Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

01 maart
08 maart
15 maart
22 maart
29 maart
05 april

 

mw. R. Tolsma-Anema
mw. G. Anema-van Dijk
fam. R. Bijma
mw. T. Dijkstra
dhr. J. Scheltema
mw. M. Kramer-Akker


 

Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten.

26 februari
01 maart
08 maart
11 maart
15 maart
22 maart
29 maart
05 april

dhr. R. Bijma

dhr. F. Tolsma

dhr. E. Bruinsma

dhr. J. Scheltema

mw. R. Niezink

dhr. R. Bijma

dhr. F. Tolsma

dhr. E. Bruinsma

tel. 64 22 72
tel. 64 14 33
tel. 64 13 25
tel. 64 12 00
tel. 64 19 37
tel. 64 22 72
tel. 64 14 33
tel. 64 13 25