Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

02 okt. 

09 okt. 

16 okt. 

23 okt. 

06 nov. 

 

mw. T. Dijkstra

dhr. J. Scheltema

mw. M. Kramer-Akker

dhr. Th. Bontekoe

fam. R. Bijma

 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 06-290 335 22. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

02 okt. 

09 okt. 

16 okt. 

23 okt. 

30 okt. 

02 nov. 

06 nov. 

 

fam. R. Bijma 

dhr. J. Scheltema 

dhr. E. Bruinsma 

mw. R. Niezink 

dhr. F. Tolsma 

fam. G. Giliam 

fam. R. Bijma 

tel. 64 22 72

tel. 64 12 00

tel. 64 13 25

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33

tel. 57 93 19

tel. 64 22 72