Bij de vieringen

Nieuws                    Kerkdiensten  

Informatie over de vieringen t/m zondag 3 maart 2024 

Iedere zondag in Arum en Kimswerd koffiedrinken na de kerkdienst: Meer info

Informatie vieringen

Geplaatst dinsdag 30-01-2024 

- Zondag 4 februari 2024 - Avondmaal

Op deze zondag mogen we de maaltijd van de Heer vieren. We worden genodigd

om rond de tafel het brood en de beker te delen, de liefde van de Heer

ontvangen en delen. Het koor Hallelujah van Arum zou deze zondag meewer-

ken aan de dienst. Helaas is dat door ziekte van dirigent Sjouke Bruining niet

mogelijk. Wij wensen hem van harte sterkte toe in deze tijd.

 

- Inspiratieweekend 9 - 11 februari 2024

  Klik hier voor de folder voor alle informatie.

 

- Woensdag 14 februari 2024 - Aswoensdag, begin 40-dagen

We beginnen de Veertig Dagen voor Pasen weer met een gezamenlijke viering

op Aswoensdag om 18:00 uur in Hitzum met een eenvoudige maaltijd. 

Iedereen is welkom.

 

- Zondag 18 februari 2024 - Fryslân foar Moldavië

Op deze zondag willen we aandacht geven aan het werelddiakonaat en in het

bijzonder aan het project van deze jaren: Fryslân foar Moldavië. We hopen dat

Kerk in Actie-consulent Jannie Boonstra bij deze dienst aanwezig is om ons bij

te praten over de actie.