Bloemenlijst & Kerkauto

Bloemenlijst

03 dec. 

10 dec. 

17 dec. 

31 dec. 

07 jan. 

dhr. J. Scheltema

mw. A. Rohn-Anema

dhr. Th. Bontekoe

fam. R. Bijma

mw. J. v.d. Velde-v.d. Heide 


Mocht u op de betreffende zondag verhinderd zijn, wilt u dan onderling ruilen?

Onze hartelijke dank.

 

Kerkauto                             

Iedereen die naar de kerk toe wil en graag met de kerkauto mee wil rijden kan met de desbetreffende chauffeur contact opnemen.

Contactadres: J. Anema, tel. 06-290 335 22. Bij verhindering graag voor vervanging zorgen en

uw mederijders zelf inlichten. 

03 dec. 

10 dec. 

17 dec. 

24 dec.

24 dec. 

25 dec. 

31 dec. 

07 jan.  

fam. G. Giliam 

dhr. E. Bruinsma 

mw. R. Niezink 

dhr. J. Scheltema 

dhr. F. Tolsma 

fam. R. Bijma 

fam. G. Giliam 

dhr. E. Bruinsma  

tel. 57 93 19

tel. 64 13 25

tel. 64 19 37

tel. 64 12 00 (’s morgens)

tel. 64 14 33 (’s avonds)

tel. 64 22 72

tel. 57 93 19

tel. 64 13 25