Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

03 oktober 

10 oktober 

17 oktober 

24 oktober 

31 oktober 

07 november 

  

mw. T. Dijkstra

G. Anema-van Dijk

mw. M. Kramer-Akker

mw. T. Dijkstra

dhr. Th. Bontekoe

fam. R. Bijma 


 Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

03 okt.

10 okt.

17 okt.

24 okt.

31 okt.

03 nov.

07 nov.

 

dhr. J. Scheltema mw. R. Niezink dhr. F. Tolsma fam. G. Giliam fam. R. Bijma

dhr. J. Scheltema dhr. E. Bruinsma 

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33

tel. 57 93 19

tel. 64 22 72

tel. 64 12 00

tel. 64 13 25