Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

04 juli

11 juli 

18 juli

25 juli

01 augustus 

08 augustus 

15 augustus

22 augustus 

29 augustus

05 september

 

 

mw. G. Anema-van Dijk

Achlum

mw. M. Kramer-Akker

Hitzum

mw. T. Dijkstra

Achlum

dhr. Th. Bontekoe

Achlum

fam. R. Bijma

mw. J. v.d. Velde-v.d. Heide


 Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

04 juli 

11 juli 

18 juli 

25 juli 

01 aug. 

08 aug. 

15 aug. 

22 aug. 

29 aug. 

05 sept.  

dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema mw. R. Niezink dhr. F. Tolsma fam. G. Giliam fam. R. Bijma

dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema

mw. R. Niezink

dhr. F. Tolsma 

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33 

tel. 57 93 19

tel. 64 22 72

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33