Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

06 september

13 september

20 september

27 september

04 oktober 

 

mw. J. v.d. Velde-v.d. Heide

mw. B. Zwart-Jagersma

mw. T. Dijkstra

mw. F. Tolsma-Bruinsma

mw. R. Tolsma-Anema


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten.

06 sept. 

13 sept.

20 sept.

27 sept.

04 okt.

dhr. J. Scheltema mw. R. Niezink

dhr. R. Bijma

dhr. F. Tolsma

dhr. E. Bruinsma 

tel. 641200

tel. 641937

tel. 642272

tel. 641433

tel. 641325