Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

05 febr. 

12 febr. 

19 febr. 

26 febr. 

05 mrt.  

 

mw. J. v.d. Velde-v.d. Heide

mw. B. Zwart-Jagersma

mw. T. Dijkstra

mw. F. Tolsma-Bruinsma

mw. R. Tolsma-Anema

 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 06-290 335 22. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

05 febr. 

12 febr. 

19 febr. 

22 febr. 

26 febr. 

05 mrt 

08 mrt 

 

fam. R. Bijma 

dhr. E. Bruinsma 

dhr. J. Scheltema 

mw. R. Niezink 

dhr. F. Tolsma 

fam. R. Bijma 

dhr. E. Bruinsma  

tel. 64 22 72

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33

tel. 64 22 72

tel. 64 13 25