Nieuws Beheer - College van kerkrentmeesters

Vergaderen of feesten in ’It Iepen Hûs’ of ’t Lokaal’
Wilt u ’It Iepen Hûs’ of ’Het Lokaal’ huren / gebruiken dan moet u dit afstemmen
met één van de beheerders.
Voor ’It Iepen Hûs’:
Japke Giliam: telefoon 06-23310387 - email: gjgiliam@outlook.com
Voor ’t Lokaal’:
Mw. Klazien van der Veen: 0517-64 17 58  -  klazien1234@hotmail.com  
Dit om te voorkomen dat er geen dubbele verhuringen komen, of groepen die
elkaar storen.
Ook de sleutelhouders moeten het bij Japke of Klazien / melden of ze
een zaal kunnen gebruiken. Zie ook de pagina Gebouwen

 

Memoriesteen Taco van Camminga
Aan de achterkant van de kerk is boven de voormalige Van Cammingha-deur een gedenksteen uit 1664 te vinden van Taco van Camminga, grietman en ontvanger
van Wonseradeel. In het laatste kerstnummer van de Skille heeft hier al een stukje
over gestaan. In dat stukje
wordt journalist Hepkema geciteerd die deze steen
beschrijft,
maar die heeft het bij vergissing over Taco van Eysinga.
De steen is prachtig opnieuw geschilderd
door Doekle Bruinsma.
Gaat u maar eens kijken.
We vonden het mooi om dat ook even in de 3-Klank te
vermelden en Doekle te bedanken voor dit werk.