Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

09 mei 

16 mei 

30 mei

06 juni

 

dhr. J. Scheltema

mw. M. Kramer - Akker

dhr. Th. Bontekoe

mw. J. v.d. Heide - v.d. Velde 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

09 mei 

13 mei 

16 mei 

23 mei 

30 mei 

06 juni 

 

dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema

mw. R. Niezink

dhr. F. Tolsma

dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema 

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00