Kerst Quiz

Hieronder vind je 16 dia's met vragen rond de Kerst.
Je kunt ze eventueel downloaden en op groot scherm laten zien.
Onder de vragen vind je een document met de antwoorden
en een antwoordenblad dat je kunt uitprinten voor de spelers van de quiz.

Powr.io content wordt niet weergegeven als gevolg van je huidige cookie-instellingen. Klik op het cookiebeleid (functioneel en marketing) om akkoord te gaan met het cookiebeleid van Powr.io en de content te bekijken. Je kunt hierover meer lezen in de privacyverklaring van Powr.io.
Download
Open dit document om de antwoorden te controleren
Kerst Quiz antwoorden.docx
Microsoft Word document 58.6 KB
Download
Download en print hier het antwoordenblad voor de spelers
Kerst Quiz antwoordenblad.docx
Microsoft Word document 20.1 KB

      Antwoordenblad    Kerst Quiz

 

 

 

1. Advent

O  A. Komst
O  B. Verwachting
O  C. Bereidt u voor

 

2. De keizer

O  A. Herodes
O  B. Quirinius
O  C. Augustus

 

3. De engel en Zacharias

O  A. Onbekend
O  B. Gabriël
O  C. Michaël

 

4. Johannes de Doper

O  A. ½ jaar
O  B. 12 jaar
O  C. 30 jaar


5. De engel en Maria

O  A. Gabriël
O  B. Michaël
O  C. Onbekend

 

6. Stille Nacht

O  A. 1718
O  B. 1818
O  C. 1918


7. De voerbak

O  A. Matteüs
O  B. Markus
O  C. Lukas

 

8. De os en de ezel

O  A. Genesis
O  B. Jesaja
O  C. Lukas

 

9. De kerststal

O  A. Constantijn de Grote
O  B. Augustinus van Hippo
O  C. Franciscus van Assisi


10. De ster

O  A. Matteüs
O  B. Markus
O  C. Lukas


11. Ere zij God

O  A. 1857 Het Nachtegaaltje
O  B. 1906 Kun je nog zingen, zing dan mee.

O  C. 1916 Kerstzangbundel Joh. de Heer


12. De wilde dieren

O  A. Elia
O  B. Jona
O  C. Jesaja

 

13. Zwaarden en ploegijzers

O  A. Joël
O  B. Micha
O  C. Zacharia

 

14. Vrede was het overal

O  A. Harp
O  B. Citer
O  C. Fluit


15. De kerstboom

O  A. Bonifatius, kerstening van de Germanen
O  B. Luther, tijd van de hervorming
O  C. Het Reveil, opwekkingsbeweging 19e eeuw


16. De kortste dag

O  A. rond 13 december
O  B. rond 22 december
O  C. rond 31 december