De 3-Klank

Het kerkblad De 3-Klank verschijnt 11 keer per jaar. Vrijwilligers zorgen voor het uittypen

van de kopy, de controle van de tekst en het rondbrengen van De 3-Klank. 

Krijgt u het kerkblad nog niet maar wilt u het wel ontvangen? Geef het dan door aan de scriba.
Kijk voor de adresgegevens van de scriba op de pagina met adressen.

 

Bijdragen voor het kerkblad kunnen overgeboekt worden naar: NL11 RABO 0130 247 480 t.n.v. Protestantse Gemeente Arum-Kimswerd o.v.v. De 3-Klank.

Inleveren kopy voor De 3-Klank september-nummer 2024: uiterlijk maandag 18 aug. 2024.

 

Coördinatie bezorging

Klazien van der Veen, It Ald Hôf 1, 8822 WN, Arum, tel. 06-271 343 74.