Bij de vieringen

Nieuws                    Kerkdiensten  

Informatie over de vieringen t/m zondag 7 jan. 2024 

Iedere zondag in Arum en Kimswerd koffiedrinken na de kerkdienst: Meer info

Informatie vieringen

Geplaatst maandag 27-11-2023 

Advent en Kerst                             Advintsliet:  "Lytse kears ik stek dy oan"

De Adventstijd is dit jaar het allerkortst, van 3 - 24 december. Op 24 december 

is het tegelijk de 4e Adventszondag met een HAAK-kerkdienst in Hitzum en 

Kerstavond met een Kerstzangdienst in Arum.

 

Het thema van Advent is dit jaar: ’Het Christuskind en onze bestaanszekerheid.’

Het evangelie van Advent en Kerst raakt allerlei grote thema’s in ons bestaan, toen en nu.

Maria en Jozef waren maar heel gewone mensen. Ze hoorden waarschijnlijk bij de

mensen met een laag inkomen. Ook hadden ze te lijden onder de bezettende macht van

het Romeinse Rijk. Op bevel van de keizer moesten ze huis en haard verlaten en op

reis naar hun geboortestad. Nog weer later, toen Jezus geboren was, kwamen ze als vluchtelingen in Egypte terecht, omdat koning Herodes alle jongetjes liet vermoorden.

Zo komt God ons in onze wereld nabij. Als mensenkind deelt hij in alle bestaansonzekerheid 

van ons mensen. Als Christuskind is hij tegelijk het stralende teken van Gods 

goedheid en welbehagen. Zo lief had God de wereld, dat Hij zijn liefste Kind in ons

midden liet wonen. Op die Rots kunnen wij ons leven bouwen.

 

- Zondag 3 december 1e Advent: Vertrouwen en wantrouwen Lucas 1: 5 - 25 

  De geboorte van Johannes aangekondigd

- Zondag 10 december 2e Advent: Angst en overgave Lucas 1: 26 - 38

  De geboorte van Jezus aangekondigd 

- Zondag 17 december 3e Advent: Compassie en heerszucht Lucas 1: 39 - 56 

   Maria is bij Elisabet en zingt een lied  

- Zondag 24 december Verbonden en afgesneden Lucas 1: 57 - 80 

  De geboorte van Johannes, en Zacharias zingt een lied

- Kerstmorgen 25 december 2023 Vrede en vreugde, een nieuw begin 

  Lucas 2: 1 – 21 Jezus wordt geboren

 

Woensdag 13 december Kerst koffieochtend - 10:00 uur in It Iepen Hûs

De jaarlijkse Kerst koffieochtend waar ontmoeting centraal staat met een kleine kerstliturgie. Meer info

 

Zondag 17 december 16.00 uur in ’t Lokaal - PPP 

De PPParty is een activiteit voor gezinnen met jonge kinderen. We beginnen 

met een ontvangst met koffie, thee en limonade. Daarna vertellen we een bijbelverhaal.

Daarna gaan we knutselen en tenslotte samen eten. Dat waren voorheen vaak

pannenkoeken maar ook pizza’s hebben we gehad. Pudding en Picnic zijn ook al voorbijgekomen en de laatste keer was het Patat en ook dat viel in de smaak.

De komende keer, op 17 december, staat in het teken van kerst en advent.

We hebben een app-groep waarin we overleggen. Wil je informatie, wil je meedoen,

wil je aan de appgroep worden toegevoegd, neem dan contact op met ds. Marco Roepers

(06 239 913 40) of ds. Tytsje Hibma (06 114 045 91).

 

Zondag 17 december - Kerstzang 19.30 uur met koor Hallelujah

Het Arumer koor is weer druk aan het oefenen met kerstliederen. Ze willen die graag

met ons zingen op zondag 17 december. Jullie zijn dan van harte uitgenodigd voor

een kerstzangavond, die begint om 19:30 uur. Met medewerking dus van koor Hallelujah

o.l.v. Sjouke Bruining en met orgelbegeleiding van Siebout Akkerman. Voorganger is

ds. Tytsje Hibma. Op zondag 17 december is er daarom ’s ochtends geen kerkdienst.

Wie toch graag een dienst mee wil maken kan om 09:30 uur naar de kerk in Achlum, waar

mevr. M. Gort-Terpstra uit Tzum de voorganger is. 

 

Zondag 24 en maandag 25 december - Kerstvieringen

Op kerstavond 24 december zijn jong en oud welkom bij de kerstzangdienst in 

   de Lambertustsjerke in Arum. De dienst begint om 19:30 uur en muziekkorps 

   Wubbenus Jacobs verleent medewerking aan deze dienst.

Op kerstmorgen 25 december is er een kerstviering voor jong en oud om 

   09:30 uur in de Laurentiustsjerke te Kimswerd. Muzikale medewerking is daar 

   van Otto Roelofsen, orgel en Gonny Roelofsen, dwarsfluit. Na de dienst is er 

   koffie, thee en limonade.

 

Zaterdag 31 december - Oudejaarsdag - HAAK-viering in Arum

Oudejaarsdag valt dit jaar op zondag. In de gezamenlijke kerkenraad van de 

HAAK hebben we besloten om één gezamenlijke oudejaarsviering te houden 

op zondagmorgen 31 december om 09:30 uur in de kerk van Arum. Voorganger 

is daar ds. Marco Roepers. Na de dienst welkom bij de koffie met oliebollen!