zorgen ze voor medische hulpmiddelen zoals

krukken of rolstoelen.

 

- Kerken geven kinderen een toekomst (Youth for Christ):

Kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere

toekomst te geven. De kinderen worden opgevangen in naschoolse opvang die

ingericht zijn in kerken. Ze krijgen er volop aandacht en zorg, een gezonde maaltijd en

hulp bij hun huiswerk. Ook kunnen ze sporten en zijn er creatieve activiteiten onder

leiding van opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat

het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor de rest

van hun leven. Er zijn in Moldavië 45 kinderdagcentra waar 1.400 kinderen opgevangen worden.

 

Nieuw ZWO-project vanuit classis Fryslân

Geplaatst dinsdag 26-04-2022

Na een aantal jaren vanuit de classis diverse projecten, samenwerkingen en

uitwisselingen in Rwanda te hebben gesteund, was er tijdens de regionale classisavond

van de ZWO informatie over het ondersteunen van een nieuw land: Libanon, Moldavië of Bangladesh.

 

Na een toelichting over de landen leidde oud-consulent Evelien Vrolijk het moment

om tot een keuze te komen. De keuze tekende zich vrij snel af, al werd het richting

het einde toch nog spannend. Nadat er stil werd gestaan bij de afwegingen om voor

de één of de ander te kiezen werd het duidelijk: Fryslân gaat Rwanda verruilen

voor... Moldavië! Het armste land van Europa waar voor de oorlog in Oekraïne al

veel nood was. We hopen de komende jaren met hen op te lopen; biddend, gevend, meelevend.