Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

07 april 

14 april 

21 april 

28 april 

05 mei  

mw. F. Tolsma-Bruinsma

mw. R. Tolsma-Anema

mw. G. Anema-van Dijk

mw. T. Dijkstra

mw. W. Vlug-Wagenaar 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 06-290 335 22. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

07 april 

14 april 

21 april 

28 april 

05 mei  

 

dhr. E. Bruinsma 

mw. R. Niezink 

dhr. J. Scheltema 

dhr. F. Tolsma 

fam. R. Bijma  

tel. 64 13 25

tel. 64 19 37 

tel. 64 12 00

tel. 06-156 317 21

tel. 64 22 72