Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

21 februari 

28 februari 

07 maart 

 

mevr. R. Tolsma - Anema

mevr. T. Dijkstra

mevr. G. Anema - van Dijk

 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

17 febr. 

21 febr.

28 febr. 

07 maart 

 

mevr. R. Niezink dhr. F. Tolsma dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema 

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00