Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

02 februari
09 februari
16 februari
23 februari
01 maart

 

mw. J. v.d. Velde-v.d. Heide
mw. B. Zwart-Jagersma
mw. T. Dijkstra
mw. F. Tolsma-Bruinsma
mw. R. Tolsma-Anema


 

Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten.

02 februari
09 februari
16 februari
23 februari
01 maart

dhr. F. Tolsma

dhr. E. Bruinsma

dhr. J. Scheltema mw. R. Niezink

dhr. R. Bijma

tel. 64 14 33
tel. 64 13 25
tel. 64 12 00
tel. 64 19 37
tel. 64 22 72