Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

 

 

In verband met de coronacrisis zijn er de komende tijd geen kerkdiensten.


 

Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten.

 In verband met de coronacrisis zijn er de komende tijd geen kerkdiensten.