Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

 

29 november

06 december

13 december

20 december

27 december

03 jan. 2021

 

 

mw. J. v.d. Heide - v.d. Velde

mw. B. Zwart - Jagersma

mw. F. Tolsma - Bruinsma

mw. R. Tolsma - Anema

mw. G. Anema - van Dijk

dhr. J. Scheltema 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 64 20 95. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten.

 

29 nov.

06 dec.

13 dec.

20 dec.

24 dec.

25 dec.

27 dec.

31 dec.

03 jan. 

 

dhr. F. Tolsma

dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema mw. R. Niezink dhr. F. Tolsma dhr. E. Bruinsma dhr. J. Scheltema mw. R. Niezink dhr. F. Tolsma 

tel. 64 14 33

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33

tel. 64 13 25

tel. 64 12 00

tel. 64 19 37

tel. 64 14 33