Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

04 juni 

11 juni 

18 juni 

25 juni 

02 juli 

 

 

dhr. J. Scheltema

mw. M. Kramer-Akker

dhr. Th. Bontekoe

mw. T. Dijkstra

mw. J. v.d. Velde-v.d. Heide 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 06-290 335 22. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

04 juni 

11 juni 

18 juni 

25 juni 

02 juli 

 

fam. G. Giliam 

dhr. E. Bruinsma 

mw. R. Niezink 

dhr. J. Scheltema 

dhr. F. Tolsma 

 

 

tel. 57 93 19

tel. 64 13 25

tel. 64 19 37

tel. 64 12 00

tel. 64 14 33