Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

01 mei

08 mei

15 mei

22 mei

29 mei

mw. T. Dijkstra

mw. F. Tolsma-Bruinsma

mw. R. Tolsma-Anema

mw. T. Dijkstra

mw. G. Anema-van Dijk 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 06-290 335 22. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

01 mei

08 mei

15 mei

22 mei

26 mei

29 mei

05 juni

 

dhr. J. Scheltema mw. R. Niezink dhr. F. Tolsma fam. G. Giliam

fam. R. Bijma

dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema

 

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33

tel. 57 93 19

tel. 64 22 72

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00