Veertig Dagen en Pasen 2022 - Alles komt goed ?!

Thema van de Veertig Dagen Kalender van de Protestantse Kerk.
Kerkleden hebben de kalender ontvangen bij de 3-Klank van de maand februari.

De (levens-) weg omzoomd door de symbolen
Alfa
A aan het begin en Omega W. aan het eind.
Vanuit de verte straalt het licht
van een hoopvolle toekomst ons al tegemoet -
hoop die alles te maken heeft met
het vreugdevolle feest van Pasen.
Als teken van het Leven dat de dood overwint,
ontspruiten langs de levensweg al wat jonge takjes.

 

Lied 767: 1, 2

 

De toekomst van de Heer is daar en voor zijn voeten uit
gaan vrede en rechtvaardigheid als bruidegom en bruid.

 
De trouw zal bloeien als een roos en zie, gerechtigheid
zal uit de hemel moeiteloos neerdalen in de tijd.

 

‘Alles komt goed.’ We zeggen deze woorden soms wel érg makkelijk tegen elkaar. Want we weten dat de realiteit weerbarstiger is. Het is niet altijd makkelijk om te geloven in een hoopvolle toekomst. Zeker niet in een geteisterd land als Libanon, het land dat centraal staat in de 40dagentijdcampagne van Kerk in Actie.
Tegelijk zijn het woorden van hoop: God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet, een toekomst die van Hem is. Hij vraagt ons daar nu al iets van te laten zien. Door er voor elkaar te zijn geven we de hoop van Pasen door, in het geloof dat alles goed komt.